MAINOS

Maailman aids-päivä 1.12. – Miksi hiv vielä tarttuu?

Maailman Terveysjärjestö WHO:n vuonna 1988 julistamaa Maailman aids-päivää vietetään 1. joulukuuta.

Kansainvälisen teemapäivän tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta hivistä sekä kampanjoida hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyn ja hiv-positiivisten oikeuksien puolesta. Vuoden 2015 teemana Suomessa on monimuotoisuus.

MAINOS

Ihmisten monimuotoisuuden kunnioittaminen on edellytys hiv-tartuntaan ja tartunnan saaneisiin liittyvien ennakkoluulojen torjumisessa. Sen avulla parannetaan myös hiv-testeihin hakeutumista, edistetään tartuntojen varhaista toteamista sekä ennaltaehkäistään uusia tartuntoja.

Hiv-testiin hakeudutaan liian myöhään

Suomessa asuu n. 4000 hiv-positiivista, joista n. 20 prosenttia ei tiedä tartunnastaan. Uusista hiv-tartunnoista noin kaksi kolmasosaa todetaan silloin, kun lääkitys olisi jo pitänyt aloittaa.

Hiv-tartunnat todetaan yleensä vasta, kun tartunnasta on kulunut useita vuosia. Suomessa lähes aina hi-virus tarttuu henkilöltä, joka ei ole käynyt hiv-testissä eikä ole itse tietoinen tartunnastaan.

Säännöllinen hiv-lääkitys alentaa hivin tarttumisriskin nollaan. Hiv-tartuntaa lienee mahdotonta saada tartunnastaan tietoiselta hiv-positiiviselta, joka on toimivalla lääkityksellä.

Hiv ei näy päällepäin ja voi olla oireeton pitkään. Tartunnan voi todeta vain testaamalla. Suomessa neuvonta- ja testauspalveluiden toteutumisessa on suuria alueellisia eroja eikä testausmahdollisuutta osata aina tarjota silloin, kun sille olisi tarvetta.

Testiin pääsyä julkisessa terveydenhuollossa vaikeuttavat esimerkiksi rajalliset resurssit, vanhentuneet tiedot hivistä, ennakkoluulot sekä seksuaalisuuteen liittyvä normatiivisuus ja tabut, jotka vaikeuttavat seksuaaliterveysasioiden ja hiv-testin puheeksi ottoa.

– Ihmisten yhdenvertaisen kohtelun ja hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeää, että kaikkialla terveydenhuollossa ihmiset kohdataan monimuotoisuutta kunnioittaen tekemättä oletuksia heidän ihmissuhteista, seksuaalisuudesta tai seksikäyttäytymisestä.

– Näin pystytään selvittämään paremmin seksuaaliterveyteen vaikuttavia tekijöitä ja mahdollisia riskejä sekä tarjoamaan oikeanlaista neuvontaa.

– Tunnistetaan paremmin myös ne tilanteet, joissa hiv-testaukselle on tarvetta ja osataan ohjata ihmisiä turvalliseen seksikäyttäytymiseen, toteaa Hiv-tukikeskuksen toiminnanjohtaja Jukka Keronen.

Monimuotoisuus pitää ottaa huomioon myös palvelutarjonnassa. Hiv-testaus- ja neuvontapalveluiden tulee tavoittaa mahdollisimman hyvin erilaisia ihmisiä yksilöllisissä elämäntilanteissa.

Hiv-tartuntojen varhaista toteamista ja tartuntojen ennaltaehkäisyä parannetaan tarjoamalla aktiivisesti erilaisia hiv-testausmahdollisuuksia julkisessa terveydenhuollossa ja kehittämällä järjestöjen kohdennettuja, matalankynnyksen testauspalveluja.

Hiv-testausmahdollisuuksia pitäisi olla tarjolla siellä, missä ihmiset viettävät aikaa, esimerkiksi liikkuvia testausyksikköjä hyödyntäen.

MAINOS
Exit mobile version