2.6 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Innostuvatko metsänomistajat riistapainotteisesta metsänhoidosta?

Valtakunnallisella Riistametsä-hankkeella edistetään metsäkanalintu- ja metsähanhikantojen säilymistä sekä turvataan metsäluonnon monimuotoisuutta ja tulevaisuuden metsästysmahdollisuuksia. – Nyt selvitämme maanomistajien kiinnostusta riistametsänhoitoon sekä halukkuutta osallistua Riistametsä-hankkeeseen.

– Ensi vuonna alkavaksi suunnitellun Riistametsä-hankkeen tavoitteena on edistää riista- ja luontopainotteista metsänhoitoa, elinympäristökunnostuksia sekä toteuttaa kattava mallikohdeverkosto yksityismailla, kertoo Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Mikko Alhainen

MAINOS

– Pyydämme metsänomistajia kertomaan meille elokuun loppuun mennessä, mitä mieltä he ovat riistametsänhoidosta ja haluavatko he tarjota metsäkuviota tai ojitettua suota Riistametsä-hankkeen mallikohteeksi.

Suomen riistakeskus yhdessä UPM Kymmene Oyj:n, Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa hakee Euroopan unionin Life+ -rahoitusta Riistametsä-hankkeen toimeenpanoon. Euroopan komissiosta saadussa palautteessa epäillään, etteivät metsänomistajat ole innostuneita osallistumaan hankkeeseen.

— Kyselyllä pyrimme osoittamaan maanomistajien kiinnostuksen aihetta kohtaan ja saamaan rahoittajat vakuuttuneiksi hankkeen tarpeellisuudesta, kertoo Alhainen.

Vastaamalla Riistametsänhoito-kyselyyn metsänomistajat voivat antaa arvokasta tietoa siitä, kuinka paljon kysyntää riistametsänhoidolle maanomistajien keskuudesta löytyy.

– Pyydämme myös ilmoittamaan kunnostustarpeessa olevia elinympäristökohteita. Mallikohteeksi soveltuu tavanomainen talousmetsä, jossa on lähivuosina hoitotarvetta. Esimerkiksi taimikko tai kasvatusmetsä on hyvä mallikohde. Hankkeeseen etsitään myös kunnostamistarpeessa olevia elinympäristökohteita, esimerkiksi riekkosoita.

Kohde-esitysten antaminen ei ole tässä vaiheessa sitovaa. Mikäli hanke saa rahoituksen, valitsee Suomen riistakeskus kumppaneineen ehdotuksista sopivimmat mallikohteet.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät