Alajärven Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Ahti Källi kertoo, että yrityksen muuttaessa syksyllä uuteen toimitaloonsa Vanhatielle, kaikki toiminnot saatiin viimein saman katon alle.

Alajärven Sähkö uusii sähköverkkoaan hyvällä vauhdilla kohti säävarmuutta

Alajärven Sähkö Oy:n verkkoalueeseen kuuluu Alajärven kaupunki, pois lukien Lehtimäen alue. Lisäksi alueeseen kuuluu pienempiä alueita Kuortaneen, Kyyjärven ja Soinin kunnista sekä Lapuan kaupungista.

Toimitusjohtaja Ahti Källi kertoo, että päättyneen vuoden aikana keskijänniteverkon uusiminen saatiin keskustan alueella valmiiksi, mikä tarkoittaa sitä, että taajama-alueet on nyt saatu säävarman verkon piiriin.

– Edelleen taajamassa on käytössä paikoin myös ilmajohtoja, mutta ne ovat päällystettyä johtoa, joka estää puuston aiheuttamat viat.

Nyt työt kohti koko toiminta-alueen kattavaa säävarmaa verkkoa jatkuvat Levijoen suunnalla. Sieltä edetään Kortekylälle ja ensi vuonna Pekkolaan. Tavoitteena on ollut, että kaikki verkot olisi uusittu säävarmoiksi vuoteen -28 mennessä, mutta todennäköisesti sähköyhtiöille on tulossa määräaikaan jatkoa aina vuoteen -36 saakka.

Alajärven Sähkö Oy on 76-vuotias sähkönkäyttäjien omistama, sähkönmyyntiä ja sähköverkkoliiketoimintaa harjoittava osakeyhtiö. Sen yksittäinen suurin osakkeenomistaja on Alajärven kaupunki, joka omistaa yhtiöstä seitsemän prosenttia. Yhtiöllä on asiakkaita noin 5200 ja sähköverkkoa noin tuhat kilometriä. Yrityksen liiketoiminta jakautuu kahteen osaan, sähkönmyyntiin ja sähköverkkotoimintaan.

Alajärven Sähkö Oy on keskittynyt myymään sähköä omalla verkkoalueellaan ja sen tavoitteena on pitää asiakashinnat kilpailukykyisenä. Hankinnasta yli jäänyt sähkö on myyty sähköpörssiin ja siitä saatu lisätuotto on auttanut pitämään asiakkaiden sähkön myyntihinnat edullisina.

Tämä onkin yksi tärkeimmistä syistä sille, miksi asiakasuskollisuus on korkeaa. – Asiakkaamme pysyvät, koska tarjoamme heille edulliset hinnat ja lisäksi täällä arvostetaan omaa sähköyhtiötä, Källi kertoo.

– Syksyllä tekemämme asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella tuloksemme olivat edelleen selvästi parantuneet vuodesta 2016, jolloin kysely tehtiin edellisen kerran. Paikallisuus, sähkönjakelun häiriöttömyys ja joustava palvelu olivat asioita, joista saimme erityistä kiitosta.

Sähkönjakelun häiriöttömyyttä turvataan juurikin uusimalla verkkoa säävarmaksi. Kaapelointi ei ole vastaus kaikkialle, vaan esimerkiksi haja-asutusalueilla ratkaisu voi olla ilmajohtojen tuominen metsästä tien viereen ja vaihtamalla johdot päällystetyiksi.

Vaikka sähköverkon uusiminen on kuluttajille näkyvä ja tärkeä osa yrityksen toimintaa, samaan aikaan tehdään jatkuvasti muitakin töitä myös sähköverkon parissa. Yritys työllistää kaikkiaan 14 henkilöä.

Investointeja tuulivoimaan

Toinen osa yrityksen toimintaa ovat sähkön hankkiminen ja myyminen. Källi kertoo, että pyrkimys on nyt kohti uusiutuvaa energiaa. – Tuulivoima on nyt oikeastaan ainoa, mihin tällä hetkellä investoidaan. Haaste on siinä, että tuulivoiman myötä sähkön tuotanto tulee säästä riippuvaiseksi samaan aikaan, kun muutamme sähköverkkoa säävarmaksi.

Alajärven Sähkö Oy:n sähkönhankinta jakautuu kolmeen osaan. Suurin osa sähkönhankinnasta tulee EPV Energia Oy:n osakkuussähkönä, perustuen yhtiön omistamiin tuotanto-osuuksiin sekä myös JärviS-Energia Oy:n osuuksiin.

Osa sähkönhankinnasta saadaan suoraan omasta Koskenvarren vesivoimalasta. JärviS-Energia Oy aloitti toimintansa vuoden 2020 alussa, jatkaen Järviseudun Sähkövoiman kuntayhtymän liiketoimintaa. JärviS-Energia toimii sähkön tukkumyyjänä Alajärven Sähkö Oy:lle ja Vimpelin Voima Oy:lle.

Ydinvoimaa on aiemmin hankittu Teollisuuden Voiman Olkiluodon laitoksista. – Olemme mukana myös tulevissa Olkiluoto 3 ja Fennovoiman Hanhikivi 1 hankkeissa. Vesivoimaa hankimme Suomesta ja Ruotsista sekä omasta Koskenvarren voimalasta, Källi kertoo.

Tuulivoimaa yhtiölle tulee tällä hetkellä Tornion Rajakiirin puistosta, Ilmajoen Santavuorelta ja Metsälän tuulipuistosta Kristiinankaupungista. Lisäksi uusimpana on valmistumassa Teuvan tuulivoimahanke.

Uudet toimitilat tarpeeseen

Alajärven Sähkö Oy muutti syksyllä lokakuussa uuteen toimitaloonsa Vanhatielle. Yhtiön kaikki toiminnot saatiin viimein saman katon alle. Edellinen toimisto Kauppakadulla on palvellut yhtiötä jo 65 vuotta ja tullut tiensä päähän. Samoin teollisuustiellä sijaitsevat varastotilat eivät vastanneet enää yhtiön tarpeita.

– Uutta toimitaloa suunniteltiin pitkään ja rakennushankkeeseen lähdettiin kaksi vuotta sitten. Uusi talo on nykyaikainen ja juuri yhtiön käyttöä varten suunniteltu. Uudet tilat tulevat parantamaan yhtiön toimintaedellytyksiä entisestään, Källi kertoo.

– Valitettavasti joudumme koronatilanteen vuoksi siirtämään asiakkaiden mahdollisuutta tutustua uusiin tiloihin. Palvelemme toistaiseksi asiakkaitamme ainoastaan puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Järjestämme avoimet ovet päivän, kun siihen tulee mahdollisuus.

Tuula Jokiaho