Alajärven, Lehtimäen sekä Vimpelin kirjastojen yhteisen asiakaskyselyn tarkoituksena viime vuoden lopulla oli kartoittaa millaisia palveluita kirjaston asiakkaat käyttävät ja millaisia tapahtumia he toivovat kirjastoon.

Alajärven, Lehtimäen ja Vimpelin kirjastojen käyttäjät kertoivat toiveistaan

Alajärven, Lehtimäen sekä Vimpelin kirjastojen yhteisen asiakaskyselyn tarkoituksena viime vuoden lopulla oli kartoittaa millaisia palveluita kirjaston asiakkaat käyttävät ja millaisia tapahtumia he toivovat kirjastoon.

Vastaajien ikähaitari oli 6-78 vuotta ja vastauksia tuli yhteensä 119, miltei puolet oli nettivastauksia.

Koronan asettamat rajoitukset varmastikin verottivat vastaajien määrää. Reilu 77 prosenttia vastaajista oli naisia ja vain vajaa 20 prosenttia miehiä.


Yksi lapsivastaaja esitti kirjastossa toteutettavaksi väritystapahtumaa. ja kyllähän se hienosti tällaiselle kauniille lastenosastolle sopisikin?

Vastauksista kävi ilmi, että asiakkaat käyttävät oman kirjaston lisäksi muitakin kirjastoja, riippuen asioinnin suunnasta.

Yleisimmin kirjastoissa käydään kerran viikossa tai kerran kuussa. Vimpelin kirjastossa vastanneet asiakkaat käyvät useimmiten kerran viikossa tai kaksi kertaa kuussa.

Asiakkaat käyttävät eniten omatoimikirjaston palveluita, lainaavat erilaista aineistoa, käyvät lukemassa lehtiä sekä painettuja että e-lehtiä, katsovat näyttelyitä ja osallistuvat tapahtumiin.

Muutama vastaaja ilmoitti käyttävänsä kirjastoa opiskelutarkoituksessa, yksi vastaaja etätöiden tekemiseen.

Kirjaston asiakkaiden toiveet tapahtumien järjestämisen suhteen olivat melko odotettuja. TOP5 muodostui seuraavasti: kirjailijavierailut, luennot eri aiheista, aineistovinkkaukset, satutuokiot ja musiikkituokiot, lisäksi aika moni vastaaja Lehtimäellä toivoi runoiltoja.

Suurin yllätys olivat toiveet luennoista eri aiheista ja suhteellisen moni oli myös toivonut aineistovinkkauksia. Kirjastojen tuleekin avata aineistokokoelman sisältöjä ja vinkata aineistoa. Nykyään siihen on monia eri kanavia.

Luentotilaisuuksien järjestäminen on yksi tärkeä osa kirjastojen jo laissa määrättyä tehtävää edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Luonteva kumppani erityyppisten luentojen järjestämisessä ja toteuttamisessa voi olla kansalaisopisto.

Jonkin verran mainintoja saivat työpajat eri teemoilla ja opastukset oman osaamisen kehittämiseksi.
Tapahtumien ajankohdista suosituimmaksi nousi kello 16-19 ja joko arkipäivänä tai sitten ei ollut väliä minä viikonpäivänä.

Kirjastojen asiakkaat käyttävät eniten omatoimikirjaston palveluita, lainaavat erilaista aineistoa ja käyvät lukemassa lehtiä.

Suurimmat syyt sille miksi kirjaston tapahtumiin ei oltu osallistuttu, olivat se ettei ole aikaa tai ei ole sopinut aikatauluihin, työeste, ei ole ollut kiinnostavia ja osaa tapahtumista mainostetaan liian vähän tai asuu toisella paikkakunnalla.

Kysyimme myös millaisen tapahtuman haluaisi itse järjestää kirjastossa. Vastauksina nousivat esille mm. luento- ja keskustelutilaisuus luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä kansalaisopiston ja kirjaston yhteiset teemaluennot koskien matkailua, taidetekniikkaa tai uusia kirjoja.

Joku halusi toteuttaa satutuokion, jossa laulettaisiin lastenlauluja. Eräs vastaaja halusi joskus pitää taidenäyttelyn omista piirustuksista. Joissakin vastauksissa toivottiin kirjastoon kerhoja ja yksi lapsivastaaja esitti väritystapahtumaa.

Kehittämisehdotuksina kirjastopalveluiden suhteen vastaajat toivoivat enemmän lukupassihaasteita palkinnoilla, muotinäytöksiä, musiikkiesityksiä yhdessä musiikkiopiston kanssa ja yhteistyötä museon kanssa.

Eräs toivoi pelien ja dvd -elokuvien kiertoa eri kirjastojen välillä. Lisäksi yhdessä vastauksessa toivottiin hiljaisuutta sekä yksi konkreettinen esitys oli toive varausmaksujen poistamisesta. Mielenkiintoinen idea puolestaan oli, että voisiko kirjastossa olla alueen matkailu/kuntalaisinfo?

Kirjaston asiakasraatiin ilmoittautui yhteensä seitsemän henkilöä Alajärven, Lehtimäen ja Vimpelin kirjastoissa kyselyyn vastanneista ja heihin ollaan piakkoin yhteydessä.

Tuula Jokiaho