Alajärvelle kaavaillaan kehitysvammaisten asumisyksikköä

Kehitysvammaisten asumispalvelujen lisäämisestä on tehty valtuustoaloite Alajärven kaupungille. Myös tehtyjen kartoitusten mukaan tämänhetkiset kehitysvammaisten asumispalvelut eivät ole riittäviä.
Tulevaisuudessa on kyettävä tarjoamaan palveluja, jotka kattavat koko yhteistoiminta-alueella asuvien kehitysvammaisten asumisen ja palvelujen tarpeet tasapuolisesti ja riittävän yksilöllisesti. Muuttamisen tarpeisiin on varauduttava ennalta, sillä lähivuosina uusia asumisen järjestelyjä tarvitaan omaisten luota pois muuttaville kehitysvammaisille, joilla tukipalvelujen tarve on kasvamassa.
Tarvitaan myös ryhmämuotoista asumista niille kehitysvammaisille, joilla tuen ja avun tarve on suuri. Asumissuunnittelun lähtökohdiksi tulee ottaa muuttajien yksilölliset avun ja tuen tarpeet, omat toiveet sekä avunsaantimahdollisuudet vuorokauden eri aikoina.
Kartoitusten perusteella nähdään tarpeelliseksi suunnitella ryhmämuotoinen tuettu ja ohjattu asumisyksikkö, jossa on kymmenen yhden hengen huonetta sekä yhteiset keittiö- ja oleskelutilat. Asumisyksikön yhteyteen tulee rakentaa kaksi tukiasuntoa vähemmän tukea tarvitseville kehitysvammaisille.
Kehitysvammaisten asumisyksikön suunnitteluun on mahdollista saada TEKES:n julkisten innovatiivisten hankintojen suunnitteluavustusta 50 prosenttia, jolloin tuki kohdentuu rakennettavan yksikön suunnitteluun, uusiin teknisiin, ICT-alan ja energian käyttöön liittyviin ratkaisuihin.
Lisäksi ARA myöntää vammaisten asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla pyritään lisäämään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa.
Aran myöntämä tukiprosentti voi olla 40 – 50 prosenttia hyväksytyistä investointikustannuksista. Avustus voidaan hakea ehdollisena avustusvarauksena, jolloin tukimäärä on alustava arvio, joka ei ole sitova. Rakentamisen alustava kustannusarvio on 1305600 euroa.
Perusturvalautakunta on esittänyt omana kantanaan, että asumisyksikön suunnittelu aloitetaan syksyllä 2014. Suunnitteluun varataan investointiosaan määrärahaa 50000 euroa vuodelle 2015 ja rakentamiseen 1305600 vuodelle 2016.
Järvi-Pohjanmaan Aluevaliokunta on keskustellut asumisyksikön sijainnista ja päättänyt antaa vammaispalvelujohtajan selvitettäväksi asumisyksikön tarpeen ja jo olemassa olevat rakennukset.
Järvi-Pohjanmaan neuvosto yhtyi aluevaliokunnan tehtävänantoon, jonka mukaan erityispalvelujen johtaja selvittää vaihtoehdot rakentamiselle ja vaihtoehtoisten toimintatapojen laskelmat.