-5.3 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Lehtimäen Vanhustenkotiyhdistykselle, Lehtimäen opistolle ja Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:lle automaattirahaa

Raha-automaattiyhdistys on Suomen suurin kansalaistoiminnan rahoittaja. Raha-automaattiyhdistys ehdottaa jaettavaksi 309,3 miljoonaa euroa avustuksia vuonna 2015.

Esitetty avustusrahamäärä on hieman suurempi kuin viime vuonna. Viime vuonna summa oli 308 miljoonaa euroa.

MAINOS

Avustusten saannin kriteerit ovat kuitenkin tiukentuneet hankkeiden seurantajärjestelmän uudistuksen myötä. Avustusten yksi painopiste on ensi vuonna kriisityössä ja kriisien ennaltaehkäisyssä.

Tänään julkaistussa avustusehdotuksessa RAY esittää avustusta etenkin sellaisille järjestöille ja hankkeille, jotka antavat tukea elämän kriisitilanteissa silloin, kun ihmisillä ei ole tukiverkostoa tai sen voimavarat ja kyvyt auttaa eivät riitä. Tämän lisäksi avustuksia ohjataan ennaltaehkäisevään työhön, eli tuetaan hankkeita ja toimintoja, jotka edistävät ihmisten toimintakykyä.

– Kuka tahansa meistä voi tarvita tällaista apua, koska elämää ei voi ennustaa. Julkiset palvelut ovat kriiseissä ensisijainen avun tarjoaja, mutta järjestöjen tehtävä on toisaalta ennaltaehkäistä kriisejä ja jatkaa apua siitä, mihin julkinen puoli jää, RAY:n avustusehdotuksen valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen sanoo.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja säätiöt ovat voineet hakea RAY:ltä avustuksia. Avustushakemukset on käsitelty RAY:n avustusosastolla, joka on valmistellut avustusehdotuksen RAY:n hallitukselle. Lopullisen päätöksen avustuksista tekee sosiaali- ja terveysministeriö tammi–helmikuussa 2015.

– RAY:ssä avustuksia käsittelee koko prosessin aikana noin 40 asiantuntijaa. Päätöstä katsotaan huolellisesti monessa paikassa, ja jatkorahoituksessa kiinnitetään huomiota seurantatuloksiin. Arviointityötä tehdään aktiivisesti myös järjestöjen kanssa, Tervonen kertoo.

RAY painottaa vuoden 2015 avustusehdotuksessa avustettavan toiminnan tuloksellisuutta. Käynnissä olevien hankkeiden on pitänyt osoittaa toimintansa tuloksellisuus, jotta niille on esitetty jatkorahoitusta.

Uusien hankkeiden osalta on korostettu sitä, että apua ja tukea saavat ihmiset ovat olleet mukana hankkeiden suunnittelussa. Tuloksellisuuden ottaminen avustusehdotuksen keskiöön on jatkoa RAY:n seurantajärjestelmän kehitystyölle.

– Näin varmistamme entistäkin paremmin sen, että raha menee oikeaan osoitteeseen ja että rahoittamallemme toiminnalle on aitoa tarvetta ja tavoitteita, Tervonen sanoo.

Vuoden 2015 avustukset

Avustusta haki 1 167 järjestöä 2 473 hankkeeseen tai toimintoon yhteensä 504 miljoonaa euroa. RAY esittää voittovaroista myönnettäväksi avustuksia yhteensä 309,3 miljoonaa euroa 790 järjestölle 1 622 eri kohteeseen.

Avustusten lisäksi RAY:n tuotosta osoitetaan Valtiokonttorin käyttöön 117 miljoonaa euroa sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. Yhteensä RAY:n tuottoa käytetään vuonna 2015 yhteiskunnallisiin tarkoituksiin 426,3 miljoonaa euroa.

Vuoden 2015 avustuksia koskevat tiedot ovat RAY:n avustusehdotuksesta, jota sosiaali- ja terveysministeriö voi vielä muuttaa. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää avustuksista tammi-helmikuussa 2015.

Eritysiskansanopiston Tuki ry haki Lehtimäen opistolle 300000 euron avustusta Vammaisten harrastustoiminnan edellytysten tukemiseen. Esitetty avustus on 260000 euroa. Lisäksi haettiin Hyvän elämän talo – asumisvalmennusyksikön 3. vaiheen perustamismenoihin 1,3 miljoonaa euroa, johon RAY ei esitä rahoitusta myönnettäväksi.

Lehtimäen Vanhustenkotiyhdistys ry anoi vanhusten vuokratalon vesikaton uusimiseen A-talossa 45000 euroa. RAY esittää kohteelle 10000 euron avustusta. Vanhusten vuokratalon vesikaton uusimiseen B-talossa anottiin 51000 euroa ja tälle RAY ei esitä avustusta.

Alajärven Päiväkeskusyhdistys ry anoi päivätoiminnan kehittämiseen ja järjestämiseen yksinäisille, työttömille sekä päihde- ja mielenterveysongelmaisille Alajärvellä 45000 euron avustusta. Ray ei esitä sitä myönnettäväksi.

Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry anoi omaishoitoperheiden jaksamisen tukemiseen lähialuetoimintana 92000 euron avustusta. Ray esittää myönnettäväksi 62000 euron avustusta tarkoitukseen.

Järvi-Pohjanmaan Risteyspaikka ry anoi risteys-kohtaamispaikan kävijöistä syrjäytymisvaarassa olevien tunnistamiseen ja ohjaamiseen 48000 euron avustusta. RAY ei esitä hankkeelle rahoitusta.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät