Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta mm. vesistökunnostusten ja vesien hoidon toimenpiteiden toteuttamiseen.

Virtaamat ja vedenkorkeudet loppuvuodesta keskimääräistä suurempia

Joulukuussa pohjalaisjokien virtaamat olivat keskimääräistä suurempia lauhasta säästä ja sateista johtuen. Kyrönjoen alaosalla virtaama oli joulukuussa keskimäärin 70 kuutiota sekunnissa, joka on lähes kaksinkertainen ajankohdan tavanomaiseen virtaamaan verrattuna.

Lapuanjoella, Ähtävänjoella ja Perhonjoella virtaama joulukuussa oli noin 1,5-kertainen joulukuun keskimääräisiin virtaamiin verrattuna.

Säännösteltyjen järvien vedenpinnat olivat pääosin lähellä ajankohdan tavanomaisia korkeuksia tai hieman tavanomaista korkeampia. Lappajärven pinta oli joulukuussa noin 30 senttiä ajankohdan keskimääräistä korkeammalla. Joulukuun lopussa myös Patanan tekojärvi oli noin 30 senttiä tavanomaista korkeammalla.

Ähtävänjoella pienennettiin juoksutusta joulukuun pakkasjaksojen aikana hyyteen synnyn hillitsemiseksi. Pakkasjaksolla kuun alkupuolella ja joulun aikana muodostui jonkin verran hyydettä Ähtävänjoen koskiosuuksilla, mutta vedenpinnat eivät nousseet haitallisen korkealle.

Happamuustilanne kohentui loppukuussa

Runsaiden sateiden vuoksi jokien happamuustilanne pysyi melko heikkona myös joulukuussa. Happamuus oli kuitenkin hieman lievempää.

Suurista joista alin arvo havaittiin jälleen Lapuanjoessa (5,0). Muiden suurempien jokien pH oli välillä 5,3–6,2. Pienemmistä joista tietoa ei ollut saatavilla, mutta pahiten happamuusongelmista kärsivillä joilla pH-arvo oli oletettavasti välillä 4,5–5,0.

Kalakuolemista ei ole kuitenkaan ilmoitettu. Loppukuusta virtaamien käännyttyä laskusuuntaan alkoi happamuustilanne myös hellittää.