Ideakaffilasta lasten ja nuorten linkki kuntapäätäntään?

Sankarit -hanke on hankevetäjä Heidi Ylisen johdolla virittelemässä alueellamme Ideakaffila -toimintaa. Kyseessä on kouluajan ulkopuolista toiminta. Ideakaffila on lasten oma paikka, jossa tuumaillaan, parannetaan maailmaa, syödään keksejä, suunnitellaan ja ideoidaan toimintaa koululle sekä kotikuntaan, omalle kotiseudulle.
Ohjauksesta vastaa esimerkiksi kunnan nuorisotyöntekijä tai kerhonohjaajakoulutuksen saanut nuori. Tavoitteena on perustaa jokaiselle koululle oma Ideakaffila, joka löytäisi paikkansa yhtenä järviseudun lasten osallisuus- ja vaikuttamiskanavana. Ideakaffilaa pidetään auki osallistujien aktiivisuuden mukaan ohjaajan kanssa sovittuina aikoina kerran tai pari kuukaudessa.
– Ideakaffila toimii kunnallispolitiikan yhtenä linkkinä lapsiin ja nuoriin. Kunnallisessa päätöksenteossa tulee huomioida lapsia ja nuoria koskettavat asiat. Erilaiset ratkaisut vaikuttavat lasten ja nuorten arkeen monin tavoin, Ylinen muistuttaa.
Lasten ja nuorten kuunteleminen Ideakaffilan kautta luo turvallisen sekä toimivan ympäristön osallistumiseen. Lasten ja nuorten vieraileminen yhteisissä kuntapäättäjien kokouksissa ei ole toimivin keino lasten osallistua päätöksentekoon.
– Osassa alueen kunnista Nuorisovaltuustojen aktiivisuus on vähäistä. Välimatkatkin voivat olla pitkät. Ideakaffilaan osallistuminen on helppoa kun se toteutetaan iltapäiväkerhotoiminnan ohessa. Näin madalletaan lasten osallistumista toimintaan ja vanhemmat säästyvät kuljettamisen vaivalta.
Ideakaffiloissa pohditaan joko kuntapäättäjien toivomia teemoja tai kirjataan ylös lasten ja nuorten omia ajatuksia. Ideat toimitetaan esim. paikalliselle nuorisovaltuustolle tai yhdyshenkilölle, joka on valittu kunnanvaltuustosta. Näin linkki kunnan lasten ja nuorten ajatuksiin ja toiveisiin on saatu auki. Linkki toimii sitä paremmin, mitä enemmän aikuiset viitsivät asiaan panostaa.
Ideakaffiloissa lapset ja nuoret saavat itse määritellä toiminnan sisältöä mieleisekseen. Kotiseutuasioiden pohtiminen ja niihin vaikuttaminen voi alkaa vaikka oman kerhotoiminnan kehittämisenä! Pikkuhiljaa lapset ja nuoret alkavat huomata osallistumisen, vaikuttamisen ja yhdessä tekemisen hauskuuden.
– On mahdollista, että alueelle kasvaa erittäin aktiivisia nuoria kotiseutuvaikuttajia. Aikuisilta edellytetään tässä lasten ja nuorten kuuntelemista ja näkemistä. Ideakaffila ei saa jäädä vain lasten ja nuorten oman aktiivisuuden varaan.
Ideakaffilaan voidaan tuoda lasten ja nuorten elämään liittyviä aiheita vaikkapa alueen yhdistyksiltä ja muilta toimijoilta. On mahdollista esimerkiksi tuoda raakileidea suunnitellusta lastentapahtumasta Ideakaffilaan pureskeltavaksi. Lapset tuovat tapahtumaan oman näkemyksensä ja asiantuntijuutensa. Kuka muu osaisi paremmin kertoa, mikä leikki on 10-vuotiaan mielestä kivoin, kuin 10-vuotias itse!
Ideakaffilan rakentamiseen ja kehittämiseen toivotaan mukaan alueen nuorisotoimijoita ja kuntapäättäjiä. Avointa mieltä peräänkuulutetaan!
– Ideakaffiloiden toivotaan löytävän paikkansa yhtenä lasten ja nuorten kanavana osallistua ja vaikuttaa Järviseudulla. Sankarit-hanke kokoaa Ideakaffiloista työvälinepaketin, jonka avulla on helppo alkaa toiminnan ohjaajaksi. Työvälinepaketti tulee löytymään netistä. Työvälinepaketti jaetaan myös alueen 4H-yhdistyksille ja nuorisotoimelle toiminnan käynnistämisen ja ylläpitämisen tueksi.
Tähän mennessä Ideakaffila on saanut tuulta purjeisiinsa jo mm. Vimpelissä ja myös Alajärvellä asia on herättänyt kiinnostusta. Kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä Heidi Yliseen lisätietojen saamiseksi.