Alajärvi ylsi jälleen viime vuonna hyvään tulokseen

Talousjohtaja Tapani Kotanen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Joensuu, kaupunginjohtaja Vesa Koivunen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Palmu ovat tyytyväisiä tilinpäätöksen hyvään lopputulokseen, mutta povaavat että tiukempia aikoja on tulossa.

Viime vuosi oli edeltäjänsä tapaan varsin haasteellinen ja ennakoimaton koronan vuoksi. – Kaikesta huolimatta Alajärvellä päästiin talouden osalta tavoitteisiin ylijäämäisestä tilinpäätöksestä. Siirtyminen sote-uudistukseen vuoden 2023 alussa tapahtui Alajärven kannalta hyvistä asetelmista, toteaa kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

Alajärven kaupungin tilinpäätöksessä vuodelta 2022 toimintatuotot olivat 46334500,72 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna muutosta oli -1,84 prosenttia. Toimintakulut vuonna 2022 olivat 113774690,96 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakulut nousivat kaksi prosenttia.

MAINOS

Merkittävät muutokset talousarvioon nähden olivat toimintatulojen osalta liiketoiminnan myynti, lomituspalvelukorvaukset, valtiolta saadut korvaukset ja myyntituotot muilta, kotikuntakorvaukset, muut yhteistoimintakorvaukset, korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä ja muut suoritteiden myynnit.

Toimintamenojen osalta merkittävät muutokset talousarvioon nähden olivat palkat ja palkkiot, sairausvakuutuskorvaukset, asiakaspalveluostot ja majoitus ja ravitsemuspalvelut, eläkekulut, ICT-palvelut, toimistopalvelut sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palveluiden ostot.

Verotulot olivat vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan 32479353,72 euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 1005747 euroa, eli 3,2 prosenttia. Talousarvioon verrattuna verotulot ylitoteutuivat 1673353,72 euroa.

Valtionosuudet nousivat edellisestä vuodesta 1578474 euroa ollen kokonaisuudessaan 39080694 euroa. Nousua oli edellisestä vuodesta 4,21 prosenttia ja talousarvioon verrattuna valtionosuuksia saatiin 69375 euroa vähemmän.

Vuoden 2022 vuosikate on 4617241,47 euroa, mikä on 503 euroa per asukas. Tilikauden tulos on poistojen (3848142,32 euroa) jälkeen oli 769099,15 euroa ylijäämäinen. Vuonna 2021 tulos oli 858304,26 ylijäämäinen.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen jälkeen Alajärven kaupungin taseessa on ylijäämää 9,4 miljoonaa euroa, eli 1029 euroa per asukas. – Tämä raha on varalla odottamassa huonompia päiviä, sanoo talousjohtaja Tapani Kotanen.

Kaupungin lainakanta vuoden 2022 lopussa oli 24975493 euroa, mikä tekee 2719 euroa per asukas. Edellisen vuoden lopussa lainakanta oli 29419924 euroa ja 3156 euroa per asukas. – Nykyisellä lainamäärällämme per asukas sijoitumme Etelä-Pohjanmaalla pienimpään luokkaan, Kotanen sanoo.

Kaupungin taseen loppusumma oli 77,3 miljoonaa euroa laskien 2,7 miljoonaa edelliseen vuoteen verrattuna.

Investointimenot vuoden 2022 aikana olivat 4156861,69 euroa ja rahoitusosuudet investointeihin olivat 394102 euroa. Käyttöomaisuuden myyntitulot olivat 473168,39 euroa. Investointien tulorahoitusprosentti oli 122,71 prosenttia.

Pitkäaikaisia lainoja ei otettu tilikauden aikana ja vastaavasti pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 4,444 miljoonaa euroa. Myöskään lyhytaikaisia lainoja ei otettu.

Vesihuoltolaitoksen (viemärilaitos ja vesilaitos) liikevaihto vuonna 2022 oli 1355059,15 euroa, materiaalit ja palvelut 726555,70, muut henkilösivukulut 238163,70, poistot 422212,15, liiketoiminnan muut kulut 13198,74, korvaus jäännöspääomasta 122210,81 ja tilikauden alijäämä 167281,95 euroa.

Konsernin vuosikate oli 7,2 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos oli 805042,88 euroa ylijäämäinen. Alajärven kaupungin konsernitaseen loppusumma oli 107693068,65 euroa. Konsernin lainakanta oli 45229486,73 euroa eli 4924 euroa per asukas.

– Kaikkiaan Alajärven kaupungin talousluvut ovat rauhallisia ja antavat turvallista tunnetta, mutta ajat tulevat muuttumaan. Hyvinvointialueiden rahoitusvaje tulee varmasti tuntumaan kunnissakin ja sillä on mahdollisesti vaikutusta jopa jo kuluvan vuoden tai viimeistään vuoden 2024 valtionosuuksiin, Kotanen uskoo.

Luottamushenkilöiltä kiitosta

Alajärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Palmu on varsin tyytyväinen tilinpäätökseen, joka yllätti varsinkin verotulojen osalta. – Ylijäämä tilinpäätöksessä on hyvä asia, mutta lihavat vuodet ovat nyt varmasti jäämässä taakse, myös Palmu arvioi.

– Valtiontaloutta on pakko tasapainottaa ja se tullee todennäköisesti näkymään siinä, että kuntiin ei voida pumpata rahaa samalla tavalla kuin aikaisemmin.

Viime vuoden osalta Palmu iloitsee erityisesti siitä, että viime vuonna pystyttiin investoimaan kaavateihin sekä urheilu- ja ulkoilualueisiin. Myös Pirkkalanlahden kunnostus saatiin viimein vauhtiin ja nuorisotilat ajanmukaisiksi ja esteettömiksi. – Vaikka lainakantamme on laskenut, olemme siitä huolimatta pystyneet myös investoimaan.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Joensuu toteaa, että nyt kunnanhallituksessa hyväksytty tilinpäätös on mukava esitellä myöhemmin valtuustolle.

– Takana on työtelis vuosi hyvinvointialueen valmistelun myötä ja se työ jatkuu edelleen hallinnon ja johtamisen osalta.

– Hyvinvointialueen myötä budjetistamme katosi tänä vuonna iso osa pois ja jatkossa se tarkoittaa haasteita investointeihin. Olemme alkaneet nyt panostaa elinvoimaan, mikä on kaupungin ydintehtäviä. Elinvoimaan kuuluvat niin työvoiman saatavuus, opiskelupaikkojen ja koulutuksen pitäminen alueellamme kuin asuntojen saatavuuskin.

– Olemme murroskohdassa, mutta tästä voi mennä hyvillä mielin eteenpäin.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Exit mobile version