Hautakylän viime elokuussa salamaniskusta tuhoutuneen koulurakennuksen jatkokäytöstä on nyt päätetty.

Hautakylän koululta löytyi lattiasientä

Ensi keskiviikkona kokoontuva Soinin kunnanhallitus saa käsittelyynsä Hautakylän koulun tilanteen. Koulu tuhoutui elokuun alussa osittain salamasta aiheutuneessa tulipalossa. Koulutoiminta jatkuu väliaikaistiloissa koulun liikuntasalissa ja liikuntasiiven muissa tiloissa.
Kunnan vakuutusyhtiön kanssa on selvitelty koulun korjaus- ja korvausvaihtoehtoja. Purkutöiden ym. osuudeksi on arvioitu n. 120000 euroa. Kustannusarvio korjauksesta on n. 565000 euroa, josta ns. tulipalosta johtumattomien huoltokorjausten osuus on 41190 euroa, joita vakuutusyhtiö ei korvaa.
Myös hometutkimusten tulokset on saatu. Kohteessa on lattiasieni, joka on vaarallisin mahdollinen lahottajasieni ja mikäli kohde halutaan korjata entiselleen, pitää kohde puhdistaa hyvin. Lattiasieni on ollut kohteessa ehkä ennenkin, mutta kosteus ja lämpö ovat lisänneet kasvustoa runsaasti.
Kohteen kustannusarvion tehnyt Rakennuskatsastus Arto Kuoppala ilmoitti kantanaan, että hänen mielestään rakennusta ei kannata korjata. Kukaan ei pysty antamaan takuuta siitä, että lattiasieni saadaan kuriin.
Tämän jälkeen vakuutusyhtiön kanssa on keskusteltu kohteen rahakorvauksesta ja kun kustannusarviosta 565000 euroa vähennetään purkukulut ja palosta johtumattomat kulut, maksaisi vakuutusyhtiö jäljelle jäävästä osuudesta 65 prosenttia rahakorvausta. Vakuutusyhtiö maksaisi näin ollen rahakorvausta 260000 euroa.
Toisena vaihtoehtona vakuutusyhtiö on esittänyt, että kunta saa korvausta 400000 euroa ja vastaa purku- ja valvontakustannuksista sekä talotekniikan siirrosta.
Asia on kunnanhallituksen käsittelyssä 22.9. Mikäli lattiasienen takia kohdetta ei kannata kunnostaa ja kunta ottaa rahakorvauksen, on jatkotoimista päätettävä erikseen.
Sivistystoimen selvitys asiasta on valmisteilla ja tulee myöhemmin käsittelyyn. Kunnanhallitukselta odotetaan päätöstä rakennuksen korjaamisesta tai korvauksen ottamisesta rahana. Kohdetta kunnan puolelta valvonut rakennuttajapäällikkö Pekka Saarenketo on sitä mieltä, että jos korvaus otetaan rahana, vakuutusyhtiö tekee kustannuksellaan sovitut purkutyöt, tilatekniikan siirron ja maksaa kohteen vetäjän palkkauskulut ja kunta ottaa 260000 euron rahakorvauksen. Lisäksi tulee korvattavaksi irtaimistokulut ja keskeytysvakuutuksesta tulevat kulut.
Mikäli kunnanhallitus päätyy tähän, niin ratkaisut koulun jatkon osalta tehdään kunnanhallituksessa oppilasennusteen tultua, viimeistään talousarvion yhteydessä.