RAY:n avustusehdotus vuodelle 2016 on julkaistu – Lehtimäen opistolle 260000 euroa

Mainos[adrotate banner="3"]

RAY julkaisi tänään 17.12. ehdotuksensa vuoden 2016 avustuskohteista. Vuonna 2016 sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödylliseen kansalaisjärjestötoimintaan jaettavien avustusten summa nousee 309 miljoonasta yli 315 miljoonaan.

RAY:n pelitoiminnan tuottoja ehdotetaan jaettavaksi suomalaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kansalaisjärjestötoimintaan yhteensä 315,3 miljoonaa euroa. Summa on kuusi miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2015.

MAINOS

Avustusta saavien järjestöjen ja avustuskohteiden määrä nousee edellisvuodesta. RAY:n avustama toiminta kattaa koko Suomen.

Järjestöt tukena jaksamisessa

Vuonna 2016 RAY:n avustuslinjaukset jakavat avustettavan toiminnan kuuteen tavoitealueeseen. Terveyttä ja toimintakykyä edistävä järjestötoiminta on ensi vuoden avustusehdotuksessa tärkeässä roolissa. Erityistä huomiota on kiinnitetty omaishoitajien ja muistisairaiden sekä heidän läheistensä tukemiseen. RAY:n avustama toiminta tavoittaa yli 76 000 omaishoitajaa, omaishoidettavaa tai heidän läheistään.

Päätöksen avustusehdotuksen lopullisesta sisällöstä teki RAY:n hallitus puheenjohtajansa Hanna Tainion johdolla. Tainio on tyytyväinen ensi vuoden ehdotukseen.

– Järjestöjen työllä on yhteiskuntamme haasteellisessa tilanteessa entistäkin suurempi merkitys. Olemme halunneet kohdistaa tukea etenkin ihmisten jaksamista ja osallistumista edistävään työhön. Siihen järjestöillä on tarjota helposti saavutettavaa neuvontaa, vertaistukea ja lomatoimintaa.

Lisää mahdollisuuksia nuorille

Myös vaikeasti työllistyvien nuorten, vammaisten ja muiden erityisryhmien työelämäosallisuutta halutaan vahvistaa. RAY:n Paikka auki – nuoret työelämään -avustusohjelman myötä järjestöjen mahdollisuudet tarjota työtä erityistä tukea tarvitseville nuorille lisääntyvät.

Kolmasosa avustuksista ohjataan yleishyödyllistä kansalaisjärjestötoimintaa tekevien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaamiseen. Suomalaisista aikuisista yli 700 000 osallistuu säännöllisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan. RAY on merkittävin kansalaisjärjestötyön tukija Suomessa.

Järjestöille jaettavien avustusten lisäksi RAY:n tuotosta ohjataan ensi vuonna 111,5 miljoonaa euroa Valtiokonttorille sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen.

RAY:n avustusehdotus käsitellään sosiaali- ja terveysministeriössä, joka päättää avustuksista tammi-helmikuussa 2016. Koko RAY:n avustusehdotuksen löydät verkosta avustukset.ray.fi.

Lehtimäen opistolle alueen suurin potti

Erityiskansanopiston Kannatusyhdistys ry Lehtimäen opistolle RAY esittää myönnettäväksi vammaisten harrastustoiminnan edellytysten tukemiseen 260000 euroa. Avustusanomus oli 320000 euroa.

Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys Ry:lle esitetään myönnettäväksi 180000 euron avustusta kotona asuvien ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseen matalan kynnyksen vapaaehtois- ja vertaistoiminnan avulla. Avustusta anottiin 297000 euroa. Toiminta kohdistuu Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven alueelle.

Järviseudun Omaiset ja Läheiset ry:lle esitetään 120000 euron avustusta omaishoitoperheiden jaksamisen tukemiseen lähialuetoimintana Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini, Vimpeli ja Ähtäri -alueella. Anottu summa oli hieman suurempi.

Ähtärin Toimela ry:lle luvassa on 70000 euron avustus päihdeongelmia kohdanneiden käyttäjien ja läheisten tukemiseen vertaistoiminnalla, kokemusasiantuntijuudella, palveluohjauksella, neuvonnalla, ryhmätoiminnalla, asiakasvastaanottotoiminnalla ja yhdessä tekemällä. Yhdistys toimii alueella Alajärvi, Alavus, Soini ja Ähtäri.

Perhonjokilaakson Omaishoitajat ja Läheiset ry:lle esitetään omaishoitoperheiden jaksamisen tukemiseen lähialuetoimintana 120000 euron avustusta. Anomus oli 25000 euroa korkeampi. Yhdistys toimii alueella Halsua, Kannus, Kaustinen, Perho, Toholampi ja Veteli.

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:lle on tulossa rahoitusta kolmeen hankkeeseen, jotka toimivat myös alueellamme. Muistoluotsi -hankkeeseen esitetään 197000 euron avustusta, ikäihmisiä osallistavaan kulttuuripainotteiseen ryhmätoimintaan 77000 euroa ja ikääntyvien kehitysvammaisten ja heidän omaistensa tiedon lisäämiseen muistioireista ja -sairauksista 125000 euroa.

Yhteisöjen Yhdistys ry:lle järjestötalon toimintaan edistämällä eri sektorien toimijoiden välistä yhteistyötä ja tekemällä järjestötoimintaa näkyväksi Etelä-Pohjanmaalla esitetään 166000 euron avustusta. Lisäksi tukihenkilö-, liikuntaystävä- ja vertaisryhmätoimintaan kaiken ikäisille tukea tarvitseville Etelä-Pohjanmaalla on tulossa 66000 euron avustus, sopeutumisvalmennustoimintaan 52000 euroa ja työttömien nuorten palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin tukea on tulossa 32420 euroa.

Finfami Etelä-Pohjanmaa ry:n kolmelle hankkeelle avustusta esitetään siten, että alueellisen osaamistyön toteuttamiseen ja koordinointiin tulisi 195000 euroa, ikääntyvien omaisten hyvinvointikartoituksen tekemiseen ja jatkotyöskentelyyn 72000 euroa sekä työttömien nuorten palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin 3050 euroa.

Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnan alueellisen tuen organisaatiomallin kehittämiseen esitetään 177000 euron avustusta.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hankkeelle mm. asumispalveluissa asuvien kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden toteutumisen selvittämiseen, esitetään 112000 euron avustusta. Hankkeen kohdekuntina alueeltamme ovat Evijärvi ja Lappajärvi.

Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten Tuki Ry:n hankkeelle kehitysvammaisten osallistumisen edistämiseen vapaa-ajanpalveluihin esitetään 90000 euron avustusta.
Pohjanmaan Syöpäyhdistykselle on tulossa 53000 euron avustus syöpäpotilaiden sekä omaisten neuvontaan ja tukeen.

Lehtimäen Vanhustenkotiyhdistys ry:lle on tulossa 5000 euron avustus vuokratalon katon uusimiseen.

Tuula Jokiaho

Uutista täydennetty perjantaina 18.12.2015 kello 12.28

MAINOS
Edellinen artikkeliTulivuorirock lahjoitti
Seuraava artikkeliLehtimäen Sähkö Oy laskee sähkön hintaa