Ministeriöltä vastaus antennijärjestelmässä olevien televisiovastaanottimien heikosta kuvan laadusta

Kansanedustaja Reijo Hongisto (PS) jätti 7.8. liikenne- ja viestintäministerille kirjallisen kysymyksen antennijärjestelmässä olevien televisiovastaanottimien heikosta kuvan laadusta. Näkyvyysongelmia on ainakin Lehtimäellä, Soinissa, Töysässä ja Alajärvellä Uusikylässä ja Möksyssä.
28.8. antamassaan vastauksessa ministeri toteaa mm. näin: ”Yleisradion mukaan näkyvyysongelmia Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan eteläosien alueella on selvitetty. Alueella on käytössä maksuttomia satelliittikortteja.
Tehtyjen selvitysten mukaan alueella ei ole varsinaisia katvealueita, mutta vastaanotto-olosuhteet ovat sellaiset, että alueella joudutaan kiinnittämään keskimääräistä enemmän huomiota sekä vastaanottojärjestelmään että antennin sijoitukseen.
Myös kysymyksessä mainitun Soinin alueella tv:n näkyvyyttä on selvitetty. Kahden lähettimen näkyvyysalueella, kuten Soinissa, antenni tulee suunnata lähettimeen, josta saadaan paras vastaanottosignaali. Paikasta riippuen voimakkain signaali saadaan alueella joko Lapuan tai Ähtärin lähetysasemalta.
Suunnan voi määrittää antenniasentaja mittausten perustella. Mikäli vastaanottopaikka sijaitsee katvealueella, lähetykset on mahdollista vastaanottaa satelliitista, kuten edellä on kerrottu. Töysän Tuurissa suositeltava lähetysasema on Ähtäri, sillä Lapuan suuntaan maastoprofiilissa on maastoeste.
Alajärvellä Digita Oy on ilmoittanut aloittaneensa oman selvityksen saamaansa kuluttajapalautteen perusteella.
Mikäli jollain alueella mittausten perusteella todetaan yli 50 asukkaan katvealue, Digitalla on toimilupaehtojen mukaan velvoite verkon täyterakentamiseen kanavanipuissa A, B ja C, joilla näkyvät mm. Yleisradion, MTV:n ja Nelosen maksuttomat kanavat. Digitan toimilupaehtojen noudattamista valvoo Viestintävirasto.
Ministerin vastauksessa ei määritelty katvealueen laajuutta, eli Hongiston mukaan nyt olisi tärkeää kerätä vaikka kyläkunnittain nimilista niistä talouksista joiden TV vastaanottimen kuvan laatua ei saada kelvolliseksi omilla antenneilla. Mikäli listaan kertyy yli 50 nimeä, on Digitalla velvollisuus täyterakentamiseen, eli asentaa uusi lähetin alueella jo oleviin mastoihin.