Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma suuntaa lähivuosien kehittämispanoksia

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi kokouksessaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman vuosille 2015–2016.
Asiakirja sisältää lähitulevaisuuden keskeisimmät strategisimmat kehittämiskokonaisuudet sekä Etelä-Pohjanmaan maakunnalle merkittäviä asioita, jotka vaativat keskushallinnon rahoitusta, päätöstä tai linjausta kahden seuraavan vuoden aikana. Toimeenpanosuunnitelma laaditaan joka toinen vuosi ja sitä tarkistetaan tarvittaessa vuosittain.
Kehittämisteemoista painotetaan kasvuyrittäjyyden edistämistä, älykkäiden järjestelmien käyttöönoton vauhdittamista, maakunnan osaamis- ja innovaatiojärjestelmän kehittämistä, ruokajärjestelmien kehittämistä, biotalouden uusien mahdollisuuksien hyödyntämistä, matkailun kehittämistä, vähähiilisten ratkaisujen käyttöönoton edistämistä, uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä ja järjestötoiminnan kehittämistä.
Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Pauli Talvitie toteaa teemojen olevan osin tuttuja, mutta laajuudeltaan ja merkittävyydeltään niin suuria, että ne vaativat pitkäjänteisiä ja johdonmukaisia toimia. Kehittämistoimien painotukset ja lähestymistapa vaihtelevat vuosittain.
Keskeisinä edunvalvonta-asioina toimeenpanosuunnitelmassa esitetään maakunnan edellytysten parantamista suomalaisen ruokaosaamisen keskittymänä pitäen sisällään muun muassa kansainvälistymisen ja koulutuksen kehittämisen.
Maakunta haluaa myös varmistua koulutuksen ja tutkimustoiminnan jatkuvuudesta ja vaikuttavuudesta ja huolehtia tiiviistä vuorovaikutuksesta elinkeinoelämän kanssa. Liikennehankkeista toimeenpanosuunnitelmaan on haluttu nostaa Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa kiireellisimmiksi todetut hankkeet sekä maakunnan yritysten toimintaedellytysten kannalta keskeinen alemmanasteisen tieverkon ylläpito.

ELYn strateginen tulossopimus tukee maakunnan kehittämistavoitteiden toteutumista

Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli ELY-keskuksen vuosien 2012–2015 strategisen tulossopimuksen tarkistusesityksen.
Ensi vuonna alkavan uuden tulossopimuskauden takia tarkistus on tänä vuonna tehty kevyemmin, mutta kuitenkin huomioiden toimintaympäristössä tapahtuneet merkittävät muutokset.

EU-rahasto-ohjelmien toimeenpano käynnistyy Suomessa eri tahtiin

Suomen rakennerahasto-ohjelma ja maaseudun kehittämisohjelma ovat molemmat vielä EU-komission hyväksymiskäsittelyssä. Päätöksiä on lupa odottaa tämän vuoden aikana. Rakennerahasto-ohjelman toimeenpano on jo aloitettu kansallisella riskillä. Maaseutuohjelman osalta käynnistäminen siirtynee pitkälle ensi vuoteen.
Rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoon liittyen sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen että Etelä-Pohjanmaan liiton hankehaut päättyivät syyskuun alussa. Haussa saatiin kymmenen ELY-keskukselle kohdistettua ESR-hakemusta ja 19 EAKR-hakemusta, jotka tulevat Etelä-Pohjanmaan liiton valmisteltaviksi.
Sisällöllisesti hankkeet kohdistuvat muun muassa kasvuyrittäjyyden vauhdittamiseen, biotalouden kehittämiseen, uusiutuvan energiantuotannon edellytysten vahvistamiseen sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen.
Ohjelman hallinnointi Länsi-Suomen suuralueen maakuntien liittojen osalta on keskitetty Pirkanmaan liittoon ja ELY-keskusten osalta Keski-Suomen ELY-keskukseen, joissa varsinaiset rahoituspäätökset tullaan tekemään. Hakemukset käsitellään ja rahoituspäätökset kuitenkin valmistellaan omassa maakunnassa.
Maakunnilla on myös omat rahoituskehyksensä. Etelä-Pohjanmaan liiton myöntämän rahoituksen osalta maakuntahallitus tekee kohdentamispäätökset. Ensimmäiset kohdentamispäätökset tehdään näillä näkymin marraskuussa.