Sairaanhoitopiirin alueella on useita tartuntaketjuja

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ollut kiihtymisvaihteessa 27.11. lähtien.

Alkuvuoden aikana tartuntamäärät ovat kääntyneet jälleen kasvuun. Edeltävän 14 vuorokauden aikana on todettu 34 tartuntaa (ilmaantuvuus 17,6/100000 asukasta).

Sairaanhoitopiirin alueella on useita eri tartuntaketjuja; osa on lähtöisin ulkomailta, osa sairaanhoitopiirin sisältä ja osa muualta Suomesta.

Kaikkia tartuntalähteitä ei ole pystytty jäljittämään. Sairastuneista 60 prosenttia on ollut jo karanteenissa olevia.

Positiivisten koronanäytteiden osuus on viimeisen viikon aikana noussut 1,4 prosenttiin kaikista otetuista näytteistä. Osittain nousu selittyy koronatestien määrän vähentymisellä.

Nyrkki antoi suosituksia

Alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki antoi tämän päiväisessä kokouksessa Aluehallintoviraston määräysten lisäksi Etelä-Pohjanmaalle kokoontumisia koskevat suositukset, jotka ovat voimassa 8.2. saakka.

– julkisissa sisätiloissa ja kaikissa yleisötilaisuuksissa suositellaan noudatettavan korkeintaan 10 hengen rajaa. Suositukset eivät koske kuntien toimielinten kokouksia

– Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu.

Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää. Jokaisessa perhe- ja ystäväpiirissä pitää miettiä tapaamisten tarpeellisuutta.

Jos tapaamisia järjestetään, on ratkaistava, miten se tehdään turvallisesti

– Yli 10 hengen uskonnollisia tilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Tilaisuuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turva-välit voidaan pitää.

Nyrkin antamat harrastustoimintaa ja tiloja koskevat suositukset, jotka ovat voimassa 8.2.2021 saakka:

– julkiset ja yksityiset sisäliikuntatilat suositellaan suljettavaksi lukuun ottamatta lasten harrastustoimintaa

– Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä.

Maakunnallisia rajoja ylittävää kilpailu- tai ottelutoimintaa ei suositella.

Lasten harrastustoiminnassa huomioidaan, että aikuiset eivät oles-kele harrastus-, odotus- ja pukeutumistiloissa. Turvaetäisyyksiä on noudatettava ja maskeja käytettävä

– Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa suositellaan, että keskeytetään sisätiloissa tapahtuva joukkue- ja kontaktilajien harrastus-, ottelu- ja kilpailutoiminta.

Suositus ei koske sellaista aikuisten harrastustoimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät tosiasiallisesti koko harjoituksen ajan.

Mahdollisuuksien mukaan harrastukset kannattaa siirtää ulos.

Rajoitukset eivät koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja 1-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimais-ta harjoittelua.

– Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien tauottamista suositellaan jatkettavaksi 8.2. saakka

– Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.

Yli 10 hengen uskonnollisia tilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Tilaisuuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää.

– Uimahalleissa voidaan järjestää rajoitetusti seuraavaa toimintaa: koulujen uimaopetus (oman luokan kesken), uinti osana lääkinnällistä kuntoutusta. Muuten uimahallit, kylpylät ja yleiset saunat suositellaan suljettaviksi.

– Työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetus suositellaan tauotettavaksi tai siirrettäväksi etäopetukseksi. Lasten harrastustoiminta voi jatkua turvavälejä noudattaen.

– Muu ryhmissä tapahtuva aikuisten harrastustoiminta suositellaan tauotettavaksi tai siirrettäväksi etätoiminnaksi.

– Nuorisotilat voidaan pitää auki erityisjärjestelyin.

– Kirjastojen suositellaan tarjoavan rajattua palvelua vain lainaustoimintaa varten.

– Huvi- ja sisäleikkipuistot suositellaan suljettaviksi.

– Oleskelua kauppakeskuksissa suositellaan välttämään.

Nyrkin antaman ohjeen mukaisesti vierailut sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla kielletään edelleen muilta paitsi lasten ja nuorten osastoilta, saattohoidossa olevilta ja vakavasti sairailta.

Synnyttäjällä voi olla mukanaan yksi tukihenkilö/puoliso.

Sosiaalihuollon yksiköissä ja kehitysvammahuollossa pyritään järjestämään mahdollisuus turvallisille vierailuille.

Myös hoiva- ja asumispalveluyksiköissä vierailijoille suositellaan vahvasti suu-nenäsuojuksen tai visiirin käyttöä. Palveluntuottajat antavat tarkemmat ohjeet vierailuihin.

Nyrkin suositus kasvomaskin käyttöön pandemian kiihtymisvaiheessa:

• Julkisessa liikenteessä ja takseissa sekä matkustajille että kuljettajille

• Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella

• Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessään maahantu-lopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella

• Toisen asteen oppilaitoksissa ja THL suosituksen mukaisesti myös peruskouluissa yli 12-vuotiaille (kuudesluokkalaiset ja sitä vanhemmat)

• Kaikilla julkisilla ja yksityisillä työpaikoilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa

• Sisätiloissa tapahtuvissa kokoontumisissa, esimerkiksi konsertit ja muut musiikkitilaisuudet, teatteriesitykset, elokuvateatterit ja muut esittävän taiteen tilaisuudet

• Jääkiekko-ottelut ja muut yleisölle suunnatut sisätiloissa tapahtuvat urheilutapahtumat

• Kirkkotilaisuudet ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilaisuudet

• Sisäliikuntatilat muulloin kuin liikuntasuorituksen ja peseytymisen aikana

• Museot, kirjastot, galleriat

• Kaupat, ostoskeskukset, virastot, ym. Asioimistilat. Erityisesti henkilökunnan suojautuminen on keskeistä.

• Sisätiloissa sijaitsevat huvi- ja teemapuistot

• Sisätiloissa järjestettävät kongressit, messut, näyttelyt, ja muut vastaavat tilaisuudet

• Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat

• Rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet, joihin kertyy suuri määrä ihmisiä, kuten suuret ulkoilmakonsertit ja festarit

Alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki suosittelee etätyön tekemistä aina kun se on mahdollista (hallituksen etätyösuositus). Matkustaminen tulee rajoittaa minimiin.