Kyyjärven kunnassa panostetaan tulevaisuuteen

Kyyjärven kunnassa uskalletaan panostaa tulevaisuuteen kuntakentällä vallitsevasta myllerryksestä huolimatta.
Kunnassa on vireillä useita mittavia hankkeita, joiden tarkoituksena on lisätä kuntalaisten asumisviihtyvyyttä ja elinoloja, sekä lisätä kunnan vetovoimaa myös kuntarajojen ulkopuolelta.
Kyyjärven kunnan lähtötilanne tällaiseen kehitystyöhön on pieneksi kunnaksi varsin hyvä. Työttömyys on jatkuvasti Keski-Suomen maakunnan alhaisin, ja työpaikkaomavaraisuus puolestaan maakunnan korkeimpia. Työpaikkoja on siis enemmän kuin on tekijöitä.
Kunnanvaltuusto kokoontui tiistaina 9.9. kokoukseen, jossa asialistalla oli kaksi merkittävää investointikohdetta. Kauppakeskus Paletti on saamassa Vaasan suuntaan uuden mittavan paikoitusalueen.
Paikoitusalueen rakentaminen on ensimmäinen askel Paletin peruskorjauksen käynnistämisessä. Varsinaisen peruskorjauksen laajuus selvinnee vielä loppuvuoden aikana.
Kyyjärvi tunnetaan yrittäjyyden ohella myös liikunnallisuudestaan. Se näkyi myös kunnanvaltuuston kokousagendalla. Nopolan koulun 1990-luvun alussa rakennettu liikuntahalli on osoittautunut kooltaan monilta osin riittämättömäksi, ja siitä johtuen kunnassa käynnistettiin hallin laajennushanke vuonna 2013.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi kuluvana vuonna 217000 euroa laajennukseen, ja niinpä kunnanvaltuusto päättikin yksimielisesti, että kunta panostaa 651000 euroa siihen, että halliin saadaan lisätilaa.
Tarkoituksena on, että halli tulevaisuudessa palvelee liikunnan ohella myös muunlaisia tapahtumia kunnassa, suunnitteilla on mm. messuja ja muita tapahtumia.
Kyyjärvi tunnetaan myös edistyksellisenä tietotekniikan hyödyntäjänä. Kunta on ollut eturivissä panostamassa valokuidulla toteutettavan laajakaistan rakentamisessa niin kuntakeskukseen kuin ympäristökylillekin.
Vaikka rakentaminen on edellyttänyt pieneltä kunnalta mittavia takauspäätöksiä, on kaikki asiaan liittyvät päätökset tehty yksimielisesti hallitus- ja valtuustotasolla.
Lähitulevaisuudessa suurimpina hankkeina päätettäväksi ovat tulossa Paletin peruskorjauksen lisäksi Nopolan koulukeskuksen uudisrakennushanke vuodelle 2015.