25 C
Alajärvi
tiistai 28.5.2024
MAINOS
MAINOS

Ely-keskuksen mukaan Lappajärven pinta on selvästi normaalia korkeammalla

Lappajärven vedenpinta on selvästi normaalia kevättä korkeammalla. Vedenpinta on nyt huhtikuun lopussa yli 40 senttiä korkeammalla kuin ajankohdan keskiarvo ja 35 senttiä korkeammalla kuin Lappajärven säännöstelyn tavoitevyöhykkeen yläraja.

Lappajärven pinnannousu kääntynee hitaaseen laskuun toukokuun aikana, jollei tule runsaita sateita. Ennusteiden mukaan säännöstelyn tavoitevyöhykkeen taso saavutetaan vasta kesällä.

MAINOS

Lappajärvi on viime marraskuusta lähtien ollut keskimääräistä korkeammalla. Syksyn runsaiden sateiden ja alkutalvella tapahtuneiden lumensulamisten takia tulovirtaamat Lappajärveen pysyivät koko syksyn ja talven suurina.

Tavanomaista järven pinnan kevätalennusta ei saatu tehtyä, vaikka juoksutukset Lappajärvestä olivat marraskuusta lähtien selvästi keskimääräistä suurempia. Joulu-tammikuussa juoksutusta pienennettiin joen hyydetilanteen takia kolmen viikon ajan.

Suurista juoksutuksista huolimatta Lappajärven pinta oli maaliskuussa ennen sulamiskauden alkamista noin puoli metriä keskimääräistä korkeammalla. Ähtävänjoen vesistöalueen yläosalla Soinissa ja Alajärvellä talvi oli melko runsasluminen, joten kevään tulovirtaama Lappajärveen on pysynyt pitkään suurena.

Lappajärven ylin vedenkorkeushavainto on vuoden 1982 toukokuulta (N60 +70,64 m eli vanhan järjestelmän mukaan 169,75 m). Tuolloin pinta kävi Lappajärven säännöstelyluvan ylärajan tuntumassa eli 40 senttiä korkeammalla kuin nyt huhtikuun lopussa. Tähän oli tuolloinkin syynä edeltävä runsassateinen syksy.

Lappajärven suuresta koosta johtuen vedenpinnan muutokset ovat hitaita. Lappajärven vedenpinnan korkeus oli 29.4.2015 N60 +70,24 m eli vanhan järjestelmän mukaan 169,35 m. Vedenpinnan korkeustiedot ovat löydettävissä
http://www.ymparisto.fi/vesistoennusteet.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät