12.2 C
Alajärvi
sunnuntai 19.5.2024
MAINOS

Alajärven Pirkkalanlahden kunnostusta puuhataan nyt yhdistyspohjalta

Alajärven keskustan kupeessa olevan Pirkkalanlahden kunnostusta on alettu puuhata yhdistyspohjalta.

Rannan asukkaat Pekka Ukonmäki ja Jorma Kujala ovat kutsuneet koolle yhdistyksen perustavan kokouksen, johon torstaina 10. maaliskuuta kello 17 koulukeskukselle toivotaan koolle kaikkia aiheesta kiinnostuneita ja rannan maanomistajia.

MAINOS

Tavoitteena on perustaa yhdistys, joka käynnistäisi aiheen tiimoilta hankkeen. Alkuvaiheessa tarvitaan hankerahoitusta suunnitelmien tekemiseen ja myöhemmin itse lahden kunnostukseen.

Yhdistyksen perustamissuunnitelmia edelsi Ukonmäen Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja ympäristölautakunnalle tekemä kuntalaisaloite, jolla haettiin mielipidettä kunnostussuunnitelman pohjaksi. Hankkeen tarkoitus on veden laadun parantaminen Alajärvessä ja sen valuma-alueilla, virkistyskäytön ja järvimaiseman paraneminen sekä umpeenkasvamisen katkaiseminen.

Pirkkalanlahden kunnostaminen olisi merkittävä asia myös kaupungin imagon kannalta, koska pahasti turvemättäikköittynyt lahti sijaitsee keskeisellä paikalla keskustan liepeillä. Kuva: Tapani Tallbacka.
Pirkkalanlahden kunnostaminen olisi merkittävä asia myös kaupungin imagon kannalta, koska pahasti turvemättäikköittynyt lahti sijaitsee keskeisellä paikalla keskustan liepeillä. Lahden pohjukkaan on tulossa myös kaupungin uusi asuntoalue. Kuva: Tapani Tallbacka.

Anomuksen oli allekirjoittanut 20 kuntalaista Pirkkalanlahden alueelta. Myös Alajärven yhteisen kalaveden osakaskunnan puheenjohtajalta sekä Alajärven kalastuskunnalta on saatu hankkeelle myönteiset lausunnot.

Alajärven kunnostuksen yleissuunnitelman mukaan ruoppauksia suositellaan tehtäväksi juuri kirkkolahden pohjoisosassa Pirkkalanlahdella. Ruoppaus helpottaisi eloperäisen aineksen hajoamisesta johtuvia hajuongelmia ja lisäisi suunnitellun asuinalueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Lisäksi se pienentäisi lahnan poikastuotantoa, jota esiintyy Alajärven kantokykyyn nähden liikaa.

Ukonmäki ja Kujala kertovat, että hankkeen taakse ollaan perustamassa omaa yhdistystä, koska Pirkkalanlahti sijaitsee kahden kylätoimikunnan alueella, alueen halkaisee Kaartusenpuro. Siksi on yksinkertaisempaa, jos hanketta lähtee ajamaan yksi yhdistys.

Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja ympäristölautakunta totesi asian hyväksi ja totesi, että suunnitelmien tekeminen hankevaroin nopeuttaisi kunnostuksen toteuttamista usealla vuodella ja helpottaisi kaupungin painetta kunnostuksen aloittamisessa.

Ukonmäki ja Kujala kertovat, että hankkeeseen on ranta-asukkailla myönteinen suhtautuminen, Ruoppauksia on tehty rannoilla yksityisesti mm. miesten omilla tonteilla, mutta se ei riitä, vaan kokonaisuus olisi saatava kuntoon tilanteen helpottamiseksi. Suurin yksittäinen rannanomistaja alueella on kaupunki.

Nyt koolle kutsutussa kokouksessa on tarkoitus paitsi perustaa uusi yhdistys, myös miettiä onko kunnostettavan alueen rajaus oikea vai olisiko sitä syytä laajentaa. Jos yhteisymmärrys löytyy, perustetaan hanke joka lähtee hakemaan avustusta suunnitelmien tekoon.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät