Miten yhteiskunta ja kunnat ovat varautuneet tietoverkkoja lamauttavaan

Länsi – ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestää laajan valmiusharjoituksen alueensa kunnille 7.-8.10.
Pirkka14- harjoituksen kuvitteellisena taustatilanteena on kiristynyt kansainvälinen tilanne ja siitä aiheutuvat tietoverkkohyökkäykset seurannaisvaikutuksineen.
Valmiusharjoituksen suunnittelusta ja järjestelyistä vastaa aluehallintovirasto yhdessä pelastusopiston kanssa. Harjoituksen järjestelyjä tukevat muut viranomaiset kuten Pirkanmaan pelastuslaitos ja puolustusvoimien Pirkanmaan aluetoimisto.
Harjoitus on kaksipäiväinen siten, että tiistai 7.10.on kaikille osallistujille yhteinen korkeatasoinen seminaari ja toisena harjoituspäivänä 8.10. harjoitellaan kukin omissa organisaatioissa annetun taustatilanteen mukaisesti.
Harjoituksen tavoitteena on tunnistaa eri toimijoiden kannalta kriittiset toimintatavat ja järjestelmät sekä niiden haavoittuvuus. Harjoituksella pyritään myös kehittämään tietoverkkouhkiin – sekä päivittäistavara- ja energiahuollon häiriöihin liittyvää varautumista.
Koska mukana harjoituksessa on kuntien lisäksi useita eri viranomaisia ja samanaikaisesti omaa paikallispuolustusharjoitustaan toteuttava puolustusvoimat, tarjoaa tämä mahdollisuuden testata myös, kuinka eri tahojen toiminta vaikuttaa toisiinsa häiriötilanteissa ja mitä apua viranomaiset voivat toisilleen antaa.
Harjoituksessa on aiempaa voimakkaammin mukana myös vapaaehtoissektorin toimijat ja elinkeinoelämä. Lisäksi haetaan kansalaisnäkökulmaa yhteiskunnan varautumisesta ja turvallisuudentunteesta erillisellä kansalaisraadilla.
Aluehallintovirasto kokoaa osana harjoitusta tilannekuvaa ja harjoittelee myös omaa häiriötilannetoimintaansa varsinaisen kunnille suunnatun harjoituksen jälkeen.
Aluehallintovirasto järjestää kunnille ja harjoitukseen osallistuneille palautetilaisuuden 25.11.Tampereella, jolloin harjoituksen aikana kerätty tieto esitellään kuntien varautumisen ja seuraavan vuonna 2015 Keski-Suomessa pidettävän valmiusharjoituksen tarpeisiin.
Huolimatta siitä, että harjoituksen aktiivisimmat osallistujat ovat Pirkanmaalla, Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarjonnut harjoitusmahdollisuutta kaikille alueensa kunnille samanaikaisesti.
Aluehallintovirasto järjestää kuntainfotilaisuudet harjoituksesta, joissa käsitellään harjoituksen keskeisiä teemoja, alueellisen varautumisen yhteensovittamista ja puolustusvoimauudistusta.