Järviseudun Diabetesyhdistys ry:n iloinen väki kokoontui yhteisiin virkistysiltapäivään Lehtimäen Rannankylällä sijaitsevaan Mustaniemeen.

Järviseudun Diabetesyhdistyksen väki kokoontui Mustaniemeen

Nykyisin Alajärven kaupungin omistuksessa olevassa, Ähtärinjärven rannalla sijaitsevassa Mustaniemessä kaikui perjantai-iltapäivänä iloinen puheensorina, kun Järviseudun Diabetesyhdistys ry:n väki kokoontui paikalle yhteiseen virkistyspäiväänsä.
Vapaamuotoiseen tapaamiseen kauniiseen Mustaniemeen kokoonnuttiin saunomaan, kahvittelemaan ja uimaan – innokkaimmat jäivät paikalle yöksikin.
Mukavaa iltapäivää siivittivät Lehtimäen S-marketin lahjoittamat makkarat, mehut ja sinapit, joita saatiin nauttia jutustelun lomassa.
Paikallisen Diabetesyhdistyksen toiminnassa tärkeä paino onkin virkistystoiminnalla. Suosituin on aina kahden yön mittainen kesäretki, joka suuntautuu milloin mihinkin mukavaan kohteeseen. Viime kesänä reissu tehtiin Turun saaristoon, josta saatiin nauttia upeassa kesäsäässä.
Jäseniä yhdistyksessä on reilut 260 Evijärveltä, Lappajärveltä, Alajärveltä ja Vimpelistä. Lehtimäkiset kuuluvat virallisesti Järviseudun yhdistykseen, mutta osallistuvat silti edelleen valtaosin Ähtärinjärven yhdistyksen toimintaan.
Yhdistyksen tärkein tehtävä on tiedon välittäminen ja vertaistuen antaminen. Vain noin 30 prosenttia diabeetikoista kuitenkin kuuluu yhdistykseen, mikä on harmillista koska pienellä 15 euron jäsenmaksulla saa paikallistoiminnan lisäksi monipuolisen lehden sekä mahdollisuuden osallistua liiton kursseille.
Uutta innokasta väkeä kaivattaisiin kovasti yhdistykseen, ja mieluusti myös nuoria nähtäisiin toiminnassa! Mukaan voi tulla joko osallistumalla tilaisuuksiin tai ottamalla yhteyttä rahastoinhoitaja Jouko Nuolikoskeen.
Tuula Jokiaho