Maaseutuasiamiehet Pentti Halla-aho (vas.) ja Paula Mäkelä (oik.) sekä maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala kehottavat aktiiviviljelijöitä laittamaan töpinäksi ja huolehtimaan vuokrapeltojen tukioikeuksien omistuksen siirrot kuntoon hetimmiten. Pian on jo myöhäistä.

Nyt on kiire tarkastaa, onko vuokrapeltojen tukioikeuden omistuksen siirto tehty?

Tilatukiasia on ollut esillä jo keväästä lähtien, mutta Euroopan Unionin tiukemmat säännöt mm. siitä, kuka on aktiiviviljelijä, ovat sittemmin täsmentyneet.
Tukiasioiden kanssa on nyt muutenkin jo kiire, sillä niin aktiiviviljelijöiden kuin peltojaan vuokranneiden maanomistajienkin tulee tämän vuoden loppuun mennessä varmistaa, onko vuokrapeltojen tukioikeuden omistuksen siirto tehty?
Jos ei ole, niin ensi vuonna se ei enää noin vaan onnistukaan ja asia tulee vastaan viimeistään sitten, jos peltoa myydään tai vuokrasopimusta uusitaan, kertoo Järvi-Pohjanmaan maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala, maaseutuasiamiehet Pentti Halla-aho ja Paula Mäkelä.
Tilatuki on EU:n kokonaan rahoittama pinta-alaperusteinen tuki. Tilatuki otettiin Suomessa käyttöön vuoden 2006 alusta. Sen maksun perusteena ovat tukioikeudet, jotka muodostuivat vuoden 2006 viljelypinta-aloihin. Näin tukioikeudet vahvistettiin sille henkilölle, jonka hakemuksessa pellot olivat vuonna 2006.
EU on tiukentanut aktiiviviljelijän tulkintaa ja sen seurauksena tukioikeuksien siirrot on tehtävä maanomistajille viimeistään tämän vuoden aikana. Monet ovat jo aikaisemmin siirtäneet tukioikeudet maanomistajille, joten heidän osaltaan asia on järjestyksessä.
Siirto voidaan tehdä, jos maanomistajalla on viljelysmaata hallinnassa. Tämä edellyttää, että vuokrasopimus katkaistaan maan vuokraajan ja maanomistajan yhteisestä päätöksestä yön ajaksi. Näin voidaan siirtää tukioikeudet maanomistajalle ja jättää hallinta edelleen vuokralaiselle. Tämä koskee varsinkin niitä aktiiviviljelijöitä, jotka ovat lupautuneet siirtämään tukioikeudet maanomistajalle. Siirto tapahtuu käyttämällä Mavin tukioikeuslomakkeita 103A ja 103B.

Kuinka pitää toimia?

– Siirto kuuluu aktiiviviljelijän tehtäviin. Hän ottaa yhteyttä kaikkiin omiin vuokranantajiinsa, Kuoppala toteaa. – Samalla aktiiviviljelijä tarkistaa, kuka vuokralla olevat pellot tällä hetkellä omistaa. Tukioikeuksien siirroissa käytetään maaseutuhallinnon pinta-aloja, ja ne viljelijä löytää tämän vuoden peruslohko-tiedoistaan. Kyseessä on omaisuuden siirto, joten tietojen pitää olla ajan tasalla.
Maaseututoimi käsittelee tukioikeuksien siirtoa siinä vaiheessa, kun tukioikeuksien perustiedot ovat selvinneet. Esimerkiksi muuttuneet omistajatiedot ilmoitetaan lomakkeella 101D. Tukihallinnon rekisterit päivitetään ja sen jälkeen maanomistaja jatkaa työtään tukioikeuksien siirron parissa.
Jotta tukioikeuksien siirtoasia saadaan varmasti vireille ennen vuodenvaihdetta, vuokrasopimusten katkaisupäivämääräksi kannattaa laittaa jokin päivä ennen 30.11.2014.
Tämän jälkeen täytetään lomakkeet 103A ja 103B (tilatukioikeuden omistuksen siirto) ja siirretään päättymispäivämäärällä tukioikeudet maanomistajalle. Hallintaoikeuden voi jättää vuokralaiselle. Sen jälkeen tehdään uusi vuokrasopimus, joka voi alkaa heti seuraavasta päivästä eli esimerkin tapauksessa 1.12.2014. Tämän jälkeen tukioikeudet palaavat aina vuokrasopimuksen päätyttyä vuokranantajan hallintaan. Tämän vuoksi sopimus kannattaa tehdä kirjallisesti ja riittävän pitkäksi, ettei siirtoja tarvitse joka kevät muistella. Toistaiseksi tehty vuokrasopimus on voimassa vain kaksi vuotta. Pisin mahdollinen vuokrasopimus voidaan tehdä jopa 20 vuodeksi.
– Valtakirjat maanomistajilta yhdelle osakkaalle helpottavat asioiden hoitamista, jos kyseessä on esim. perikunta. Valtakirjan on oltava tätä toimenpidettä varten yksilöity.
– Kaiken tämän voi hoitaa ihan omatoimisesti, mutta neuvojat ja maataloustoimisto voivat auttaa. Suosittelemme kuitenkin varaamaan ajan, niin että voimme jo etukäteen selvittää asioita, jolloin asioiden käsittely nopeutuu, Kuoppala muistuttaa.
Maaseututoimi toivoo, että aktiiviviljelijät tarkistaisivat tukioikeustilanteensa pikaisesti ja varaisivat riittävästi aikaa tukioikeusasioiden hoitamiseen ajan tasalle yhteistyössä maanomistajien kanssa ennen marraskuun loppua.
Myös maanomistajien kannattaa olla asian kanssa hereillä, sillä jos tukioikeuden omistuksen siirtoa ei ole tehty vuoden loppuun mennessä, vaikuttaa se aikanaan pellon hintaan jos pelto myydään tai jatkovuokrataan.
Mikäli viljelijästä, jolle pellot on vuokrattu, ei kuulu mitään eikä pellon omistaja muista tai ole dokumentoinut tekemiään sopimuksia, kannattaa omistajan olla yhteydessä viljelijään ja varmistaa, onko tukioikeuden omistuksen siirto kyseisten peltojen osalta jo hoidettu vuoden 2006 jälkeen.

Tuula Jokiaho