Vimpelin valtuusto valitsi suljetulla lippuäänestyksellä edustajansa Järvi-Pohjanmaan sivistyslautakunnan perustamaan talousarvion 2015 tasapainottamisryhmään. Toinen ääntenlaskijan pesteistä osui vasemmistoliiton veteraanipoliitikko, kunnallisneuvos Matti Lehdolle, joka keräsi äänestysliput valtuutetuilta avouurnaan.

Vimpelin valtuustossa nähtiin suljettu lippuäänestys

Järvi-Pohjanmaan sivistyslautakunta oli esittänyt kuntiensa hallituksille ja valtuustoille, että ne kukin nimeäisi yhden edustajan lautakunnan perustamaan talousarvion 2015 tasapainottamisryhmään. Vimpelin kunnanhallitus oli valinnut jo omaksi edustajakseen Yrjö Koivukosken ja esittänyt valtuustolle, että se nimeäisi lisäksi oman edustajansa ryhmään.
Valtuuston istunnossa Anne Niemi esitti edustajaksi valtuutettu Tiina Koivuniemeä ja Ville Kantola esitti ryhmään ex-koulutoimentoimenjohtaja Sirkka Männikköä. Jouduttiin suorittamaan äänestys, joka henkilövalinnan kyseessä ollen tehtiin suljettuna lippuäänestyksenä. Lippuäänestys on perin harvinainen Vimpelin valtuustokokouksissa, vaikka nimenhuutoäänestyksiä onkin nähty tämän tästä.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi nimetyt Matti Lehto ja Kati Metsäpelto laskivat äänet valtuustosalin ulkopuolisessa tilassa. Matti Lehto ilmoitti vaalin tuloksen. Valituksi tuli Tiina Koivuniemi äänin 10-9, äänestyksessä annettiin lisäksi yksi tyhjä ääni
Valtuuston istunto oli muilta osin varsin vaisu sekä vara- ja vajaamiehinen. Paikalla oli 15 varsinaista ja kokonaista viisi varavaltuutettua. Täydestä miehityksestä puuttui kokonaan Suvi Ilomäki, jolle koolla ollut valtuusto myönsi hänen pyytämänsä eron kokonaan valtuuston jäsenyydestä. Hänen tilalleen valtuustoon nousee Hannu Takala.
Ilomäelle myönnettiin ero myös tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. Tilalle valittiin aiempi varajäsen Susanna Moskajärvi, jonka tilalle varajäseneksi valittiin Raija Uusitupa.
Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen yksimielisen esityksen, että kunnan vuoden 2014 talousarvioon otetaan 20000 euron määräraha käytettäväksi avustuksena Vimpelin Kirkonkylän Kyläyhdistys ry:lle leikkikentän rakentamista varten Vimpelin ydinkeskustaan.
Jotta perusturvalautakunnan ohjaus ja talouden tasapainottaminen olisi paremmin kunnan hallinnassa, Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan yhteistoimintasopimuksen 4.1. kohdan osalta hyväksyttiin kh:n esitys, että kohdasta poistetaan lause: ” Näiltä osin perusturvalautakunta toimii myös palvelujen tilaajana.”
Valtuusto valitsi keskuudestaan Lea Vasalammen yhdyshenkilöksi hankevetoisena aloitettuun lasten vaikuttamismahdollisuuksia lisäävään ideakaffila -toimintaan.
Kiitettävästi valtuustoaloitteita viljellyt Kati Metsäpelto esitti uudessa aloitteessaan, että odotustunnit poistettaisiin kokonaan koulukuljetusten piirissä olevilta oppilailta. Hänen mielestä Vimpelin kunnalta pitää löytyä tahtotila osoittaa koululaisilleen, että he kaikki ovat samanarvoisia ja että heille halutaan yhtä pitkät koulupäivät riippumatta siitä missä päin kuntaa oppilas asuu. Kunnanhallitus vie asiaa eteenpäin.

Juhani Huopana