Maatalouden investointituet puheenaiheena Tulivuorikeskuksessa

Järvi-Pohjanmaan perusmaatalouden investointipäivä keräsi salin täydeltä maanviljelijöitä Tulivuorikeskukseen.

Järvi-Pohjanmaan maaseutulautakunnan järjestämässä tapahtumassa tarjottiin luentojen muodossa informaatiota investointitukien ehdoista ja kohteista, maatalouden rakentamiseen liittyvistä säädöksistä ja liiketoimintasuunnitelman tekemisestä ennen investointeihin ryhmistä.

MAINOS

Lukuisissa yhteyksissä esille nousi se, ettei laajennustöitä, eikä hankintoja saa aloittaa ennen kuin rahoitus on myönnetty. Suurimpia syitä tukihakemusten hylkäämiseen on juuri se, että työt on aloitettu ennen päätöstä.

Myös suunnitelmallisuus, kunnollisen liiketoimintasuunnitelman tekeminen on edellytys.
Maaseutujohtaja Jukka Kuoppala kertoo, että kehitystä tapahtuu vain investoimalla.
– Investointikohteita voi olla monia tiedon tai työtä helpottavan koneen hankinnasta aina isoon tuotantorakennusinvestointiin.

– Yritystoiminnan ja investointien pitää perustua suunnitelmiin ja laskelmiin, ja suunnitelmia pitäisi olla useampia. Niiden täytyy olla myös ajan tasalla, sanoo Kuoppala.

Tietoa jaettiin monelta kantilta

Laila Luoma ELY-keskuksesta puhui Investointitukien ehdoista ja kohteista, joihin rahoitusta on mahdollista saada.

Tukimuotoja ovat avustus, korkotukilainan korkotuki, valtiontakaus ja varainsiirtoverosta vapautus.

Laila Luoma ELY-keskuksesta puhui Investointitukien ehdoista ja kohteista, joihin rahoitusta on mahdollista saada.
Laila Luoma ELY-keskuksesta puhui Investointitukien ehdoista ja kohteista, joihin rahoitusta on mahdollista saada.

Avustuksiin sisältyvät nuorten viljelijöiden aloitustuet ja investointituet.

Avustusrahoitusta on käytettävissä yhteensä 108 miljoonaa euroa / vuosi kaudella 2015-2020.
Tukikohteita ovat muun muassa rakentamisinvestoinnit, joilla tarkoitetaan maatalouden tuotantoon käytettävien rakennusten uudisrakentamista, laajentamista tai peruskorjausta, sekä rakennettavan kohteen käyttötarkoitukseen ja toimivuuteen liittyvien välttämättömien laitteiden hankintaa.

Uudella ohjelmakaudella rakentamisinvestoinnin yhteydessä tuettavia olisivat myös irtaimien koneiden hankinta, mikäli laite on välttämätön rakennettavan kohteen toimivuuden kannalta.

Hakemuksiin vaadittavien liiketoimintasuunnitelmien tarkastelukauden tulee koskea hakemusvuotta edeltävää vuotta, hakemusvuotta, sekä vähintään kuutta hakemusvuotta seuraavaa tilikautta. Jos tilanpito aloitetaan tuen myöntämisen jälkeen, vähintään aloittamisvuotta ja viittä sitä seuraavaa tilikautta.

Laskelmien ja selvitysten on perustuttava hakemista edeltäneiden kahden tilikauden kirjanpitotietoihin, tai muuhun luotettavan pidettävään selvitykseen. Myös ennakoitavissa olevat muutokset tuotannossa, hinnoissa sekä maatalouden tuissa on otettava huomioon. Laskelman laatijan on esitettävä käytettyjen ennusteiden perusteet ja lähdeaineisto.

Rakentamisen säädöksistä ja liiketoimintasuunnitelmista

Laila Luoman jälkeen Tapani Kaipio ELY-keskuksesta kertoi rakentamiseen liittyvistä säädöksistä.

Jälleen korostettiin sitä, ettei rakennustyötä tule aloittaa eikä sopimuksia allekirjoittaa ennen tukipäätöstä.

Aloittamiseksi katsotaan muun muassa perustustyön aloittamiset valamalla, tai muulla kestävällä tavalla. Jos perustustyön toteuttaa urakoitsija, lopullisen urakkasopimuksen allekirjoittaminen katsotaan työn aloittamiseksi. Kuitenkaan maankaivua, täyttötöitä ja muottilaudoituksen tekemistä ei katsota aloittamiseksi.

Kun investointitukea haetaan rakentamiseen, hakemukseen on liitettävä rakennussuunnitelmat PDF-muodossa. Niissä tulee näkyä pääpiirustukset, sekä rakennusselostus/kustannusarvio.
Rakennushankkeeseen ryhdyttävän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten mukaisesti.

Lopuksi Osmo Autio Autiomat Oy:stä luennoi tarkemmin liiketoimintasuunnitelmaan liittyvistä asioista ja tarvittavien laskelmien sisällöstä.

Liiketoimintasuunnitelman pohjana on kannattava nykytuotanto. Laskelmien avulla selvitetään, kuinka kannattavaa tuotanto on. Jos kannattavuus ei ole riittävällä tasolla, silloin tehdään suunnitelmat kannattavuuden nostamiseksi.

Muuttuva maailma vaikuttaa maatalouteen ja maatilojen koot kasvavat. Tällöin myös yrittäjäosaaminen korostuu. Autio korosti harkinnan ja laskennan tärkeyttä, ja oman talouden seurantaa budjetin muodossa painotettiin.

Hän kannusti laatimaan budjetin lisäksi vuosittaisen toimintasuunnitelman ja seuraamaan niiden toteutumista mielellään kolmen kuukauden jaksoissa.

Täytyy myös ennakoida, seurata maailman menoa ja sopeutua nopeisiin muutoksiin.

Tilaisuudesta kävi kokonaisuudessaan ilmi, että tiedon hankinta erilaisista tuista ja niiden vaatimuksista on tärkeää. Informaatiota tarjoaa esimerkiksi ELY-keskus ja sen verkkosivusto.
Maatalouden tukia on mahdollista hakea sähköisesti.

Haku tapahtuu Maaseutuviraston Hyrrä-palvelussa www.mavi.fi/hyrra. Hyrrä-palvelussa voit myös seurata asiasi käsittelyä ja selata hakemustietojasi. Paperiset lomakkeet ovat edelleen käytössä ja ne löytyvät osoitteesta www.suomi.fi.


Joona Rannisto

MAINOS
Exit mobile version