Ylilääkärin virkaan yksi hakija Alajärvellä

Alajärven terveyskeskuksen ylilääkärin viran hakuaika on päättynyt ja virkaan haki yksi hakija, LL Ioannis Stogiannidis. Valmistelutyöryhmä haastattelee hakijaa 6.10.
Perusturvalautakunta käsitteli kokouksessaan myös päivystysasetuksen muutosta 1.1.2015 alkaen. Asetuksessa määritellään, että ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys tulee järjestää yhteispäivystyksenä erikoissairaanhoidon kanssa.
Päivystyksessä potilaalle annetaan kiireellistä hoitoa hänen asuinpaikastaan riippumatta. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista.
Päivystysasetuksen mukaan päivystävällä yksiköllä tulee olla käytettävissä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Järvi-Pohjanmaan yhteispäivystys toimii tällä hetkellä Alajärven terveyskeskuksessa arkisin kello 8-20 ja viikonloppuisin kello 10-20. Laboratorio- ja kuvantamispalvelut ovat sairaanhoitopiirin toimintaa ja ovat toiminnassa vain virka-aikana.
Järvi-Pohjanmaan virka-ajan ulkopuolinen yhteispäivystys ostetaan Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä iltaisin ja viikonloppuisin, Seinäjoen kaupungilta kello 20-22 arkisin ja viikonloppuisin kello 8-10 ja 20-22. Yöpäivystys ostetaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Seinäjoen kaupungin ja sairaanhoitopiirin päivystyspisteet ovat Y-talossa Seinäjoella. Sopimus Attendo Terveyspalvelut Oy:n kanssa päättyy 31.12.2014.
Järvi-Pohjanmaalla, kuten muissakin perusterveydenhuollon yksiköissä, on päivystyksen perustehtävä hämärtynyt. Päivystys on tarkoitettu kiireellistä hoitoa varten, eikä sitä tule käyttää kiireettömän hoidon saatavuusongelmien korjaamiseen. Perusterveydenhuollossa on määritelty terveyskeskuslääkärin päiväaikaisen päivystysvastaanoton tavoitteeksi 20 prosenttia vastaanottokäynneistä.
Käytännössä Järvi-Pohjanmaalla on yli puolet käynneistä kuitenkin on päivystyskäyntejä. Yhtenä merkittävänä syynä on ollut lääkärityövoiman vaje, jolloin kiireettömälle vastaanottoajalle ei ole ollut antaa riittävästi aikoja.
Perusturvalautakunnan tekemän linjauksen mukaan on lääkärivajetta korjattu mm. Selektan kanssa tehdyllä sopimuksella, jonka johdosta on saatu neljä lääkäriä Unkarista. Tavoitteena on keskittää sekä lääkäri- että hoitajaresurssia päiväaikaiseen vastanottotoimintaan, jolloin vastaanottoaikoja on riittävästi.
Jatkossa Etelä-Pohjanmaalla virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen tulee tuottamaan sekä Seinäjoen kaupunki että E-P:n sairaanhoitopiiri. Yöpäivystyksen tuottaa sairaanhoitopiiri. Järvi-Pohjanmaan olisi luontevaa jatkaa yhteistyötä Seinäjoen kaupungin kanssa virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen osalta.
Perusturvalautakunta päättikin asiasta, että 1.1.2015 alkaen virka-ajan ulkopuolinen päivystys ilman yöpäivystystä ostetaan Seinäjoen kaupungilta ja antaa peruspalvelujohtajalle valtuudet neuvotella sopimuksesta. Järvi-Pohjanmaan yhteispäivystys toimii Alajärven terveyskeskuksessa kello 8-16.
Muu Alajärven terveyskeskuksen vastaanottotoiminta keskitetään virka-aikaan kello 8-16.