Nuorten aikuisten osaamisohjelma tuottaa tuloksia

Opetusministeriö on myöntänyt 25 miljoonaa euroa vuodelle 2013 ja 30 miljoonaa vuodelle 2014 nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluvan ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämiseen. Nuorisotakuuseen kuuluvalla erillisohjelmalla tarjotaan perusasteen koulutuksen varaan jääneille 20–29-vuotiaille mahdollisuus ammatillisen tutkinnon hankkimiseen. Osaamisohjelma mahdollistaa maksuttoman koulutuksen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon.

Osaamisohjelman valtakunnallisena tavoitteena tavoitellaan 36 000 aloittajaa vuosina 2013–2016. Etelä-Pohjanmaalla kohderyhmään kuuluvia on noin 2900 henkilöä, joka on noin viisi prosenttia alueen työikäisestä väestöstä.

– Osaamisohjelmassa kannetaan huolta väliinputoajaryhmästä, joilla ei ole ammatillista tutkintoa. Työllistyminen nopeasti muuttuvassa työelämässä on huomattavasti vaikeampaa ilman koulutusta ja tutkintoa, kuin ajantasaisilla tiedoilla ja taidoilla, kommentoi Sedu Aikuiskoulutuksen kehityspäällikkö Marja-Terttu Kurunsaari.

Yli 50 opiskelijaa

Osaamisohjelma lähti hitaanlaisesti käyntiin, mutta on saanut nyt vauhtia. Sedu Aikuiskoulutuksessa on tällä hetkellä 53 kohderyhmään kuuluvaa opiskelijaa ja 11 on jo suorittanut tutkinnon. Osaamisohjelman projektipäällikkönä toimii koulutusvalmentaja Aki-Pekka Koivusalo, jonka työnkuvaan kuuluu hakeva ja tukeva toiminta.

– Aloitimme elokuussa systemaattiset kohderyhmään kuuluvien läpikäynnit yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan TE- toimiston kanssa. Kohderyhmään kuuluvia nuoria on kutsuttu keskustelemaan mahdollisuudesta suorittaa ammatillinen tutkinto osaamisohjelman kautta. Yhteistyöverkostoon kutsuttiin mukaan myös Kris-Etelä-Pohjanmaa, rikosseuraamuslaitos, Kaks Kättä-työpaja ja Toimintojen-talo, Koivusalo kuvailee.

– Yhteistyön myötä olemme saaneet rekrytoitua osallistujia ja nuoret ovat päässeet aloittamaan opiskelun, iloitsee Koivusalo.

Opintosuunnitelmia ja koulutuskokeiluja

– Olemme kehittäneet yhteistyössä TE- toimiston kanssa koulutuskokeilun, jonka kesto on maksimissaan 10 päivää. Opintosuunnitelmat voi aloittaa turvallisesti koulutuskokeilun kautta, jossa osallistujilla on mahdollisuus tutustua Sedu Aikuiskoulutuksen tarjoamiin koulutuksiin. Tarjonnassa on noin 80 erilaista tutkintoa, joita voi tulla opiskelemaan, Koivusalo kertoo.

Yritysyhteistyötä on tarkoitus tehostaa jatkossa.

– Olemme saaneet viestejä työelämästä, että mm. rakennusalalle ja metalliin kaivataan erikoisosaajia ja kuntiin edelleen työntekijöitä hoiva-alalle ja kasvatusalalle. Tämä on myös yrityksille mahdollisuus kouluttaa henkilökuntaansa, kommentoi johtaja Annika Tuovinen Etelä-Pohjanmaan TE-toimistosta.

Osaamisohjelma mahdollistaa myös oppisopimuskoulutuksen, jossa solmitaan työsopimus työnantajan ja opiskelijan välille. Ohjelma ajoittuu vuosille 2013–2016. Vuonna 2014 – 2015 ohjelma laajenee koskettamaan myös aikuisten osaamisperustaa kohdentuen niihin 30 – 50 – vuotiaisiin henkilöihin, joilla ei ole suoritettuna perusopetuksen oppimäärää tai perusasteen jälkeistä tutkintoa.