MAINOS

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta avustuksia Järviseudulle

STEA-avustuksia haettiin toukokuun ja syyskuun hakuaikoina vilkkaasti. Yhteensä avustushakemuksia vuodelle 2019 vastaanotettiin 2774 kappaletta. Näistä jatkohakemuksia oli 1 749 ja uusia hakemuksia 1 025.

Avustuksen hakijoita oli 1144. Heistä 250 oli uusia hakijoita, eli järjestöjä, jotka eivät tänä vuonna saa STEA-avustusta.

MAINOS

Vuodelle 2019 haettujen avustusten yhteenlaskettu summa oli noin 508,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 vastaava luku oli 467 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin kohdistuvia avustuksia.

Lehtimäen opistolle iso potti

Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry eli Lehtimäen Opisto on huomioitu avustuksissa merkittävällä tavalla.

– Lehtimäen Opiston määrätietoinen työ on onnistunut ja onnistumiset pitää palkita, sillä palkitseminen motivoi jatkamaan. Opisto on minulle tuttu, olen vieraillut siellä usein ja tunnen sen taustat hyvin, kertoo kansanedustaja Reijo Hongisto.

Hongisto huomauttaa Opiston ainutlaatuisuudesta koko Suomessa. Lehtimäen Opistolla on oppilaita Hangosta Utsjoelle saakka. Etelä-Pohjanmaalla ymmärretään hyvin opiston merkitys palvelun tuottajana ja seutukunnan työllistäjänä.

– Henkilöstö tarvitsee hyvät toimitilat, joilla turvataan toiminnan jatkuminen myös tulevaisuudessa.

STEA:n tuesta kohdennetaan vammaisten opiskelijoiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen ja lisäämiseen vapaa-ajan harrastus- ja kerhotoiminnan avulla 296000 euroa (vuonna 2020 myös ohjeellisena 293000).

Yhdyskäytävän rakentamisen perustamismenoihin asumisyksiköstä vapaa-ajantiloihin 25 995 euroa. Ja bonuksena uudisrakentamisena asumisvalmiusyksikön perustamismenoihin 100000 euroa (vuonna 2020 ohjeellisena 82000 euroa).

Alajärven Päiväkeskusyhdistys ry sai päihde- ja mielenterveysongelmaisten sekä syrjäytymisvaarassa olevien hyvinvoinnin edistämiseen kohtaamispaikkatoiminnan avulla 61080 euron avustuksen.

Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:lle myönnettiin omaishoitoperheiden jaksamisen tukemiseen lähialuetoimintana 140000 euroa.

MAINOS
Exit mobile version