Hongistolta tukku lisätalousarvioaloitteita

Kansanedustaja Reijo Hongisto (PS) on jättänyt kuluvan vuoden toiseen lisätalousarvioon kymmenen aloitetta. Kaikki Hongiston aloitteet koskevat alempiasteisen tiestön korjaamista ja perusparantamista.
– Perusparantamisen ja korjaamisen tarpeessa olisi teitä enemmänkin, mutta korjaamiseen varattua rahaa on vähän. Vähät varat olisi osattava kohdentaa kaikkein kiireisintä korjausta vaativille teille ja sellaisille hankkeille, jotka parantavat merkittävästi tienkäyttäjien turvallisuutta.

Esitykset paikkakunnittain

Alajärvi: Kaartusentien perusparantaminen ja päällystäminen sekä kevyen liikenteen väylän rakentaminen Koskenvarrentielle.
Alavus: Tien 6942 perusparantamistöiden aloittaminen välillä Alavuden Sydänmaan asemanseutu – Peräseinäjoen taajama.
Evijärvi: Kantateiden 63 ja 68 risteyksen liikennejärjestelyjen parantaminen sekä Karvosentien perusparantaminen ja päällystäminen.
Lappajärvi: Ammesmäentien korjaaminen ja päällystäminen Perho Tien 7520 perusparannustöiden aloittamiseen välillä Perho – Kinnula Soini Paikallistien 16853 peruskorjaaminen välillä Kangasaho-Lehtomäki-Autio Veteli Tien 751 perusparannus- ja päällystystöiden aloittaminen Vetelin Sillanpään ja Lestijärven välillä Vimpeli Kahden kiertoliittymän rakentaminen kantatielle 68 Vimpelin kirkonkylään.