Alajärven kaupungin viralliset ilmoitukset on jatkossa luettavissa jokaiseen kotiin maksutta jaettavasta Torstai-lehdestä, jonka näköislehti on luettavissa ilman maksua ja rekisteröitymistä kaikkialla maailmassa osoitteessa www.torstai-lehti.fi.

Kuntalaiset seuraavat oman kuntansa asioita yleisimmin ilmaisjakelulehtien tai paikallislehtien välityksellä

Kuntalaiset seuraavat oman kuntansa asioita yleisimmin ilmaisjakelulehtien tai paikallislehtien välityksellä. Vähintään kaksi kolmesta kuntalaisesta seuraa asioita myös radiosta, televisiosta tai maakunnallisesta sanomalehdestä. Selvästi yli puolet ilmoittaa seuraavansa kunnan kotiin jakamia tiedotuslehtiä tai muita tiedotteita.

Sosiaalinen media on kasvattanut merkittävästi suosiotaan kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraamisessa vuodesta 2008 lähtien. Myös kuntien verkkosivuja seurataan nyt aiempaa ahkerammin.

– Vaikka kuntien viestintä yleistyy erilaisissa digitaalisissa kanavissa, perinteisimpiä kanavia ei kuitenkaan kannata unohtaa. Samalla myös tulevissa kuntavaaleissa valittavat valtuutetut ovat keskeisessä roolissa kehittämässä kuntalaisten osallisuutta, vuorovaikutteisuutta ja päätöksenteon avoimuutta, muistuttaa tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Yli 50-vuotiaat aktiivisimpia seuraajia

Kyselyn mukaan aktiivisimmin erilaisia viestintäkanavia seuraavat 50–59-vuotiaat ja 60–69-vuotiaat kuntalaiset. Vähiten kanavia seuraavat alle 30-vuotiaat.

Kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraaminen lehdestä, radiosta ja televisiosta sekä erilaisista tiedotuslehdistä on yleisintä vanhimmassa, vähintään 70-vuotiaiden ikäryhmässä.

Kunnan verkkosivuja seuraavat ahkerimmin 40–49-vuotiaat ja sosiaalisen median kanavia 30–39-vuotiaat. Nuorimmat vastaajat, eli 18–29-vuotiaat, seuraavat sosiaalisen median kanavia lukuun ottamatta vähiten erilaisia kanavia.

Nuorimmassa ikäluokassa eri viestintäkanavien seuraaminen on entisestään vähentynyt vuodesta 2017. Myös sosiaalisen median kanavien seuraaminen on vähentynyt siitä huolimatta, että valtaosassa kunnista on otettu käyttöön Facebookin lisäksi myös muita kanavia.

Kuntaliiton kyselyn mukaan kunnista 99 prosenttia viestii Facebookissa ja 90 prosenttia Instagramissa. Seuraavaksi suosituimpia sosiaalisen median kanavia ovat YouTube, Twitter ja LinkedIn.

Pienissä kunnissa viestintää seurataan eniten

Erilaisia viestintäkanavia kunnan asioiden seuraamiseen käytetään eniten alle 5000 asukkaan kunnissa ja vähiten yli 100000 asukkaan kunnissa.

Yksittäisten tutkimuskuntien välillä on jonkin verran vaihtelua kunnan asioiden seuraamiseen käytettävien viestintäkanavien määrissä. Kuntalaiset seuraavat oman kunnan sosiaalisen median kanavia erityisesti pienemmissä kunnissa.

– Suurissa kaupungeissa etäisyys kunnan, kuntapäättäjien ja yksittäisten kuntalaisten välillä on suurempi, mikä voi heijastua vähäisempänä kiinnostuksena kunnan asioiden ja päätöksenteon seuraamiseen, Pekola-Sjöblomtoteaa.

Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton Kuntalaistutkimus 2020 -kyselystä, johon vastasi viime keväänä yli 10 000 suomalaista. Kyselytutkimus on toteutettu osana Kuntaliiton Erilaistuva KuntaSuomi 2025 -tutkimusohjelmaa, jossa on mukana 43 kuntaa eri puolilta Suomea.