Evijärvellä, Lappajärvellä ja Vimpelissä alueen alhaisimmat työttömyysasteet

Mainos[adrotate banner="3"]

Etelä-Pohjanmaalla oli lokakuun lopussa 9353 työtöntä työnhakijaa. Määrä nousi edellisen kuukauden lopusta 469 hengellä (5,3 %). Vuoden takaisesta tilanteesta työttömien työnhakijoiden määrä nousi 502 hengellä (5,7 %).

Lomautettuna oli 994 henkilöä. Lomautettujen määrä laski 165 henkilöllä (-14,2 %) viime vuodesta. Lyhennetyllä työviikolla oli puolestaan 898 henkilöä. Määrä laski viime vuodesta 82 hengellä (-8,4 %).

MAINOS

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli 10,6 prosenttia. Manner-Suomessa ainoastaan Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli alhaisempi.

Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 337675 henkilöä. Lukumäärä nousi 17806 henkilöllä (5,6 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,8 prosenttia.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmittäin

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna työttömien työnhakijoiden lukumäärät kasvoivat suhteellisesti voimakkaimmin johtajien (59 %), erityisasiantuntijoiden (19,7 %) sekä palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmissä (15,1 %).

Maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ja ammatteihin luokittelemattomien ryhmissä hakijamäärät laskivat hieman.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli kuukauden aikana yhteensä 1353 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avoimeksi ilmoitettuja uusia työpaikkoja oli 525 kappaletta. Avoimien työpaikkojen kokonaismäärä laski 36 paikalla (-2,6 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Avoinna olleista työpaikoista kestoltaan jatkuvia (kesto yli 3kk) oli 925. Väliaikaisia ja tilapäisiä paikkoja oli yhteensä 428.

Työvoiman kysyntä lisääntyi suhteellisesti eniten prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmissä. Avoimet työpaikat vähenivät suhteellisesti eniten johtajien ja ammatteihin luokittelemattomien ryhmissä.

Kuntien ja seutukuntien tilanne

Työttömyyden kasvu oli voimakkainta Kuusiokuntien seutukunnassa. Suupohjassa työttömyys oli puolestaan hienoisessa laskussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli korkein Seinäjoen seutukunnassa.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski viime vuodesta Kauhajoella, Kurikassa, Teuvalla ja Vimpelissä. Muissa kunnissa tilanne kehittyi heikompaan suuntaan. Tilanne heikkeni suhteellisesti eniten Isojoella, Jalasjärvellä ja Soinissa.

Maakunnan alimmat työttömien työnhakijoiden osuudet olivat Kuortaneella, Evijärvellä, Lappajärvellä ja Kauhavalla. Korkeimmat osuudet olivat puolestaan Soinissa, Ähtärissä, Seinäjoella ja Alajärvellä.

Alajärvellä työttömiä oli lokakuussa 481, mikä on 82 enemmän kuin syyskuussa ja 43 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työvoimaa Alajärvellä on 4217 henkilöä, joten työttömyysaste on 11,4 prosenttia.

Alle 25 -vuotiaita työttömiä on 70 ja yli 50 -vuotiaita 212. Yli vuoden on ollut työttömänä 72 henkilöä.

Evijärvellä työttömiä oli lokakuussa 87, mikä on kahdeksan enemmän kuin syyskuussa ja yksi enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työvoimaa Evijärvellä on 1184 henkilöä, joten työttömyysaste on 7,3 prosenttia.

Alle 25 -vuotiaita työttömiä on 11 ja yli 50 -vuotiaita 42. Yli vuoden on ollut työttömänä 20 henkilöä.

Lappajärvellä työttömiä oli lokakuussa 102, mikä on neljä enemmän kuin syyskuussa ja yhdeksän enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työvoimaa Lappajärvellä on 1388 henkilöä, joten työttömyysaste on 7,3 prosenttia.

Alle 25 -vuotiaita työttömiä on 11 ja yli 59 -vuotiaita 49. Yli vuoden on ollut työttömänä 18 henkilöä.

Soinissa työttömiä oli lokakuussa 137, mikä on 12 enemmän kuin syyskuussa ja 24 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työvoimaa Soinissa on 897 henkilöä, joten työttömyysaste on 15,3 prosenttia.

Alle 25 -vuotiaita työttömiä on 20 ja yli 50 -vuotiaita 69. Yli vuoden on ollut työttömänä 25 henkilöä.

Vimpelissä työttömiä oli lokakuussa 126, mikä on viisi vähemmän kuin syyskuussa ja yhdeksän vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työvoimaa Vimpelissä on 1360 henkilöä, joten työttömyysaste on 9,3 prosenttia.

Alle 25 -vuotiaita työttömiä on 19 ja yli 50 -vuotiaita 55. Yli vuoden on ollut työttömänä 31 henkilöä.

Työttömyyden rakenne

Työttöminä työnhakijoina olevien naisten lukumäärä (4141) nousi vuoden takaisesta ajankohdasta 400 henkilöllä (10,7 %). Työttömänä työnhakijoina olevien miesten määrä (5212) nousi puolestaan 102 hengellä (2 %).

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 1533 henkeä. Nuorisotyöttömien määrä kohosi viime vuoden vastaa-vasta ajankohdasta 113 hengellä (8 %). Yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä (3411) nousi 115 hengellä (3,5 %) vuoden takaisesta tasosta. Työttömien työnhakijoiden tilanne heikkeni suhteellisesti eniten 15-19 -vuotiaiden ikäryhmässä.

Koulutusasteen mukaan tarkasteltuna tilanne heikkeni vuoden takaisesta suhteellisesti eniten alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden ryhmässä (+136 hlöä; 24,9 %). Keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus työttömistä työnhakijoista on kuitenkin selvästi suurin. Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli työttöminä työnhakijoina 386 (7,8 %) enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Yhtäjaksoisesti yli vuoden työttöminä työnhakijoina olleita oli 1893 henkilöä. Lukumäärä kasvoi viime vuodesta 268 henkilöllä (16,5 %).
Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli 341 henkilöä. Hakijamäärä kasvoi 28 henkilöllä (8,9 %) vuoden takaisesta tilanteesta.

Työvoimapalvelut ja toiminta

TE-toimiston palvelujen piirissä oli kuukauden lopussa yhteensä 3 395 henkilöä, eli 3,8 % alueen työvoimasta. Palvelujen piirissä olevien kokonaismäärä laski 317 henkilöllä (-8,5 %) vuotta aikaisemmasta.

Eri työnantajasektoreille työllistettyjä oli yhteensä 590 henkilöä, joista 190 työskenteli valtion tai kuntien palveluksessa ja 400 yksityisellä sektorilla.
Työvoimakoulutuksessa oli valmiuksiaan työmarkkinoille parantamassa 624 oppilasta. Valmennuksessa oli 90 henkilöä ja työ-/koulutuskokeilussa 327 henkilöä. Vuorotteluvapaasijaisena oli 187 henkilöä.

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli kuukauden lopussa 866 henkilöä. Omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella oli 711 henkilöä.

Alkaneita työttömyysjaksoja oli kuukauden aikana 2641 kappaletta. Viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna alkaneita jaksoja oli 202 (-7,1 %) vähemmän. Työttömyysjakso päättyi 1860 henkilön kohdalla. Päättyneitä työttömyysjaksoja oli neljä (0,2 %) enemmän kuin viime vuoden vastaavan kuukauden aikana.

MAINOS
Edellinen artikkeliHongisto Vapon hallintoneuvostoon
Seuraava artikkeliKyyjärvi-kalentereita myynnissä Rientolan joulutorilla