Lainausmäärä kasvoi Alajärven kirjastoissa

Lasten kaunokirjojen lainaus kasvoi 5,9 ja lasten tietokirjojen lainaus 16,7 prosenttia Alajärvellä viime vuonna.

Kirjastojen toimintatilastoissa vuosi 2023 näkyi kirjastoille ensimmäisenä normaalina toimintavuotena ilman koronarajoituksia.

Suurimmat muutokset nähtiin tapahtumissa, joiden määrät ja osallistujat ovat edelleen kasvussa. Vuosi oli kaiken kaikkiaan tasainen, vaikka lainausennätyksiäkin rikottiin.

MAINOS

Lainatuimmat kirjat Alajärven pääkirjastossa olivat Merja Mäki: Ennen lintuja, Enni Mustonen: Kasvattitytär, Satu Rämö: Rosa & Björk sekä Satu Rämö: Hildur.

Lainatuimmat lastenkirjat Alajärven pääkirjastossa olivat Miina ja Manu kirjat ja Ryhmä Hau –kirjat.

Lainatuimmat kirjat Lehtimäen lähikirjastossa olivat Satu Rämö: Talo maailma reunalla, Maija Kajanto: Korvapuustikesä, Anna Soudakova: Mitä männyt näkevät ja Beth O’Leary: Hukkareissu.

Lainatuimmat lastenkirjat Lehtimäen lähikirjastossa olivat Ryhmä Hau ja Pipsa Possu –kirjat.

Kummankin kirjaston lainatuimpien kirjojen joukkoon nousi kirjoja, joita on luettu jossain lukupiirissä. Viidenkymmenen lainatuimman kirjan joukosta löytyy pitkälti samoja nimiä pääkirjastossa ja Lehtimäellä, vaikka kaikkein lainatuimmat kirjat ovatkin eri kirjoja.

Lasten suosikkeja ovat kiistatta Ryhmä Hau, Pipsa Possu ja Miina ja Manu.

Alajärven kirjaston (pääkirjasto, Lehtimäki, kirjastoauto ja koulukeskuksen kirjasto) kokonaislainaus kasvoi noin 3,7 prosenttia. Kirjojen lainaus kasvoi 3,9 prosenttia.

Lasten kaunokirjojen lainaus kasvoi 5,9 ja lasten tietokirjojen lainaus 16,7 prosenttia. Muunkielisten (eli muiden kuin suomen tai ruotsinkielisten) kirjojen lainaus kasvoi peräti 25 prosenttia, mikä selittyy venäjän ja ukrainankielisten kirjojen kysynnän räjähdysmäisellä kasvulla.

Kirjastokäyntien määrä laski

Vaikka lainaus ja lainaajien määrä molemmat kasvoivatkin hiukan, fyysisten kirjastokäyntien määrät tippuivat 1,6 prosenttia. Hauskana yksityiskohtana mainittakoon, että Lehtimäen lähikirjaston fyysisten käyntien määrä pysyi lähes täsmälleen samana kuin edellisvuonna, jääden vain viisi käyntiä jälkeen vuodesta 2022.

Muissa yksiköissä ei oltu aivan yhtä täsmällisiä käyntien määrän suhteen. Jos fyysiset kirjastokäynnit vähenivätkin, verkkokäynneissä oli kasvua 12,3 prosenttia ja esimerkiksi e-lehtien lainaus kasvoi peräti 64,6 prosenttia edellisvuodesta.

Myös e-kirjoja, e-äänikirjoja ja e-kuvatallenteita (eli elokuvia) lainattiin huomattavasti edellisvuotta enemmän. Näyttääkin siltä, että osa kirjaston käytöstä on siirtynyt fyysisten käyntien sijasta verkkoon.

Alajärven kirjaston järjestämien erilaisten tapahtumien ja koulutusten yhteenlaskettu lukumäärä pysyi suunnilleen samana kuin edellisenä vuonna. Eri vuosina tapahtumien ja koulutusten kohderyhmät ja painopisteet vaihtelevat hiukan, ja siksi tilastoinnissa näkyy välillä suurtakin prosentuaalista vaihtelua.

Todellisuudessa vaihtelu on kuitenkin aika pientä. Uutena toimintana on vuonna 2023 Alajärven pääkirjastossa järjestettiin aikuisten kirjavinkkauksia ja lukukoirat kävivät useamman kerran vierailulla kirjastossa.

MAINOS
Exit mobile version