MAINOS

Lappajärvellä matkustetaan pian ilmaiseksi linja-autolla

Lappajärven kunnanvaltuusto päätti maanantai-illan kokouksessaan ilmaisista linja-autokyydeistä Lappajärvelle.

Taustalla on se, että kunnan vuoden 2016 talousarvion käsittelyn yhteydessä kaikki valtuustoryhmät tekivät asiasta yhteisen määrärahalisäyksen.

MAINOS

Esityksessä todettiin, että Lappajärven kunta täytti 150 vuotta. Tämän juhlavuoden kunniaksi Lappajärven kunnan valtuustoryhmät esittävät vuoden 2016 talousarvioon 19000 euron määrärahalisäystä, jolla tarjotaan ilmainen kyyditys koulukyytien yhteydessä kaikille Lappajärven kunnan asukkaille, loma-asukkaille ja täällä lomiaan viettäville.

Määrärahalla pyritään lisäämään asiointia omassa pitäjässä. Samalla pyritään lisäämään joukkoliikenteen käyttöä ja vähentämään yksityisautoilua. Samalla Lappajärvi on omalta osaltaan mukana ilmastotalkoissa.

Näin olleen Lappajärvellä tarjotaan ensi vuonna kunnan ostamien koululaiskyytien yhteydessä kaikille kuntalaisille ilmaiset linja-autokyydit. Koska kunta jo muutenkin maksaa nuo linja-autovuorot, on päätöksen aiheuttama lisäkustannus vain 19000 euroa.

Tämän lisäksi ilmainen linja-autokyyti vapauttaa mm. Lappajärvellä asuvat lukiolaiset ja ammattikoululaiset matkalipuista ja turvaa osaltaan sivukylien asuttuna pysymistä.

Kyytimaksut poistuvat ensi vuoden helmikuun alusta, kun valtuuston päätös on saanut lainvoiman.

Kotouttamissopimus ELY -keskuksen kanssa

Lappajärven kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan yksimielisesti ELY-keskuksen kanssa tehtävän sopimuksen, jolla kunta sitoutuu 30 myönteisen päätöksen saaneen turvapaikanhakijan kotouttamiseen Lappajärvelle.

Sopimus on korostetusti tarkoitettu koskemaan vain niitä turvapaikanhakijoita, jotka ennen päätöksen saamista ovat Kivitipun asukkaita.

Valtuusto katsoi, että ennen päätöksen saamista Lappajärvellä asuneet perheet tuntevat jo paikkakunnan ja ovat näin helpommin kotoutettavissa osaksi paikallista yhteisöä.

Sopimus jättää kuitenkin mahdollisuuden myös esimerkiksi perheiden yhdistämisiin liittyvien pakolaisten kotouttamiseen Lappajärvelle.

Sopimuksessa mainitulla vuosittaisella 30 henkilön pakolaiskiintiöllä tarkoitetaan sitä, että jos tänne osoitetuista ja kotoutetuista pakolaisista jotkut myöhemmin muuttavat muualle, voidaan tilalle osoittaa uusia sopimuksen mukaisia turvapaikanhakijoita mainittuun kokonaismäärään asti.

Kuntaan osoitettavista henkilöistä sovitaan aina yhteisesti ennen ELY -keskuksen tekemää kotouttamispäätöstä.

Sopimus tuo kunnalle täydellä henkilömäärällä laskettuna resursseja kotouttamiseen runsaat 110000 euroa vuodessa, jos kolmasosa on alle kouluikäisiä.

Kun sopimus allekirjoitetaan vielä tämän vuoden puolella, pääsee kunta mukaan Sylvia -nimiseen hankkeeseen, josta kotouttamistiedon ja muun avun lisäksi saadaan vielä ylimääräinen runsaan 40000 euron kotouttamisresurssi.

Näillä varoilla pystytään hyvin palkkaamaan kotouttamisen tueksi tarvittava riittävä henkilöresurssi. Kunnassa on myös riittävästi tyhjiä vuokra-asuntoja velvoitteen toteuttamiseksi.

Jo ennen turvapaikanhakijoiden saapumista Lappajärvellä oli eniten koko Etelä-Pohjanmaalla, eli 3,4 prosenttia syntyperältään vieraskielisiä asukkaita, jotka ovat muuttaneet tänne mm opiskelun ja työn perässä.

Nämä asukkaat ovat sopeutuneet pääsääntöisesti hyvin ja muodostuneet arvokkaaksi osaksi paikallista yhteisöä.

MAINOS
Exit mobile version