MAINOS

Anni Pitkäkangas Vuoden Nuori Merkonomi

Vuoden Nuoriksi Merkonomeiksi on valittu Järviseudun ammatti-instituutin Anni Pitkäkangas ja Suomen Liikemiesten kauppaopiston Tiia Raatikainen.

Vuoden Nuori Merkonomi -kilpailu järjestettiin nyt kolmatta kertaa. Raati kokoontui arvioimaan kilpailijoiden kilpailunäytteitä maaliskuun alussa.

MAINOS

Kilpailussa jaettiin tällä kertaa vain jaettu ensimmäinen sija ja Vuoden Nuoriksi Merkonomeiksi tulivat siten valituiksi Järviseudun ammatti-instituutin Anni Pitkäkangas ja Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Tiia Raatikainen.

Sekä Pitkäkangas että Raatikainen olivat opinnoissaan erittäin ansioituneita ja esimerkillisiä opiskelijoita. Pitkäkangas on hyödyntänyt ansiokkaasti paikallisia opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia sekä hankkinut kokemusta yrittäjyydestä.

Raatikainen on suoriutunut erinomaisesti työtehtävistään ja hänen monipuoliseen vapaa-aikaansa kuuluvat muun muassa tanssiharrastus sekä lasten liikuntaleikkikoulun vetäminen. Molemmat palkitaan 900 euron apurahoin. Anni Pitkäkangasta ohjasi Seppo Aho ja Tiia Raatikaista Sinikka Luttinen, jotka molemmat palkitaan apurahoin.

Kilpailun järjestävät Liiketalouden Liitto LTA ry , Kaupallisen Opetuksen Edistämisliitto ry, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ja Opetushallitus.

Tavoitteena löytää valtakunnan tasolla esimerkillisiä nuoria toimijoita, joista asiantuntijaraati sitten nimittää kolme parasta. Kilpailussa parhaiten menestyneistä kolme saa nimityksen ja rahapalkinnon.

Haettu nimitys on Vuoden Nuori Merkonomi – Liiketalouden Osaaja 2015. Tällä kertaa, eli vuonna 2015 valmistuneista merkonomeista jaetulle ensimmäiselle sijalle ylsi Anni Pitkäkangas Alajärveltä.

Hän suoritti liiketalouden opintonsa Järviseudun Ammatti-instituutin Alajärven toimipisteestä. Hän jatkaa vielä liiketalouden opintoja, tällä hetkellä Vaasan ammattikorkeakoulussa.

Anni Pitkäkangas aloitti merkonomiopinnot vuonna 2012. Samaan aikaan alkoivat opiskelut Alajärven lukiossa tavoitteena ylioppilastutkinto. Sekä merkonomitutkinto että ylioppilastutkinto tulivat suoritettua kolmessa vuodessa.

Lukio-opiskeluihin kuului mm. pitkä matematiikka, mikä edellytti 14 matematiikan kurssin suorittamista. Kauppaopintojen ja lukio-opintojen yhteensovittaminen onnistui vaativuudestaan huolimatta erinomaisesti.

Koska kaksoistutkinnon suorittajia Alajärvellä on vuosittain vajaat kymmenen, omaa opiskeluryhmää ei voida muodostaa, joten opiskelijan itseohjautuvuudella tarkka jaksokohtainen suunnittelu yhdessä opinto-ohjauksen kanssa on ollut välttämätöntä.

Vuoden 2015 Nuori Merkonomi –Liiketalouden alajärveläisen osaajan opintoihin sisältyi ammatillisten teoriaopintojen ja lukio-opintojen lisäksi runsaasti työharjoittelua ja niihin liittyviä ammattitaitoa osoittavia näyttöjä, joita työnantaja, oppilaitoksen edustaja ja opiskelija itse arvioivat. Näissäkin tehtävissä menestys oli vakuuttavaa.

Erityisen mainittava asia Anni Pitkäkankaan toiminnassa oli vapaaehtoinen perehtyminen yrittäjyyteen. Alajärven 4H-yhdistyksen avulla syntyi ”Kätsät kädet” harjoitusyritys, jossa Anni sekä Alajärven lukion opiskelijat Julia Fräntilä ja Selina Salenius korvausta vastaan möivät työpalveluja kotitalouksille.

Lumen luonti, siivous, kotitaloustyöt,lasten ja lemmikkieläinten hoito, nurmikon leikkuut jne kuuluivat tyttöjen harjoitusyrityksen toimialaan.

Taloudellista tulostakin syntyi. Tällä toiminnalla oli varmaankin merkitystä kilpailumenestykselle. Olihan ammatillinen kasvu ja yhteistyötaidot myös kilpailun arviointiperusteita. Liiketalouden teoriatieto muuttui toiminnallisuudeksi aidossa yrittäjyyden toimintaympäristössä.

Kilpailun arviointiperusteissa opintomenestyksen ja ammattiosaamisen näyttöjen lisäksi arvioitiin myös muita kansalasiyhteiskunnan ja vapaaehtoistoiminnan piiriin kuuluvia asioita, kuten harrastuksia ja yhteiskunnallista vaikuttamista.

Anni Pitkäkankaalla löytyi paljon tällaisia luonnetta ja harrastuneisuutta kuvaavia toimintoja. Jo peruskouluajoilta löytyi kunniakirja rehdistä toveruudesta.

Muita toiminnallisuutta osoittavia todistuksia olivat Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry:n valmentajakoulutustodistus, krikettivalmentajan peruskurssi, Cambridge English Level Test,todistuksia varhaisnuorten päiväleiriohjaajatoiminnasta, samoin työ ja osallistumistodistuksia MLL:n ja Järvipohjanmaan vapaa-aikatoimen leiri- ja leikkikenttäohjaajatoiminnasta jne.

Jamin Alajärven toimipisteen koulutusalajohtaja, Anni Pitkäkankaan ohjaaja, koulutusalajohtaja Seppo Aholla oli mieluinen tehtävä koostaa yhteistyössä opiskelijan kanssa kilpailuasiakirja.

Näihin sisältyi tässä tapauksessa tarkoituksella Anni Pitkäkankaan itse täyttämä ilmoittautumislomake, jossa hän arvioi uskottavasti ja aikuismaisesti omat vahvuutensa eri arviointikohteissa.

Tämä osoitti osaltaan ammatillista kasvua, mikä yhdessä toimintojen monipuolisuuden kanssa kantoi kilpailussa parhaaseen mahdolliseen tulokseen.

Yleensä hyvän yksilösuorituksen takana on monia myönteisiä taustavaikuttajiakin. Epäilemättä Annin vanhemmat ovat onnistuneet monissa asioissa kotona. Samoin omissa rooleissaan opettajat ja opintojen ohjaajat Alajärven lukiossa ja Jamissa sekä Alajärven 4H –yhdistyksessä toiminut Anu Kataja ja myös hyvät opiskelutoverit.

Edellisissä kilpailuissa kilpailun voittajat löytyivät suurista ammatillisista oppilaitoksista, kuten Tampereen seudun ammattiopistosta sekä Mercuria Kauppiaitten kauppaoppilaitoksesta Vantaalta.

Näihin verrattuna todella pieni Järviseudun ammatti-instituutti osoitti, että pienissäkin oppilaitoksissa voi opiskelija päästä hyviin tuloksiin. Ja että täältä Etelä-Pohjanmaalta ja syvän maaseudun alueelta Alajärveltä löytyy nuorille paljon mahdollisuuksia opiskeluihin, työtehtäviin ja kehittäviin harrastuksiin.

Jamin Alajärven ja Töysän toimipisteet ovat ajoittain osallistuneet muihinkin valtakunnallisiin opetuksen ja opetusmenetelmien tasokilpailuihin.

SkillsFinland -taitajakisoissa Kuopiossa v 2011 datanomiopiskelija Mika Viinamäki sijoittui kolmanneksi kilpailuryhmässä Verkkosivujen tuottaminen. Jyväskylässä Jamin Alajärven toimipisteen yrittäjyysopetusmenetelmäkuvaus noteerattiin kunniamaininnalla ja tämä kunniakirja onkin toimipisteen seinällä.

Matematiikan osaaja löytyi Kurejoelta

Valtakunnallista menestystä JAMI:n opiskelijoille on satanut nyt taajaan tahtiin.

Annin menestyksen lisäksi tällä viikolla tuli tieto, että valtakunnallisissa AMMATIKKA-kilpailussa Kurejoen toimipisteen opiskelija Dolgor Leonid oli kulttuuri-, luova- ja ympäristö -osaamisalojen paras.

MAINOS
Exit mobile version