Lappajärven länsirannan raivaustöitä.

Lappajärven maisemateko-palkinto Kari Viita-aholle

Virtaa Lappajärvelle-hanke on palkinnut Kari Viita-ahon Lappajärven maisemateko-palkinnolla. Viita-aho on osallistunut esimerkillisesti Lappajärvellä keväällä ja alkukesällä järjestettyihin maisemanhoitotalkoisiin raivaamalla erityisesti Karvalan Kokonpuron alueella rantapuustoa pois.
Kokonpuron alue on yksi Lappajärven länsirannan maisemallisista solmukohdista. Viita-aho on myös ollut aktiivisesti mukana keväällä 2014 Lappajärven kylissä järjestetyissä maisemailloissa ja kannustanut muita kuntalaisia maisematalkoisiin.
Kokonpuron alueella tehty työ innosti länsirannan maanomistajia avaamaan näkymiä järvelle. Tieltä näkyvien järvimaisemien hoito lisää Lappajärven vetovoimaisuutta niin asuinpaikkana kuin matkailukohteenakin.
Viita-ahon lisäksi Lappajärven järvimaisemaa ovat parantaneen monet muutkin kuntalaiset. Virtaa Lappajärvelle-hankevetäjä Tiia Van Meter ja Lappajärven kunnan ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola ovat saaneet tietoa maisemanhoitotöistä koko kunnan alueelta kevään ja kesän aikana.
Kirkonkylän Nissinlaiturin raivauksesta on ansiokkaasti vastannut Olavi Savola. Kirkkorannasta on poistettu puustoa Lappajärven Isojakokunnan aloitteesta. Hernesniemessä Erkki Nykänen on poistanut rantapuustoa. Saara ja Heimo Vanhamäki ovat raivanneet alueita Ylipään koulun alapuolella ja Kiviahossa.
Tarvolan kyläyhdistyksen toimesta on kunnostettu Lantelan levähdysaluetta. Itäkylässä rekisterinumero 8:n osakkaat ovat yhteistyössä ns. VYYHTI -hankkeen kanssa laatineet suunnitelman Ukonniemen perinnemaisema-alueen kunnostamisesta ja aluetta hoidetaan suunnitelman mukaisesti.
Lisäksi Ukonniemeen johtavan tien varresta on poistettu laajasti rankoja. Itäkylän rekisterinumero 5:n osakkaat ovat raivauttaneet Nuottiniemen yhteistä aluetta. Kiitosta ansaitsevat myös Tarvolan Hautalanlahden alueella ahkeroineet maanomistajat.
Näkymä Hautalanlahdelle Länsirannantieltä avautuu kauniisti, kun Paalupaikan, Alppisen ja Rintamäen mailta on harvennettu ja poistettu ylimääräistä puustoa. Raivaustöiden takaa paljastunut vanha kivisilta tuo tuulahduksen Lappajärven historiaa.
Kaikille maisemanhoitotyötä tehneille suuri kiitos. Maisemanhoito vaatii jatkossakin kuntalaisten aktiivisuutta. Lappajärven järvimaiseman vaalimiseksi on jo raivatuillakin alueilla poistettava säännöllisesti ylimääräistä lehtipuustoa. Toivottavaa on, että maanomistajat ja kyläläiset tulisivat jatkossakin pitämään huolta järven maiseman säilymisestä.
Kaikille Lappajärven kylätoimikunnille on jaettu vuonna 2013 valmistunut Lappajärven maisemanhoitosuunnitelma, joka antaa tietoa erityisesti niistä alueista, joiden raivaaminen avaa maisemia järvelle.
Eeva-Maija Savola ja Tiia Van Meter