Hyvis.fi tuo sähköisiä asiointipalveluja Järvi-Pohjanmaalle

Sairaanhoitopiirin alueella toimiva Hyvis -hanke on laajentunut myös Järvi-Pohjanmaalle. Kyseessä on sähköisen asioinnin palveluportaali, johon kirjautumalla kuka tahansa voi hakea monipuolista, luotettavaa tietoa terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

– Hyvis.fi:stä löytyy omat osiot eri ikäluokille, yleisinfoa ja monipuolista ammattilaisten tuottamaan tietoa, kertoo Soinissa Järvi-Pohjanmaan äitiysneuvolassa terveydenhuoltajana toimivat Katja Kulmala.

MAINOS

Hyviksessä on myös lukuisia terveystestejä mm. tupakan, päihteiden ja diabetesriskin suhteen. Diabetesriskitestistä pääsee suoraan yhteydenottopyyntöön, mikäli pisteet nousevat älyttävälle tasolle.

Sivusto on ollut käytössä helmikuulta saakka ja sitä kehitetään eteenpäin jatkuvasti.

Järvi-Pohjanmaalla Hyviksen kautta pilotoidaan äitiyshuoltoa. – Hyviksestä löytyy muun muassa esitietolomake, jonka täyttämiseen tuleva äiti ohjataan ensimmäisellä kertaa, kun hän ottaa raskaudestaan yhteyttä äitiysneuvolaan. Kysely on hyvin kattava ja kun tiedot saadaan näin sähköisesti eteenpäin, pystytään neuvolassa tutustumaan tietoihin jo ennalta ja varsinaisella käynnillä jää enemmän aikaa keskusteluun.

Hyvinksen kautta tiedot välittyvät suoraan myös keskussairaalalle. – Kokemukset ovat olleet yksinomaan positiivisia, Kulmala sanoo. – Kun äiti on mukana Hyviksessä, hänen kanssaan voidaan myös vaihtaa viestejä suojatussa yhteydessä sen kautta.

Viestimahdollisuutta on käytetty jo myös mm. papa -koevastauksissa ja marevan -kokeiden vastausten lähettämisessä. Hyvis -järjestelmä kehittyykin jatkuvasti ja jossain vaiheessa sitä alettaneen hyödyntää mm. työterveyshuollossa.

Järvi-Pohjanmaalla Hyviksessä on jo nyt käytössä potilastietojen tarkastus- ja korjauspyyntölomakkeet.

Ajankohtaista neuvolasta

Järvi-Pohjanmaan lastenneuvola palvelee lapsiperheitä Alajärvellä Ulla Takalan ja Raili Rajalan voimin, Vimpelissä työskentelee Eija Latvala, Lehtimäellä Arja Puskala ja Soinin toimipisteessä on paikka täytettävänä.

Neuvolan asiakkuus alkaa lapsen osalta n. 3−4 viikon iästä ja kestää kuudennen ikävuoden loppuun saakka. – Ensisynnyttäjäperheet tavataan lastenneuvolassa jo ennen lapsen syntymää, kertoo terveydenhoitaja Ulla Takala. – Neuvolassa seurataan, tuetaan ja ohjataan lapsen ja hänen perheensä kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Järvi-Pohjanmaan äitiysneuvolassa Alajärvellä asiakkaita palvelee Tiina Särkijärvi, Vimpelissä Liisa Vesala, Soinissa Katja Kulmala ja Lehtimäellä Arja Puskala. Kesäsijaisena toimii Kirsi Liukkonen.

Alajärven lasten- ja äitiysneuvolan terveydenhoitajat ovat perustaneet moniammatillisen neuvolatiimin, jonka periaatteisiin kuuluvat avoimuus ja luottamuksellisuus. – Tiimi on käytettävissä lapsiperheiden elämään liittyvissä pulmatilanteissa, jotka voivat liittyä lapsen kehitykseen, lapsen käyttäytymiseen, parisuhteeseen, vanhemmuuteen tai vanhempien voimavaroihin.

Tiimin tarkoitus on lähtenyt halusta tiivistää eri ammattilaisten välistä yhteistyötä yhdessä tekemiseksi, jotta vähennetään asiakkaiden siirtämistä ja pompottamista työntekijätaholta toiselle.

Tiimissä toimivat pääsääntöisesti lasten- ja äitiysneuvolan terveydenhoitajat, psykiatrinen sairaan-hoitaja, perheohjaaja, depressiohoitaja sekä perheneuvolan työntekijä. Perheen tilanteen mukaan harkitaan keitä työntekijöitä tulee tapaamisiin, tarvittaessa mukaan voidaan kutsua muitakin perheiden kanssa toimivia ammattilaisia.

Perheen toiveen mukaisesti perhe on läsnä tapaamisessa tai asiaa käsitellään vanhempien kirjallisella suostumuksella. Perhe saa tiimiltä kirjallisen yhteenvedon käsitellyistä asioista, joka toimii hoitosuunnitelmana. Palaute tiimin toiminnasta on ollut positiivista.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Exit mobile version