Möksyn ja Louhun tuulivoimapuistojen osayleiskaavaehdotukset ovat parhaillaan nähtävillä ja kommentoitavissa. Hankekehityspäällikkö Erkka Saario kertoo, että asiaa esitellään mieluusti myös Ilmataren toimistolla Paavolantiellä.

Alajärven tuulivoimapuistokaavat ovat nyt nähtävillä

Alajärvelle Ilmataren kaavailemien kahden tuulivoimapuiston osayleiskaavojen kaavaehdotusmateriaalit ovat nyt nähtävillä 28.10. saakka Alajärven kaupunginviraston ilmoitustaululla sekä internetissä.
Möksyn ja Louhun alueet ovat toteutuessaan merkittävät tuulivoima-alueet, jotka tulevat tuottamaan tuulisähköä maksimissaan 200 MW nimellisteholla. Möksyyn on tulossa 16 tuulivoimalaa ja Louhulle 27. Yksi tuulivoimala tuottaa sähköä noin 700 omakotitalon vuotuisen tarpeen verran.
Hankekehityspäällikkö Erkka Saario kertoo, että kaavat on tehty hankesuunnitelman pohjalta, mihin kaavoittaja on katsonut maankäytön lainalaisuudet kuntoon. Muutoksia aivan alkuperäisiin suunnitelmiin on jonkin verran tullut, lähinnä tuulivoimaloiden lukumäärä on jonkin verran alkuperäisistä ajatuksista muuttuneet.
– Louhukankaan alue on matkan varrella vähän laajentunut ja Möksyn alueen käyttöä on alkuperäisestä saatu paranneltua, Saario sanoo.
Alueiden kaavoitukseen on osallisilla ollut mahdollisuus antaa lausuntojaan ja mielipiteitään jo aikaisemmin luonnosvaiheessa. Tuolloin saatuja mielipiteitä on tarkasteltu ja huomioitu lopullisessa kaavaehdotuksessa mahdollisuuksien muka
– Nyt on osallisten aika jälleen kertoa mielipiteitä ja antaa lausuntojaan. Hankkeen jatkosuunnittelun ja päätöksenteon kannalta ihan omissa nimissä annetut voimalakohtaiset mielipiteet ovat todennäköisimmin huomioitavissa ja sitä myöten arvokkaimpia.
– Kun nähtävilläoloaika päättyy, asia siirtyy kaupungin käsittelyyn ja toivomme valtuuston päätöstä vielä tämän vuoden puolella.
Jos ja kun myönteinen ratkaisu saadaan, alkaa hankkeiden tekninen suunnittelu, uusien tuulimittausten tekeminen ja neuvottelut urakoitsijoiden kanssa. – Tavoite on päästä rakentamaan ensi syksynä, jolloin voimaloiden pystyttäminen voisi alkaa 1,5 vuoden kuluttua. Sähköä alueet voisivat siis tuottaa jo kesällä 2016.
Molemmat alueet on tarkoitus rakentaa samanaikaisesti ja Saario on tyytyväinen siitä, että paikalliset yrittäjät ovat olleet kiinnostuneita hankkeesta.
Tarjouskilpailut tulevat ajallaan, mutta Saario arvioi paikallisten ja lähialueiden yrittäjien mahdollisuudet kisassa hyviksi ihan siirtomatkojen lyhyydenkin vuoksi. – Valmistuvassa tuulivoimapuistossamme Luhangalla maarakennukseen liittyvät urakoitsijat ovat kaikki 50 kilometrin säteeltä.

Mittavat taloudelliset vaikutukset

Luhangalla Ilmataren tuulivoimapuisto alkaa tuottaa sähköä näinä päivinä. – Se tulee olemaan Luhangan suurin veronmaksaja ja veikkaanpa, että samoin tulee käymään myös Alajärvellä. Hankkeiden toteutumisen jälkeen verotuotto tulee kaupungille olemaan miljoonaluokkaa, Saario kertoo. Veronmaksajana Ilmatar tulee olemaan yksi Alajärven merkittävimmistä.
Jo ennen tätä vaihetta hankkeen taloudellinen vaikutus on mittava. Ilmataren investoinnit Alajärvelle tulevat olemaan 200-250 miljoonaa euroa, josta 15-20 prosenttia jää suoraan alueelle, eli kymmeniä miljoonia euroja. Rakentamisaikana hankkeiden työllistävyys on merkittävä.
– Alajärvellä hankkeen vastaanotto onkin ollut keskimääräistä parempi ja koko asiahan lähti liikkeelle maanomistajien taholta Möksystä. Kun tulimme Möksyyn, maanomistajat edelleen vinkkasivat meille Louhun alueesta, joka osoittautui vielä Möksyäkin laajemmaksi.
– Täällä tunnutaan ymmärtävän hyvin se, että kuntaan ja kuntalaisille koituvat hyödyt ovat kokonaisuutena paljon merkittävämmät kuin tuulivoimaloiden maisemaan ilmestymisestä koituva haitta.
Kun tuulivoimalat on rakennettu, alkaa verotulojen kertyminen kaupungille. Lisäksi työvoimaa tarvitaan huoltopuolelle ja jos kaikki seudulle kaavaillut tuulivoimapuistot toteutuu, alueelle rakentunee todennäköisesti myös huoltokeskus, joka taas työllistää enemmän.

Ilmatar valmiina vastaamaan

Ilmatarella on Alajärvellä Paavolantiellä toimisto, joka on avoinna tiistaista torstaihin kello 9-17. Toimisto on jokaista kuntalaista varten, jota askarruttaa mikä tahansa tuulivoimaan liittyvä kysymys.
– Toivomme ihmisten kysyvän ja kertovan ajatuksistaan. Nyt kaavan nähtävilläoloaikana haluamme kannustaa asiaan myös siten, että kaikkien tänä aikana toimistolla käyneiden kesken arvotaan kolme lahjakorttia paikallisiin liikkeisiin! Kannattaa siis poiketa!
Itse kaavaehdotusten osalta on jo järjestetty yksi tilaisuus, jossa on ollut mahdollista kysellä kaavaehdotuksista suoraan Rambollin suunnittelija Minna Vesisenaholta.
Seuraava kaavojen esittelytilaisuus pidetään 21.10., joka yhdistetään tutustumismatkaan Luhangan tuulivoimapuistoon.
– Tämä on jo kolmas järjestämämme tutustumismatka tuulivoimapuistoon. Kahdella edellisellä kerralla bussi on ollut täynnä!
Saario painottaa, että Ilmataren tavoite on tuoda kuntalaisille mahdollisimman paljon tietoa, ettei kenellekään olisi epäselvää mistä on kyse. – Tulemme toimimaan alueella seuraavat vuosikymmenet ja haluamme olla hyvässä yhteistyössä osa yhteisöä; niin koko Alajärveä kuin niitä kyliäkin, jossa puistot sijaitsevat, Saario toteaa.

Tuula Jokiaho