1.4 C
Alajärvi
keskiviikko 24.4.2024
MAINOS

Kohiwoodin tilanne positiivinen

Soinin kunnanvaltuusto sai Oy Kohiwood Ltd:n tilannekatsauksen kokouksessaan. Toimitusjohtaja Hannu Suni valotti yrityksen tilannetta yrityssaneerauksen jälkeen.

– Yrityssaneeraus toteutettiin vuonna 2011. Yritystä ryhdyttiin tervehdyttämään velkojen järjestelyillä. Samalla järeän tukin sahaus lopetettiin, metsäosasto purettiin, organisaatiota madallettiin ja vastuualueet rajattiin uudelleen. Yritys on kyennyt maksamaan saneerausohjelmaan määrätyt vuotuiset lyhennykset. Vuodelta 2014 yhtiö maksoi lisäksi 187000 euroa lisäjako-osuuksia ja vuodelta 2015 tulee maksettavaksi 650000 euroa, totesi Suni.

MAINOS

Kohiwoodin liikevaihto oli vuonna 2011 8,4 miljoonaa euroa ja viime vuoden liikevaihto oli 22,5 miljoonaa. Tulos oli yrityssaneerauksen alussa -1,19 miljoonaa euroa, kun 2015 tulos oli 2,3 miljoonaa positiivinen. Liimalevyn myynti on neljän vuoden aikana yli kaksinkertaistunut niin, että 2015 sitä tuotettiin 19000 kuutiota.

Sunin mukaan Kohiwood on vientiyritys.

– Sahatavaran myynnistä sata prosenttia menee vientiin. Liimalevystä 90 prosenttia menee ulos. Voidaan sanoa, että viennin onnistuminen on meidän yritykselle elintärkeää. Yrityssaneerauksen alussa henkilökuntaa firmalla oli 38, kun viime vuonna leipänsä yrityksestä sai 66 henkilöä, joista suurin osa soinilaisia.

Investoinneilla aiotaan yritykseen saada lisää tehokkuutta.

– Viime vuonna toteutimme sahan rimoittamon robottilinjan, kuorimokoneen uusimisen ja muitakin uudistuksia. Tukkikenttää laajennettiin ja päällystystä lisättiin alueella. Kuluvalle vuodelle on hankittavana kameranäkölajittelulinja ja kaksi robottia. Uusi kanavakuivaamo on rakenteilla ja sen kapasiteetti on 2,5 -kertainen viime syksynä palaneeseen kuivaamoon verrattuna.

– Investoinnit yhteensä ovat noin kolme miljoonaa euroa. Vaikka koneisiin investoidaankin tehokkuuden parantamiseksi, tarvitaan myös työntekijöitä.

– Tavoitteena on saada lisää henkilöstä jatkossa jonkin verran. Tavoitteenamme on olla vuonna 2020 Järvi-Pohjanmaan ja Suomenselän alueen merkittävin puunjalostaja 30 miljoonan euron liikevaihdolla, uskoi toimitusjohtaja Suni ja toivotti valtuuston ensi syksynä vierailukäynnille Kohiwoodille.

Kokousasioita

Varsinaisissa kokousasioissa käsiteltiin viime vuoden tilinpäätökseen liittyvät ylitykset. Hallintojohtaja Hannele Hannula piti positiivisena, että ylityksiä ei kovin paljon viime vuoden osalta ollutkaan.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmahanke hyväksyttiin ja sitä varten varattiin kuluvan vuoden talousarvioon 6000 euron määräraha. Hankkeen tarkoituksena on parantaa kuntalaisten, viranomaisten ja muiden toimijoiden tiedonsaantia maankäytöstä pohjavesialueilla. Hanke keskittyy Soinin osalta Kolun, Laasalan ja Lintuharjun alueisiin. Soinin seurakunta on hankkeessa mukana 4000 eurolla.

Muissa asioissa kunnanjohtaja Stefan Sundberg selvitti läsnäolijoille viimeviikkoista vierailua liikenneministeri Anne Bernerin luona Helsingissä.

Huolena kunnalla on erityisesti tien 7140 kunnostus, joka suunnitelmien mukaan jäisi päällystysasteelle ja päättyisi noin kymmenen kilometriä ennen Karstula-Väätäiskylä -tien risteystä.

– On ensiarvoisen tärkeää, että Etelä-Suomeen lähtevää väylää levennettäisiin ennen päällystystä, sillä raskas liikenne tulee lisääntymään runsaasti jatkossa. Metsä Groupin puuterminaali Soiniin lisää rekkarallia joka suunnastakin. Yhdystie 7140 tulisi saada seututieksi, kuten Karstula-Väätäiskylä -tie on.

– Kunnan saavutettavuus ja houkuttelevuus lisääntyy perusparannuksen jälkeen. Tiepiiri, Metsä Group ja Soinin kunnan edustajat neuvottelevat asiasta 30.3. Takarajana pidetään kesäkautta 2017.

Marja-Elina Puronhaara jätti aloitteen uusien, tasokkaiden ja isompien rivitaloasuntojen rakentamiseksi kuntaan. Sundbergin mukaan Lauttosen alueen kaavoitukseen onkin suunnitteilla sekä omakotitalo- että rivitaloasuntoja.

Rami Puro

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät