3.5 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Rotary täytti 110 vuotta – Alajärvellä jo vuodesta 1966

Rotary on eettisellä pohjalla toimiva kansainvälinen palvelujärjestö.
Se perustettiin Chicagossa 23.2.1905 Paul Harrisin kokoon kutsumana. Perustajat ottivat ensimmäiseksi tehtäväkseen kotikaupunkinsa liikemoraalin parantamisen.

Jo 1910 toiminta-ajatus laajentui ympäröivän yhteiskunnan kehittämiseksi, josta edelleen maailmanlaajuiseksi päämääräksi.

MAINOS

Rotary rantautui Eurooppaan 1911, kun Lontooseen perustettiin rotaryklubi. Suomen ensimmäinen rotaryklubi perustettiin Helsinkiin 1.12.1926. Suomeen ensimmäinen rotaryklubi perustettiin Helsinkiin 1.12.1926. Vaasaan ensimmäinen klubi perustettiin 1935. Nykyään rotareita on yli 1,2 miljoonaa järjestön noin 34 000 klubissa yli 200 maassa ja itsehallinto-alueella.

Suomessa on 297 ja niissä on noin 10 850 jäsentä. Suomen klubit on jaettu kuuteen piiriin. Pohjanmaan kolmen maakunnan klubit muodostavat piirin D1380. Sen alueella klubeja on 33 ja jäseniä noin 1100. Helmikuun alussa Vaasaan perustettiin Rotaract klubi, jonka jäsenet ovat 18-30 vuotiaita nuoria.
Järviseudun ainut rotaryklubi on 1966 perustettu Alajärven Rotaryklubi. Klubin presidentti on Raimo Leppäaho.

Klubit kutsuvat jäsenikseen paikkakuntiensa hyvämaineisia ammattimiehiä ja -naisia. Säännölliset muiden ammattiryhmien edustajien tapaamiset lisäävät ymmärrystä eri ammateista. Samalla lisääntyvät mahdollisuudet oman yhteiskunnallisen pääoman laajentamiseen.

Alajärven klubin jäsenmäärä on vaihdellut 15 ja 28 välillä. Jäsenistö ikääntyy täälläkin, joten klubi haluaisi kasvattaa jäsenmääräänsä nuorehkon aikuisiän edustajilla ja näin klubi haluaisi tuoda toimintaansa tiedoksi entistä laajemmalle.

Järjestönä Rotary on tullut tunnetuksi teoistaan. Erityisesti maailmanlaajuiset nuorisovaihto ja humanitaariset hankkeet ovat muokanneet Rotaryn myönteistä kuvaa. Maailmanlaajuisesti Rotary järjestää noin 7000 vaihtoa vuodessa. Suomesta lähtee joka vuosi vuosivaihtoon 150, kuukauden mittaiseen kesävaihtoon 60 ja kahden viikon mittaiseen leirivaihtoon 80 nuorta.

Vastaavasti Suomeen saapuu sama määrä nuoria eri puolilta maailmaa. Vaihto-oppilaaksi pääsee muidenkin kuin Rotaryn jäsenten lapsia, samoin isäntäperheenä voi toimia muutkin kuin Rotary -perheet.

Rotary oli alkuun panevana voimana maailman terveysjärjestön 1985 aloittamassa hankkeessa hävittää polio maailmasta. Tähän hankkeeseen Rotary on kanavoinut yli 1,2 miljardia USD:a sekä runsaasti jäsentensä henkilökohtaista vapaaehtoistyötä. Poliotapausten määrä on vähentynyt 99 % vuodesta 1988 alkaen. Enää kolmessa maassa esiintyy poliota; Afganistanissa, Pakistanissa ja Nigeriassa.

Rotary Internationalin vuonna 1917 perustaman Rotarysäätiön toiminta-ajatuksena on hyvien asioiden edistäminen. Varallisuudeltaan säätiö kuuluu maailman suurimpien joukkoon. Polion vastaiseen työhön sijoitettavien varojen lisäksi Rotarysäätiö rahoittaa opinto- ja humanitaarisiin ohjelmiin osallistuvia.

Vuosien mittaan Suomen rotaryklubien paikkakuntakohtaiset palveluprojektit ovat lisääntyneet. Ne ovat osaltaan muokanneet Rotaryn julkista kuvaa. Kuluvan vuoden teemana on Light up Rotary, eli Rotary näkyväksi.

Teeman mukaisesti tavoitteena on tehdä rotarya tunnetuksi entistä enemmän myös omalla paikkakunnalla. Eri puolilla piiriä järjestetään Rotary Day -teemapäiviä, jossa tuodaan esille sekä paikallisia että maailmanlaajuisia projekteja. Nuorisovaihto on niissä näkyvästi esillä.

Palvelu itsekkyyden edelle on ajatus, jolle Rotaryliike 110 vuotta sitten perustettiin. Tuo ajatus on edelleen ajankohtainen – sen pohjalta toimintaa myös jatketaan!

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät