MAINOS

Mahdollistava ja palvelut säilyttävä budjetti siivittää Soinin vuoteen 2022

Soinin kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi talousarvioehdotusta, joka mahdollistaa monta uutta asiaa ja säilyttää nykyiset palvelut.

Kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi toteaa, että budjetin laadinnan lähtökohtana on ollut syksyllä hyväksytty uusi kuntastrategia ja sen pohjana ovat arviot sekä ennusteet, joiden mukaan tase on ylijäämäinen niin vuonna -22 kuin seuraavinakin vuosina.

MAINOS

Vaikka kunnan väestöennuste on negatiivinen, niin positiivisiakin piirteitä sen osalta on. Syntyvyys on tänä vuonna selvästi viimevuotista korkeampi ja kampanjoiden siivittämänä Soiniin on muuttanut useita lapsiperheitä. Myös omakotitalorakentaminen on viriämässä.

Talouskasvun ennakoidaan jatkuvan, tosin hieman hitaammin kuin nyt. Yhtenä hidastavana tekijänä on sinänsä positiivinen asia, hyvä työllisyystilanne, mutta se on tuonut mukanaan myös rekrytointihaasteet. Soinilaisissa yrityksissä käydäänkin nyt runsaasti töissä paikkakunnan ulkopuolelta.

Rannanjärvi muistutti, että nyt laadittu talousarvio oli viimeinen iso, sellainen jossa myös sotepuoli on mukana. – Ylläpidämme perustoimintojamme palveluista tinkimättä. Seuraamme ja kehitämme palvelujen laatua ja kulukuri on meillä aina ollut hyvä. Soinissa ei ole tuhlailevaa kulttuuria.

Säilyttämisen lisäksi myös kehitetään. Ilmainen varhaiskasvatus säilyy ja palvelujen saavutettavuutta parannetaan digitalisaation avulla. Myös viestintään ja markkinointiin panostetaan, samoin kylien kehittämiseen.

– Uutena budjetissa on 10000 euron määräraha kylien pienille omille hankkeille jaettavaksi. Kylien ja muiden yhdistysten kanssa toteutetaan myös lukuisia suurempia hankkeita.

Hankkeista Rannanjärvi mainitsi uutena mm. yhdistysten ja vapaaehtoistoimijoiden uuden, toimivan tapahtumakalenterin kehittämisen. Sivistystoimessa on käynnissä useita hankkeita ja lisäksi tulevat kuntien yhteiset hankkeet.

Maltilliset investoinnit

Ensi vuonna laitetaan kuntoon myös kunnan omistamia asuntoja. Tekninen johtaja Risto Rinne kertoo, että investoinneissa ollaan kokonaisuudessaan maltillisella tasolla, niitä on yhteensä reilu 400000 euroa.

Rahalla toteutetaan mm. päiväkodin rakennusten huoltomaalaus, koulun etupihan suunnittelu ja turvallisuuden parantaminen, Tukkitien valaiseminen, Lintuharjuntien uuden linjauksen jatkosuunnittelu ja jätevedenpuhdistamon saneerausinvestointien aloittaminen.

Teknisen toimen talousarviossa suurimpina kokonaisuuksina ovat tilapalvelu ja ravitsemuspalvelu. Tilapalvelussa ylläpidetään kunnan omistuksessa olevat kiinteistöt ja ravitsemuspalvelut tuottavat ateriapalveluja perusturvalle ja sivistystoimelle.

Rakennusvalvonta työllistävät uudis- ja lisärakentamisen sekä tuulivoimala-alueiden Konttisuon sekä juuri luvitetun Korkeamaan valvonta.

Päiväkodin seinät pullistelevat

Sivistystoimen johtaja Kati Tiala iloitsee ilmaisen varhaiskasvatuksen tuomia positiivisia vaikutuksia, jotka ovat kuitenkin johtaneet jopa rahan tarpeeseen tilojen käytyä liian ahtaiksi.

Lapsiluku varhaiskasvatuksessa on kasvanut niin parantuneen työllisyystilanteen kuin Soiniin muuttaneiden lapsiperheiden myötä siihen, että varhaiskasvatus tarvitsee lisätilaa, jota tullaan tekemään yhdestä kunnan omistamasta asunnosta.

– Tällä hetkellä päiväkodin seinät pullistelevat lapsista, mikä on oikein positiivinen ongelma, Tiala totesi.

Lapsiperheitä ja etenkin lapsia ajatellaan edelleen myös siinä, että pienet ryhmäkoot koulussa säilyvät, luokissa on noin 15 oppilasta.

Kuraattoriyhteistyö jatkuu Ähtärin kanssa ja monet hankkeet mahdollistavat toimintaa ja kehittämistä omassa kunnassa sekä naapurikuntien kanssa yhdessä.

Kulttuuritoimintaan satsataan jatkossakin ja kirjaston merkitys tunnetaan. Liikuntatoimen yhteistyö seurojen kanssa on tärkeää ja nuorisotoimea keitetään edelleen.

Tarkkuutta talouden hoidossa

Hallintojohtaja Jari Salonen kertoo budjetin numeroista, että kokonaisverotulojen ennakoidaan säilyvän lähes ennallaan 6,3 miljoonassa eurossa. Valtionosuudet kasvavat 600000 eurolla 8,6 miljoonaan.

Vuosikate talousarviossa on 256000 euroa ylijäämäinen. Poistot ovat ennallaan ja tulos on 300000 euroa alijäämäinen. Taseen ylijäämä on 4,3 miljoonaa ja lainakanta pysyy ennallaan 7,3 miljoonassa eurossa.

– Ensi vuonna huomio on palveluiden siirrossa ja riskit sotekustannusten hallitsemattomaan kasvuun ovat suuret, Salonen muistuttaa. – Vuoden 2022 sote-kustannusten toteuma ratkaisee kuntien valtionosuuspohjan, koska mahdollinen puuttuva raha leikataan sieltä.

– Meillä Soinissa siirtyminen hyvinvointialueelle on maltillinen ja hallittavissa oleva, koska olemme jo aikaisemmin tehneet perusturvassa kokonaisulkoistuksen.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Keisala toteaa, että budjettia laadittaessa investointiosaa karsittiin, sillä talouden hoidossa tarvitaan tarkkuutta veropohjan ollessa kapea. Verojen korottaminen kohtuuttomaksi kenellekään ei sekään ole hyvä ratkaisu.

Yleisetsi ottaen budjetin laadinta on Soinissa sujunut hyvin, sillä uudet viranhaltijat ovat Keisalan mukaan päässeet hyvin kiinni tehtäviinsä ja myös luottamushenkilöpuolella halutaan pitää Soinin asioista huolta yhtenä porukkana.

– Talous on kunnan selkäranka, jos ja kun haluamme pitää kiinni itsenäisyydestämme, Keisala sanoo ja muistuttaa, että Soinissa halutaan pitää lähipalvelut myös tulevaisuudessa.


Tuula Jokiaho

MAINOS
Exit mobile version