Alajärven tilinpäätös lähes 2 000 000 ylijäämäinen

14
Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven kaupungin vuoden 2015 tilinpäätöksestä tiedotettiin keskiviikkona 23.3. Tiedottamassa olivat Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen, talousjohtaja Tapani Kotanen, hallintojohtaja Tero Kankaanpää, sekä valtuuston puheenjohtaja Markku Sillanpää.

Alajärven kaupungin tilinpäätös vuodelta 2015 osoittaa kaupungin talouden kehityksen jatkuneen positiiviseen suuntaan.

MAINOS

Kaupungin omat palvelutoimialat pysyivät hyvin talousarvion 2015 mukaisissa määräraharaameissa. Lisäksi talouden tasapainottamistoimet alkavat tuottamaan toivottua tulosta.

– Jos kehityssuunta jatkuu samanlaisena, eli tehdään parempia tilinpäätöksiä kuin talousarviot ja tämä vuosi jatkuu yhtä onnekkaana, niin tämän vuoden jälkeen alijäämien kattamisurakka voi olla ohitse, kommentoi Tero Kankaanpää.

Käyttötalous

Alajärven kaupungin toimintatuotot olivat 41 600 000 euroa ja edelliseen vuoteen verrattuna laskua oli 3,1 prosenttia. Toimintakulut olivat 99 000 000 euroa laskien 1,6 prosenttia. Merkittävin toimintakulujen lasku oli henkilöstökuluissa noin 1 300 000 euroa.

– Meidän hallintokunnat pysyivät erittäin hyvin talousarviossa, toteaa Tero Kankaanpää toimintakulujen vähenemisen syistä.

Verotulos olivat vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan 28 500 000 euroa kasvaen 0,3 prosenttia. Valtion-osuudet nousivat 3,9 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 34 100 000 euroa.

Toimintakate on -57 324 000 euroa, joka on supistunut vuoden 2014 tilinpäätöksestä noin 300 000 euroa.

– Toimintakate kuvaa sen luvun, jonka jälkeen loput täytyy rahoittaa verotuloilla ja valtionosuuksilla. Mitä pienemmäksi toimintakatetta saadaan, sitä parempi tulos tulee, selvitti talousjohtaja Tapani Kotanen.

Vuoden 2015 vuosikate on 5 000 000 euroa (3 300 000 euroa vuonna 2014), eli 502 euroa/asukas (322 euroa/asukas vuonna 2014).

Tilikauden tulos on poistojen jälkeen 1 928 833,48 euroa (195 764,38 euroa vuonna 2014) ylijäämäinen.

– Alajärven kaupungin tulos on saatu oikealle tielle, minkä noin kahden miljoonan euron positiivinen tulos vuodelta 2015 osoittaa. Tulos on jo toista vuotta peräkkäin positiivinen. Tästä suuri kiitos lankeaa Alajärven kaupungin luottamushenkilöille ja henkilöstölle, jotka ovat vieneet läpi valtuuston syksyllä 2014 hyväksymää talouden tasapainottamissuunnitelmaa vuosille 2013–2016, kertoo kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

– Tasapainottamistyö alijäämien kattamiseksi jatkuu vielä kuluvana vuonna. Kestävällä pohjalla oleva kaupungin talous mahdollistaa hyvien ja laadukkaiden palveluiden tuottamisen kaupunkilaisille. Samalla voimme investoida tarpeellisiin kohteisiin myös tulevaisuudessa.

Investoinnit

Alajärven kaupungin investoinnit vuodelle 2015 ovat maltilliset verrattuina viime vuosien kiivaaseen uudisrakennus- ja peruskorjausrakentamiseen.

Vuoden 2015 investointirahoja käytettiin muun muassa Norpakantien uuden sillan rakentamiseen 217 000 euroa. Hankkeeseen saatiin valtionosuutta 204 600 euroa. Hoiskon koulun peruskorjaukseen käytettiin 456 217 euroa, kaavateihin 502 017 euroa, ulkoilu- ja urheilualueisiin noin 70 000 euroa ja vesi- ja viemärilaitoksen saneeraukseen ja verkostoihin 224 395 euroa, joka sisälsi Hoisko – Luoma-aho siirtoviemärin käynnistyksen 69 190 eurolla.

Tulevaisuuden investointikohteita ovat kohta alkava päiväkodin uudisrakennuskohde (1 900 000 euroa), terveyskeskuksen peruskorjaus (4 400 000 euroa) ja uusi monitoimihalli (4 900 000 euroa).

Lainakanta

Viime vuodet ovat investointien osalta olleet maltilliset, joten lainamäärä asukasta kohti on alle maakunnan ja jopa valtakunnan keskiarvon. Kaupungin lainakanta oli 24 100 000 euroa ja lainakanta laski noin 2 200 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Lainat asukasta kohden olivat 2 408 euroa / asukas (Koko maa: 2 793 euroa/asukas ja E-P: 3 305 euroa/asukas).

MAINOS
Priimatassi alusasujen pop-up-myynti Kyyjärven Paletissa