Rannanjärvi näkee riittävän rahoituspohjan tärkeäksi Soinin kunnan elinvoimaisuudelle

Soinin kunnanjohtajana aloitti tammikuun alussa Johanna Rannanjärvi. Rannanjärvi on hallintotieteiden maisteri ja hän on työskennellyt Ruokaviraston ylitarkastajana Seinäjoella ennen Soiniin tuloaan.

Ensimmäiset työpäivänsä Rannanjärvi kertoo menneen järjestelmiin ja työtehtäviin tutustuessa.

MAINOS

– Jo loppuvuodesta hallintojohtaja Hannele Hannulla sekä edellinen kunnanjohtaja Juha Viitasaari perehdyttivät minua hieman tuleviin työtehtäviin. Olin mukana parissa kokouksessa, jotta pääsin jo hieman tutustumaan kunnan luottamushenkilöihin.

– Soini kuntana ei ole minulle entuudestaan tuttu. Itse olen kotoisin Ylivieskasta ja mieheni Alahärmästä. Median kautta olen tiivisti seurannut, mitä Soinissa on meneillään. Muutamia tapaamisia on jo sovittu eri yhdistysten ja seurakunnan kanssa, kertoo Rannanjärvi.

– Maaseutumainen asuminen sopii meidän perheelle, kun meillä on kaksi pientä lasta ja metsästyskoiria. Asumme vielä Nurmossa, mutta asuntoa tai tonttia ryhdymme etsimään kevätpuolella.

Soinin kunnan tilanteesta tulevaisuudessa Rannanjärvi toteaa kunnan edun kannalta olevan tärkeää, että rahoituspohja on riittävä jatkossakin.

– Pitkään vireillä olleet tuulivoimahankkeet ovat yksi tärkeä esimerkki positiivisista asioista. On kunnan etu, että kiinteistöverotuottoja alkaa tulemaan voimaloista. Soinin kannalta on hyvä asia, että lähellämme kulkee iso sähköverkko, johon alueemme voimalat olisi helppo yhdistää.

– Kaikissa kunnissa tilanne ei ole yhtä yksinkertainen. Meidän etumme on myös se, että kunnan pinta-ala on laaja ajatellen tuulivoiman ja asutuksen yhteensovittamista. Toivotaan, että tänä vuonna voimalarakentaminen pääsee alkuun yhteisymmärryksessä asukkaiden kanssa, uskoo Rannanjärvi.

– Muita isoja asioita ovat Teollisuusalueen tiehanke Karstulantielle ja kevyen liikenteen rakentaminen kirkon mäeltä Murtokankaan asuntoalueen risteykseen. Teknisen johtajan valinta on ajankohtainen.

– Haastattelut ovat edessä ja valinta tehdään tammikuun loppupuolella, selvittää Rannanjärvi.

Kehittämisideoina aloittava kunnanjohtaja pitää matkailun osalta yhteistyön tiivistämistä naapurikuntien puolelle.

– Myöskin maakunnan rajan toisella puolella on mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja yhteistyötä voisi viritellä Keski-Suomen suuntaan.

– Yhteisen viestintästrategian laatimiseen tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä. Tarvitaan koko organisaatio mukaan kunnan kehittämiseen ja esillä olemiseen, toivoo Johanna Rannanjärvi.

Rami Puro

MAINOS
Exit mobile version