Kiinteistöveron eräpäivät ovat 8.9. ja 3.11.

Kiinteistöverolla on kaksi erää, jos veron määrä on yli 170 euroa. Kiinteistöveron eräpäivät ovat tänä vuonna 8.9. ja 3.11. Vuoden 2014 kiinteistöveron voi maksaa ensimmäistä kertaa e-laskulla tai suoramaksulla.
Suoramaksu- ja e-laskuasiakkaiden kiinteistövero veloitetaan tililtä automaattisesti. Suoramaksu tai e-lasku on lähetetty niille kiinteistöveroasiakkaille, jotka ovat tehneet e-laskua tai suoramaksua koskevan tilauksen pankissaan 22.8. mennessä. Paperiset tilisiirtolomakkeet löytyvät kiinteistöverotuspäätöksestä, joka on lähetetty maaliskuussa. Jos tietoihin on tullut muutoksia, uusi päätös ja uudet tilisiirtolomakkeet on postitettu elokuussa.
Kiinteistöveroa maksettaessa käytetään tilisiirtolomakkeessa näkyvää viitenumeroa. Jos vero maksetaan eräpäivän jälkeen, on maksettava myös viivekorkoa. Viivekoron voi maksaa samalla tilisiirrolla kuin varsinaisen veron.
Verovuoden 2014 kiinteistöveroa tulee maksettavaksi yhteensä 1 535 miljoonaa euroa 2 073 819 henkilölle.

Yritysasiakkaille verkkolasku

Yritysasiakkaille, jotka vastaanottavat verkkolaskuja, on lähetetty kiinteistöverosta verkkolasku. Verkkolaskuosoitetta ei tarvitse ilmoittaa erikseen Verohallinnolle, sillä Verohallinto saa verkkolaskuosoitteet Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen (Tieke) ylläpitämästä verkkolaskurekisteristä.