Esitykset teknisen toimen kuntakohtaisista organisaatioista jo tässä kuussa

Mainos[adrotate banner="3"]

Vuoden 2016 lopussa tapahtuvan Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminnan päättymisen osalta on valmistelut jo täydessä vauhdissa. Järvi-Pohjanmaan tekninen johtaja Jouni Hänninen kertoo, että Vimpelin ja Soinin kunnat sekä Alajärven kaupunki ovat kaikki irtisanoneet yhteistyösopimukset koskien myös teknistä lautakuntaa.

– Teknisen osalta jokainen kunta rakentaa oman organisaation ja esitys uudesta kuntakohtaisesta organisaatiosta on tehtävä 30.11. mennessä henkilöstötoimikunnalle. Sieltä esitykset menevät aluevaliokuntaan.

MAINOS

– Henkilöstön siirrot tapahtuvat 1.1.2017. Sopimusten mukaan henkilöstö siirtyy liikkeenluovutusta koskevien määräysten mukaisesti vastaavia tehtäviä hoitamaan ryhtyvälle toiselle organisaatiolle.

Hännisen mukaan paljon työtä onkin edessä, onhan Järvi-Pohjanmaan teknisen toimen alaisuudessa seitsemän eri sektoria. Yhteistoiminnan aikana niillä jokaisella on ollut omat toimijansa, mikä ei jatkossa varmasti ole mahdollista.

Kaavoitukset etenevät

Vaikka hallinnollinen puli on myllerryksessä, alueen hankkeet etenevät silti aikataulussaan. Kaavoituksen osalta Alajärvellä on vireillä useita kaavahankkeita.

Kullanmutkan asuntoalueen asemakaava on ollut luonnosvaiheessa nähtävillä syyskuussa ja se etenee ehdotusvaiheeseen nähtävillepanoon lähiaikoina.

Lisäksi käynnissä on kaavamuutoshankkeita, joista vireillä on muun muassa Kurejoentien ja Koskenvarrentien tiealueet katualueiksi -asemakaavamuutos. Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika päättyy 16.11., jonka jälkeen käydään läpi saadut palautteet ja edetään hyväksymiskäsittelyyn.

Myös Pitkäkankaantien ja Kauppakadun välisen alueen, ns. miljoonatontin, kortteleiden 18 ja 19 asemakaavan muutos on vireillä ja sen luonnos on nähtävillä 14.12. saakka.

Asemakaavoituksen tarkoituksena on nostaa rakennusoikeutta ja kerroslukumäärää sekä edesauttaa keskustan kehittymistä tiiviimmällä rakentamisella.
Tavoitteena on myös säilyttää Kauppakadun varren nykyinen pienimittakaavainen luonne.

Soinissa puolestaan on käynnistynyt uuden Pihlaanmäen asuntoalueen kaavoitustyö Lauttosen rannan suunnassa. Lisäksi Soinissa on ajankohtaisia tuulivoimaa koskevia kaavahankkeita. Korkeamaan tuulivoimaosayleiskaava on hyväksytty Soinin valtuustossa ja Pesolan tuulivoima-alueen osayleiskaava on siirtymässä ehdotusvaiheeseen.

Vimpelissä on vireillä muun muassa Patruunantien, Opintien, Jäykäntien, Pöntisentien ja Suksitien asemakaavamuutos, jossa ehdotusvaiheen nähtävilläoloaika päättyy 16.11.

Vielä tässä kuussa käynnistynee siirtoviemärin ja vesijohdon rakentaminen Hoiskosta Luoma-aholle. Kustannusarvio on noin 880000 euroa ja sillä rakennetaan 7,5 kilometrin matkalta. Urakoitsijana on Pelanderin Kaivuu Lapualta. Hankkeen tulee olla valmis 30.5.

Soinin kunnantalon ja Hoiskon koulun saneeraukset loppusuoralla

Hoiskon koulun saneeraus Alajärvellä valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Sen kustannusarvio on 554000 euroa.

Saneerauksen kohteena on ollut vanha puoli, eli kivikoulu ja sen kuusi opetustilaa, uusi eteinen johon on rakennettu wc -tilat.

Opetustiloihin on asennettu ilmanvaihtolaitteisto, kaikki ikkunat, ovet ja sähköt sekä käyttövesilinjasto on uusittu. Opetus on remontin aikana ollut Hongalta vuokratuissa tiloissa.

Työt on tehty pääasiassa kunnan omana työnä ja vastaavana mestarina on toiminut rakennusmestari Tarmo Ojanperä.

Myös Soinin kunnantalo ykkösen remontti on viittä vaille valmis. Se valmistuu joulukuun alkuun mennessä ja mm. nyt parakkitoimistoissa toimivat tekninen toimi, ympäristöpuoli ja JPYP:n palvelut muuttavat takaisin uusittuun kunnantupaan joulukuussa.

Tilat on remontoitu perusteellisesti, lähinnä vain hirsirunko ja vanha vesikatto muistuttavat menneestä. Ensi kesänä kunnantalo kakkosen pinta ja katto saa uuden, saneerauskohteen kanssa samanlaisen maalipinnan.

Talon remontti alkoi kevättalvella ja urakoitsijana on ollut kuortanelainen Myllymäki. Jo viime syksynä purkutyöt tehtiin kunnan omana työnä, jolla Hännisen mukaan säästettiin ainakin 100000 euroa. Saneerauksen urakkasumma oli 580000 euroa, missä on hyvin pysytty.

Hänninen kertoo, että kuntien kiinteistöjä on ollut myös kaupan kiertonet.fi -palvelussa. Nyt näyttäisi sille, että Levijoen ja Menkijärven kouluille on löytynyt ostajat. Levijoen koulusta on tehty 19550 euron tarjous ja Menkijärven 15000. Näiden kauppakirjoja aletaan nyt valmistella ja ne menevät aikanaan hallituksen ja valtuuston vahvistettavaksi.

Lehtimäen virastotalosta on nyt saatu 30000 euron tarjous, joka ei ole hyväksyttävä summa. Noin puolet kiinteistön tiloista on vuokrattuna muille toimijoille.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliMönkijäonnettomuuksien määrä kasvussa − usein kännissä ja ilman kypärää
Seuraava artikkeliKuntajakoselvittäjän päätös: Yhdistymissopimusluonnos laaditaan Vimpelin kunnan ja Alajärven kaupungin kesken