Tuulivoimaloiden lupamaksut puhuttivat valtuustoa Soinissa

Soinin kunnanvaltuustossa puitiin asioita ensimmäisen kerran kesäkauden jälkeen. Keskustelua käytiin etenkin tuulivoimaloiden rakennusvalvonnan maksuista ja Vuorenmaan rinnetoiminnan tilanteesta.
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut esitettiin ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityksen pohjalta kattamaan koko Järvi-Pohjanmaan aluetta. Esitykset olivat tuulivoimalan koon mukaan 500-1000 €/MW. Rakennustarkastaja Pentti Honkola selvitti taksakäytäntöä verraten sitä eri tuulivoimalapaikkakuntien välillä.
– Tuulivoiman lupamaksujen hintahaitari on varsin suuri. Joillakin paikkakunnilla lupamaksu saattaa olla alle 500 euroa ja hinta saattaa nousta jossain jopa 10000 euron luokkaan. Usein hinta sopeutetaan myös henkilöstön mitoitukseen.
– Soinissa esitys esimerkiksi 4 MW:n tuulivoimayksikölle oli perusmaksuna 4000 euroa, jonka lisäksi muita viranomaismaksuja.
Juha-Pekka Keisala esitti Tapani Akonniemen kannattamana, että asia siirretään uudelleen valmisteluun niin, että suositellaan lautakunnalle käytettäväksi 1500 euron perusmaksua/MW. Näin asia päätettiin siirtää uudelleen valmisteluun.
Vuorenmaan rinnekeskuksen tulevaisuutta puitiin lähinnä tulevan talven osalta. Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että keskus tarvitsee 5000 euron verran korjaustoimenpiteitä, jotta toimintaa voidaan jatkaa.
Toimenpiteisiin kuuluu tiestön korjausta, vesialtaan ja padon kunnostusta sekä laitteiden välttämätöntä korjausta ja huoltoa. Rinneyrittäjää haetaan lehti-ilmoituksilla ja muillakin tavoin.
Pikapuoliin on tarkoitus saada asia ratkaistua ensi talven toiminta joko yrittäjän tai muulla tavoin hoidettavalla toiminnalla.
Kunnanjohtaja Stefan Sundberg esitti valtuustolle näkemyksiä rinteen merkityksestä.
– Paikkakunnan imagolle rinteen toiminnan jatkuminen olisi hyvä asia. Yksityisen pyörittämänä toiminta luonnistuisi parhaiten. Toki muitakin vaihtoehtoja mietitään projektipäällikkö Reino Määtän johdolla.
– Ähtärin Matkailun kanssa on mietitty myös yhteistyötä matkailupakettien myyntien osalta. On myös sellainen vaihtoehto, että koneet ja laitteet saa veloituksetta käyttöön, kunhan toiminnan pyörittäjä hoitaa huollot.
Useissa puheenvuoroissa todettiin, että kunnostustoimenpiteet ovat tärkeitä, mutta toiminnan toteuttaja on vähintään yhtä ratkaiseva. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Keisala totesi, että osaammeko itse soinilaisina arvostaa aluetta niin korkealle kuin sen arvo onkaan? – Usein muualta tulevat tietävät Vuorenmaan hienona paikkana.
Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakuntaa koskevan yhteistoimintasopimuksen muuttamista siirrettiin tuleviin kokouksiin. Esityksenä on, että siirrytään aitoon tilaaja-tuottaja -malliin, jossa peruskuntien valtuustot toimisivat tilaajina ja yhteislautakunta tuottajana.
Talousarvion toteutuminen kuluvan vuoden heinäkuun loppuun mennessä on toteutunut hyvin lukuun ottamatta perusturvaa. Hallintojohtaja Hannele Hannulan mukaan näyttää siltä, että talousarviossa jäädään niukasti plussalle vuoden loppuun mennessä. Terveyskeskusvaihtajat ovat vaikuttaneet 300000 euron verran Soinin ja Alajärven Lehtimäen osalta.
Muissa asioissa Tapani Akonniemi jätti valtuustoaloitteen Itä-Ähtärintien kunnostuksesta Kukonkylästä Jousmäen tienhaaraan saakka. Stefan Sundberg esitteli ajankohtaiskatsauksen tuulivoima- ja tieasioista.
Rami Puro