Maakunnan uusi kulttuuristrategialuonnos kommentoitavana

Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategian 2014–2020 luonnos on valmistunut. Luonnoksessa on kuvattu eteläpohjalaisen kulttuurin kivijalkaa ja toimintaympäristöä, työpajojen ja kyselyn tuloksia, ajassa vaikuttavia megatrendejä, visio vuodelle 2020 sekä maakunnan kulttuurin kehittämisen kulmakivet. Strategian kulmakiviksi on nostettu yhteistyö, hyvinvointi, liiketoiminta ja kansainvälisyys.
Uudessa kulttuuristrategiassa yhdistyvät aiemmat kolme asiakirjaa eli Kulttuuristrategia, Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma ja Etelä-Pohjanmaan kulttuurin kansainvälistymisohjelma.
– Kaikki olennainen alueellisessa kulttuurin kehittämistyössä löytyy nyt yksissä kansissa, toteaa kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja.
Maakunnan kulttuuristrategian luonnos on laitettu Etelä-Pohjanmaan liiton nettisivuille nähtäväksi. Liiton sivuilla strategiaan voi antaa myös palautetta. Lausunnot ja palaute on pyydetty jättämään liittoon 5.10.2014 mennessä.
Strategian viimeistely tehdään saadun palautteen ja kuntien lausuntojen perusteella. Asiakirja käsitellään kulttuurilautakunnassa 11.11. ja maakuntahallituksessa 17.11.2014.
Kulttuuristrategiaa on valmistelu alusta alkaen yhteistyössä maakunnan eri sidosryhmien kanssa.