Ostopalvelut lisääntyvät kunnissa lähivuosina

Julkinen sektori on monin tavoin muutoksessa ja näillä muutoksilla on vaikutuksia myös Kevan toimintaan. Yksi ilmiö on lisääntyvä ostopalvelujen käyttö kuntien palvelujen järjestämisessä.
Kunnallisen eläkejärjestelmän kannalta keskeisin näkökulma on se, miten muutokset heijastuvat kunnallisen henkilöstön määrään ja palkkasummaan.
– Kun Keva kysyi kuntaorganisaatioiden talous- ja rahoitusjohdolta syitä ostopalveluihin siirtymiseen, useimmin mainittiin palvelun hinta ja laatu sekä pätevän henkilöstön saatavuus, sanoo Kevan työelämäpalvelujen johtaja Pauli Forma.
Kaikkein selvimmin omana työnä halutaan pitää opetus ja hallinto. Sen sijaan sosiaali-, terveys- ja teknisellä puolella strategiassa painotetaan sekä omaa työtä että ulkoistettuja palveluita.
Vastaajat arvioivat, että ulkoistamiset lisääntyvät viiden vuoden aikana kiinteistöhuollossa, talous- ja henkilöstöhallinnossa sekä ruokahuollossa ja siivouksessa. Myös vanhusten palveluasumista ja kotipalveluita ostetaan ulkopuolelta.
Tilastokeskuksen laskelmien mukaan kuntien ostopalvelujen arvo oli noin 9.3 miljardia euroa vuonna 2012. – Kuntaorganisaatioiden talous- ja rahoitusjohto piti ulkoistamisen syinä muun muassa henkilöstön saatavuusongelmia sekä kuntien yhteistyökyvyttömyyttä perustaa yhteisiä, isompia palvelutuotannosta vastaavia yksiköitä, sanoo tutkimus- ja kehittämisasiantuntija Toni Pekka.
Syiksi mainittiin myös se, että ulkoistettujen palveluiden tuotannon kokonaiskustannukset ovat paremmin tiedossa kuin omien palveluiden. Myös poliittisen järjestelmän jäykkyys ajaa hankkimaan palveluja ulkopuolelta.
Kuntaorganisaatioista hieman vajaa puolet ilmoitti, että heillä on strategia palvelujen järjestämistä varten. Mutta vain seitsemän prosenttia kertoi, että siinä määritellään tarkasti, mitä toimintoja aiotaan ulkoistaa tai yhtiöittää.
Kevan kysely liittyy viime syksynä käynnistettyyn toimintaympäristön muutoksia selvittävään hankkeeseen. Kyselyyn vastasi 178 kuntaorganisaatioiden talous- ja rahoitusjohtajaa.