-1.2 C
Alajärvi
keskiviikko 28.2.2024
MAINOS

Vimpelille huomautus toimeentulohakemuksien käsittelystä

Huhtikuussa 2014 toteutetun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselyn perusteella Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnista viidesosassa on ollut toimeentulotukihakemusten käsittelyssä laissa säädetyn käsittelyajan ylityksiä.

Valvira siirsi heinäkuun lopulla 13 kunnan valvonnan aluehallintovirastolle jatkotoimenpiteitä varten. Aluehallintovirasto on kuntia kuultuaan kohdistanut valvonnallisia toimenpiteitä yhdeksään kuntaan, joissa hakemusten käsittelyn viivästyksiä on ollut enemmän, sekä osassa myös pidemmän aikaa.

MAINOS

Aluehallintovirasto on antanut Jyväskylän kaupungille määräyksen ja velvoittaa kaupunkia saattamaan käsittelyajat lain mukaisiksi vuoden 2014 loppuun mennessä. Jyväskylän kaupungille on annettu jo aiemmin huomautuksia asian johdosta ja tilanne on ollut lainvastainen jo pidemmän aikaa.

Huomautus asian johdosta on annettu Kangasalle, Kokkolalle, Vimpelille ja Ylöjärvelle, joissa 15 – 30 prosenttia hakemuksista oli käsitelty myöhässä.

Lisäksi neljän kunnan huomiota kiinnitettiin laissa säädettyjen käsittelyaikojen noudattamiseen. Muille kunnille, joissa on ollut vähemmän määräajan ylityksiä, on lähetetty ohjaava kirje.

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotukilaissa on säädetty ehdottomat määräajat toimeentulotukihakemusten käsittelylle.

Kiireelliset hakemukset pitää käsitellä joko samana tai seuraavana päivänä ja muut viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa.

Aluehallintovirasto seuraa jatkossa toimeentulotukihakemusten käsittelyaikoja kunnissa THL:n kaksi kertaa vuodessa tekemän kyselyn avulla.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät