MAINOS

Työllistymisen näkymät eri ammateissa

Viime aikoina on käyty vilkasta keskustelua työmarkkinoiden, työelämän ja ammattirakenteiden muutoksista. Työelämän rakennemuutos koettelee Suomea kovalla kädellä ja samaan aikaan tulisi nuorten tehdä ura- ja ammatinvalintaratkaisuja sekä rakennemuutosaloilta työttömäksi jäävien uusia ura- ja koulutussuunnitelmia.

Erilaisia ja varsin rajujakin muutoksia on ennustettu tapahtuvan ammattirakenteessa. Miten sitten voi tulevaisuutta ennustaa nopeasti muuttuvassa globaalissa maailmassa? Vaikeaa se on, mutta kuitenkin tarpeellista, jotta erilaisia esimerkiksi koulutuspaikkoihin liittyviä ratkaisuja kyetään tekemään.

MAINOS

Työ- ja elinkeinohallinto on kehittänyt ammattibarometrin, joka kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa.

Ammattibarometri laaditaan kolme kertaa vuodessa: helmikuussa, kesäkuussa ja lokakuussa. Ammattibarometri kertoo keskeisten työelämän ammattien lyhyen aikajänteen kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä. Ammattibarometri tuottaa valmiiksi tiedot työvoiman kysynnän ja tarjonnan viimeaikaisista volyymeista ammateittain.

Ammattibarometrin avulla saadaan varsin kattava ja tarkka kuva työvoiman kysynnän ja tarjonnan tilanteista eri alueilla ja ammateissa. Menetelmä on parempi kuin pelkästään rekrytointiongelmia koskeva kysely, joissa saadaan tietoa vain niistä ammateista, joissa hakijoista on pulaa. Kun taas ammattibarometrissa tulee esille myös ne ammatit, joissa on liikaa hakijoita tai joissa tilanne on tasapainossa.

Ammattibarometri on helppokäyttöinen ja moderni järjestelmä, josta saa nopeasti tietoa työvoiman kysynnän ja tarjonnan tilanteesta eri alueilla. Ammattibarometria käytetään mm. työ- ja elinkeinotoimistojen asiakaspalvelussa, koulutussuunnittelussa sekä ammatinvalinta- ja urasuunnittelussa. Ammattibarometri löytyy nyt myös netistä www.ammattibarometri.fi.

Etelä-Pohjanmaalla oli kesäkuun ammattibarometrissa TOP 10 kärjessä pulaa erityisesti yleislääkäreistä, sosiaalityön erityisasiantuntijoista, sairaanhoitajista, hammaslääkäreistä, psykologeista, kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoista, ylilääkäreistä ja erikoislääkäreistä, suuhygienisteista, lastentarhanopettajista ja ylihoitajista.

Ylitarjontaa taas oli seuraavissa ammateissa eli yleissihteerit, vaatturit ja pukuompelijat, huonekalupuusepät, johdon assistentit, kirvesmiehet, rakennussähköasentajat, konepuusepät, rakennusalan avustavat työntekijät, maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja talonrakentajat.

MAINOS
Exit mobile version