Muuttuneet olosuhteet näkyvät Pk-yritysbarometrin alueellisissa tuloksissa

Etelä-Pohjanmaan alueella suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku (8%) on laskenut keväästä 2014 selvästi, 11 prosenttiyksikköä. Ennallaan suhdanteiden arvioi alueella pysyvän nyt 56 prosenttia pk-yrityksistä (koko maa 52 %), kun keväällä näin arvioi 48 prosenttia. Etelä-Pohjanmaan alueen pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden paranevan 26 prosenttia (koko maa 28 %) ja heikkenevän 18 (koko maa 19%).
– Kannustava verotus olisi selkeästi merkittävin alueemme pk-yrittäjien kasvumahdollisuuksia lisäävä tekijä. Toisella sijalla on työllistämisen helpottaminen ja kolmantena yrityksen omien valmiuksien parantaminen. Samat kolme tekijää nousevat myös koko maan osalta.
– Nämä mielipiteet on syytä ottaa vakavasti. Pk-yritysten kasvuun kannustamista voidaan tehdä kansallisilla toimilla. Kannustavalla verotuksella ja työmarkkinajoustoilla olisi selkeimmin työllisyyttä lisäävä vaikutus, toteaa toimitusjohtaja Minna Sillanpää Etelä-Pohjanmaan Yrittäjistä.
– Yritysten lähiaikojen kehittämistarpeissa korostuvat mm. myynnin ja markkinoinnin kehittäminen ja verkostoituminen. Yritysten omien valmiuksien parantamiseen työkaluja tarjoavat myös ELY-keskusten uudistuneet kehittämispalvelut, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Antti-Jussi Oikarinen kertoo.
– Tarjolla on Suomen johtavien asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa.
Rahoituksen yleisessä saatavuudessa ei ole tapahtunut oleellista muutosta. Rahoitusyhtiörahoituksen osuus on kasvanut selvästi edelliseen tutkimukseen verrattuna. Joka neljäs alueen yrityksistä aikoo ottaa ulkoista rahoitusta seuraavan 12 kk:n aikana. Rahoitusta haetaan sekä kone- ja laiteinvestointeihin, käyttöpääomaksi että rakennusinvestointeihin.
– Nykyisessä taloustilanteessa on tärkeää varmistaa, ettei yksikään kannattava hanke kaadu rahoituksen puutteeseen. Etsimme aktiivisesti kasvuhakuisia ja kilpailukykyynsä investoivia yrityksiä, joiden rahoitus- ja vakuusongelmissa voimme jakaa kaupallisten rahoittajien riskiä.
– Voimme vauhdittaa yrityksen kansainvälistymistä esimerkiksi Team Finland LetsGrow -rahoitusohjelmalla, jossa tarjoamme vakuudetonta rahoitusta, lisäksi tulee Finpron maksuton neuvonta ja Tekesin mittava avustus, aluejohtaja Kari Hytönen Finnverasta kertoo.
– Vallitseva suhdannetilanne on hankaloittanut toimintaa jonkin verran, mutta tarjouspyyntöjen määrässä ei ole huolestuttavaa muutosta. Tuotannostamme viidennes suuntautuu Venäjälle. Tämänhetkinen tilanne Venäjällä on saanut aikaan tietynlaista varovaisuutta investointien suhteen. Uskomme omaan tekemiseemme ja viennin mahdollisuuksiin edelleen, ilmajokelaisen JPT Industrian toimitusjohtaja Juha Nisula kertoo.
Yrittäjä Markku Toivonen Nahkapaikka Oy:stä laajentaa parhaillaan liiketiloja Tuurissa ja toteaakin, että juuri nyt on hyvä aika investoinneille. Rakennustarvikkeiden hintataso on kohdallaan ja työvoimaa on saatavissa. – Kuluttajat ovat nyt tarkempia rahankäytössään, mikä on kilpailuetu meille, kun myymme laadukkaita tuotteita kuluttajaystävälliseen hintaan, Toivonen sanoo.
Tiedot käyvät ilmi 9. syyskuuta julkistetusta Pk-yritysbarometrin Etelä-Pohjanmaan alueraportista, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa