. Puunkorjuunäytöksessä mukana oli Ponsse Oyj:n heikosti kantavien maiden ympärivuotiseen puunkorjuuseen kehittämät hakkuu- ja ajokone.

Suopohjaiseen metsään pääsee nykykonein kesälläkin

Suometsien kokonaisvaltainen käsittely -hanke ja Otso metsäpalvelut ovat järjestäneet metsänomistajille suunnatun tapahtuman Alajärvellä tänään perjantaina. Tapahtuma jatkuu vielä kello 14 saakka.
Tapahtuma esittelee työnäytösten kautta suopuunkorjuuseen, kunnostusojitukseen ja nuoren metsänhoitoon liittyviä asioita.
Hankkeen projektipäällikkö Jari Toivoniemi kertoo, että hakkuumahdollisuudet suometsissä lisääntyvät enenevissä määrin myös sulan maan aikana. Tästä asiasta metsänomistajille halutaan saada lisätietoa, sillä suopuuston hyödyntäminen edellyttää puunkorjuun lisäämistä ympäri vuoden.
– Suomailla on perinteisesti tehty talvikorjuita, mutta nykyisillä koneilla monia turvemaan leimikoita voidaan hakata myös kesällä. Tämä on tärkeää, koska jos turvemaiden puuta halutaan täysipainoisesti hyödyntää, on jatkossa löydettävä myös kesäkorjuukelpoisia leimikoita.
Päivän toinen merkittävä viesti oli se, että kun suometsään tuodaan koneita, kannattaa kaikki laittaa kerralla kuntoon. Esimerkiksi kunnostusojitus kuuluu olennaisena osana suometsien hoitoon.
Ojaston kunto heikkenee pikkuhiljaa ojituksesta kuluneen ajan myötä ja kunnostusojitus tulee ajankohtaiseksi keskimäärin 30 vuoden kuluttua edellisestä ojituksesta.
– Suometsissä on järkevää yhdistää hakkuut ja muut hoitotyöt kunnostusojituksen kanssa, aina kun se on mahdollista. Tällöin uudet ojat saavat toimia häiriöttä, Toivoniemi sanoo.
Otso metsäpalveluiden metsäpalveluesimies Matti Pohjoisaho kertoo, että Otsolla on pitkät perinteet metsänparannusasioissa ojituksen ja metsäteiden rakentamisen parissa. Konseptia on nyt kehitetty eteenpäin muihinkin metsänhoidollisiin toimenpiteisiin niin, että metsänomistajalle voidaan tarjota avaimet käteen pakettina ojituksen yhteydessä myös esimerkiksi harvennushakkuut ja tuhkalannoitukset.
– Kaikki kannattaa laittaa kerralla kuntoon, kun koneet tuodaan suometsään, Pohjoisaho painottaa. – Se on metsänomistajalle edullista ja jos työt saadaan vielä hoidettua sulan maan aikana, on puun hintakin parempi.
Tapahtumapaikalla yleisö pääsee tutustumaan käytännön metsänhoitoon 34 hehtaarin suuruisella metsäalueella, johon tehdään samalla kertaa harvennushakkuu ja ojitukset.
Puunkorjuunäytöksessä mukana on Ponsse Oyj:n heikosti kantavien maiden ympärivuotiseen puunkorjuuseen kehittämät hakkuu- ja ajokone.
Tuula Jokiaho