0.7 C
Alajärvi
sunnuntai 03.3.2024
MAINOS

Hammashoidon Kela-korvaukset pienenevät

1.1.2015 alkaen suun ja hampaiden tutkimuksesta saa sairausvakuutuslain mukaista korvausta vain joka toinen kalenterivuosi. Samalla hammashoidosta maksettavat korvaukset pienenevät noin neljänneksellä.

Kela korvaa yksityisen hammaslääkärin ja suuhygienistin palkkioista enintään vahvistetun korvaustaksan määrän. Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen, jonka mukaan hammaslääkärin tekemästä suun ja hampaiden tutkimuksesta saa korvausta kerran joka toinen kalenterivuosi.

MAINOS

Korvaus voidaan kuitenkin maksaa kerran kalenterivuodessa, jos tiheämpi tutkiminen on potilaan terveydentilan vuoksi tarpeellista. Suuhygienistin tekemä suun terveystarkastus korvataan kerran joka toinen kalenterivuosi.

Tutkimusvälejä määritettäessä otetaan huomioon 1.1.2015 alkaen tehdyt tutkimukset. Sairausvakuutuksesta korvattava yksityinen suun terveydenhuolto seuraa nyt julkisen terveydenhuollon linjausta siitä, että terveiden aikuisten suun tutkimusväli on kaksi vuotta.

Hammashoidon korvausten muutokset liittyvät hallituksen säästöpäätöksiin, joiden mukaan sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvauksista säästetään yhteensä 75 miljoonaa euroa vuonna 2015. Säästöstä 32,9 miljoonaa euroa kohdennetaan hammashoitoon.

Kela vahvistaa säästöjen edellyttämät hammashoidon toimenpidekohtaiset korvaustaksat vuodelle 2015. Potilaalle maksettava euromääräinen korvaus yksityisen hammaslääkärin ja suuhygienistin antamasta hoidosta pienenee neljänneksellä.

Hammashoidon keskimääräisen korvausosuuden arvioidaan alenevan noin viisi prosenttiyksikköä. Säästöt eivät koske rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksan toimenpiteitä.

Uudet hammashoidon korvaustaksat julkaistaan 1.1.2015 Kelan verkkosivuilla 1.1.2015 www.kela.fi/taksat.

Vuonna 2013 Kela korvasi yksityisen hammaslääkärin palveluista 114,3 miljoonaa euroa ja suuhygienistin palveluista 11,2 miljoonalla eurolla.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät