Puutuhka on suometsän täsmälannoite.Kuva FA-Forest oy.

Suometsät kasvukuntoon -tilaisuus tulossa Soiniin

Etelä-Pohjanmaalla on runsaasti suometsiä, joiden hoito ja käsittely eroavat ratkaisevasti kangasmaiden metsien käsittelystä. Maakunnan alueella on käynnissä tiedonvälityshanke, joka keskittyy suometsien käsittelyn erityispiirteisiin. Suometsien kokonaisvaltainen käsittely on Metsäkeskuksen hallinnoima kaksivuotinen hanke, jota rahoittaa Manner-Suomen maaseutuohjelma. Hankkeen kohderyhmää ovat alueen metsänomistajat ja toimijat.

Metsämaassa on lähes aina niukkuutta puustolle tärkeistä ravinteista. Kangasmailla puuston kasvua rajoittaa yleensä käyttökelpoisen typen määrä. Turvemailla tilanne on toinen.

Metsänkasvatukseen soveltuvilla kohteilla on typpeä riittävästi, mutta muista ravinteista voi olla niukkuutta. Puustomme on jossain määrin sopeutunut ravinteiden niukkuuteen. Vaikeuksia syntyy kun niukkuus muuttuu puutteeksi.

Ravinnepuutos johtaa kasvu- ja laatutappioihin ja voi altistaa puuston metsätuhoille mikäli sitä ei korjata ajoissa. Ravinnepuutoksen voi korjata vain lannoittamalla. Puutuhkalannoitus soveltuu suometsien lannoitukseen, koska se sisältää kaikki puuston kasvulle tärkeät ravinteet oikeassa suhteessa, typpeä lukuunottamatta. Yleisimmin ravinnepuutoksia esiintyy paksuturpeisissa suometsissä, joita valtaosa Etelä-Pohjanmaan suometsistä on.

Tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia suometsien ravinnevaroista ja tuhkalannoituksesta

Suometsien kokonaisvaltainen käsittely –hanke järjestää yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsänhoitoyhdistys Soinin kanssa tiedotustilaisuuden torstaina 16.10 kello 12 alkaen Soinissa, Osuuspankin alakerran kokoustilassa.
Tilaisuudessa esitellään tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia suometsien ravinnevaroista ja tuhkalannoituksesta Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille metsänomistajille. Tilaisuuden alussa on kahvitarjoilu.